Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 02/2008/TT-BLĐTBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 191927 văn bản

41

Thông tư 04/2020/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện quy định về đơn giá khoán, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và Ban điều hành quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Nghị định 20/2020/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và

04/2020/TT-BLDTBXH,Thông tư 04 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Đơn giá khoán quỹ tiền lương của người lao động,Bộ Lao động thực hiện Nghị định 20/2020/NĐ-CP,Thí điểm quản lý lao động tiền lương,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 25/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2020

42

Thông tư 02/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 102/2002/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp đối với bệnh binh, hoặc công nhân, viên chức nghỉ việc hưởng chế độ mất sức lao động đồng thời là thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh do Bộ Lao động, Thương binh và xã hội ban hành

02/2003/TT-BLDTBXH,Thông tư 02 2003,Bộ Lao động – Thương binh và X,Chế độ trợ cấp,Chế độ nghỉ việc mất sức lao động,Thương binh,Công nhân viên chức,Chế độ trợ cấp mất sức lao động,Người hưởng chính sách như thương binh,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ

Ban hành: 07/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

43

Thông tư 02/2008/TT-BTTTT hướng dẫn về cấp giấy phép băng tần do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

02/2008/TT-BTTTT,Thông tư 02 2008,Bộ Thông tin và Truyền thông,Cấp giấy phép,Băng tần,Doanh nghiệp,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 02/2008/TT

Ban hành: 04/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2008

44

Thông tư 02/2008/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Nghị định 28/2005/NĐ-CP và Nghị định 165/2007/NĐ-CP sửa đổi, bãi bỏ một số điều Nghị định 28/2005/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

02/2008/TT-NHNN,Thông tư 02 2008,Ngân hàng Nhà nước,Tổ chức và hoạt động,Tổ chức tài chính quy mô nhỏ,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số : 02/2008/TT

Ban hành: 02/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2008

45

Thông tư 03/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định 157/2016/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số: 03/2020/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2020 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CỰU CHIẾN BINH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 157/2016/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 150/2006/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2006 QUY ĐỊNH CHI

Ban hành: 25/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2020

46

Thông tư 02/2008/TT-BGTVT hướng dẫn quy định về thanh tra viên, cộng tác viên và việc cấp thẻ kiểm tra giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

02/2008/TT-BGTVT,Thông tư 02 2008,Bộ Giao thông vận tải,Thanh tra viên giao thông vận tải,Cấp thẻ kiểm tra giao thông vận tải,Cộng tác viên,Giao thông Vận tải,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2008

47

Thông tư 02/2008/TT-BNV sửa đổi điểm b khoản 1 mục I Thông tư 04/2007/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 116/2003/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 121/2006/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành

02/2008/TT-BNV,Thông tư 02 2008,Bộ Nội vụ,Tuyển dụng cán bộ công chức,Quản lý cán bộ công chức,Sử dụng cán bộ công chức,Đơn vị sự nghiệp,Sửa đổi,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 03/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2008

48

Thông tư 01/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định 74/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2015/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

phúc --------------- Số: 01/2020/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2015/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 7 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM VÀ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ

Ban hành: 10/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

49

Thông tư 02/2008/TT-BCT hướng dẫn điều kiện kinh doanh và cấp giấy phép kinh doanh Nitrat Amôn hàm lượng cao do Bộ Công thương ban hành

02/2008/TT-BCT,Thông tư 02 2008,Bộ Công thương,Nitrat Amôn hàm lượng cao,Giấy phép kinh doanh,Điều kiện kinh doanh,Doanh nghiệp,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 02/2008/TT

Ban hành: 19/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2008

50

Thông tư 02/2008/TT-BNG về việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước và nước ngoài theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành

02/2008/TT-BNG,Thông tư 02 2008,Bộ Ngoại giao,Gia hạn hộ chiếu,Sửa đổi hộ chiếu,Hộ chiếu ngoại giao,Hộ chiếu công vụ,Cấp hộ chiếu công vụ,Cấp phát hộ chiếu ngoại giao,Hướng dẫn,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ NGOẠI GIAO ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 04/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2008

51

Thông tư 02/2008/TT-BNN hướng dẫn Nghị định 128/2005/NĐ-CP và Nghị định 154/2006/NĐ-CP sửa đổi Điều 17 Nghị định 128/2005/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

02/2008/TT-BNN,Thông tư 02 2008,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Xử phạt hành chính lĩnh vực thủy sản,Xử lý vi phạm hành chính,Lĩnh vực thủy sản,Hướng dẫn,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do

Ban hành: 08/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2008

52

Thông tư 02/2008/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều tra tội phạm do Bộ Tài chính ban hành

02/2008/TT-BTC,Thông tư 02 2008,Bộ Tài chính,Quản lý sử dụng,Lập dự toán,Kinh phí ngân sách nhà nước,Công tác điều tra tội phạm,Trách nhiệm hình sự,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 02/2008/TT

Ban hành: 03/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2008

53

Thông tư 02/2008/TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ Xây dựng ban hành

02/2008/TT-BXD,Thông tư 02 2008,Bộ Xây dựng,Chi phí đầu tư xây dựng,Quản lý chi phí đầu tư xây dựng,Chi phí đầu tư,Xây dựng công trình,Cơ sở hạ tầng,Phát triển kinh tế xã hội,Giai đoạn 2006 2010,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 02/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2008

54

Thông tư 31/2019/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

31/2019/TT-BLDTBXH,Thông tư 31 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Giáo dục nghề nghiệp,Chức danh nghề nghiệp ,Hình thức thi,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

55

Thông tư 38/2019/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

38/2019/TT-BLDTBXH,Thông tư 38 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Môi trường giáo dục an toàn,Phòng chống bạo lực học đường,Cơ sở giáo dục nghề nghiệp ,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2020

56

Thông tư 34/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 34/2019/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

57

Thông tư 39/2019/TT-BLĐTBXH quy định về danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 2, 3 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số: 39/2019/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH MỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA CHO NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM) Ở CÁC BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ 2, 3 Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2020

58

Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH về Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

36/2019/TT-BLDTBXH,Thông tư 36 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Máy thiết bị vật tư,An toàn vệ sinh lao động,Vệ sinh lao động,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2020

59

Thông tư 33/2019/TT-BLĐTBXH quy định về tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 02 năm 2020. 2. Thông tư số 15/2013/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về tổ chức hoạt động thể dục, thể thao cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề và Thông tư số 16/2013/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2020

60

Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số: 35/2019/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP THÁNG ĐÃ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động -

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182