Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 02/2008/TT-BLĐTBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 191927 văn bản

21

Thông tư 25/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình cận nghèo theo khoản 4 điều 1 Quyết định 117/2008/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

25/2008/TT-BLDTBXH,Thông tư 25 2008,Bộ Lao động – Thương binh và X,Xác định hộ gia đình cận nghèo,Hướng dẫn,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số:

Ban hành: 21/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2008

22

Thông tư 23/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

23/2008/TT-BLDTBXH,Thông tư 23 2008,Bộ Lao động – Thương binh và X,Mức lương tối thiểu,Công ty nhà nước,Công ty TNHH 1 thành viên,Nhà nước sở hữu 100 vốn điều lệ,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI   ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 20/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2008

23

Thông tư 24/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

24/2008/TT-BLDTBXH,Thông tư 24 2008,Bộ Lao động – Thương binh và X,Mức lương tối thiểu vùng,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 20/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2008

24

Thông tư 22/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ ăn giữa ca trong các Công ty nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

22/2008/TT-BLDTBXH,Thông tư 22 2008,Bộ Lao động – Thương binh và X,Chế độ ăn giữa ca,Công ty nhà nước,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 15/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2008

25

Thông tư 20/2008/TT-BLĐTBXH điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 101/2008/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

20/2008/TT-BLDTBXH,Thông tư 20 2008,Bộ Lao động – Thương binh và X,Điều chỉnh lương hưu,Điều chỉnh trợ cấp bảo hiểm xã hội,Điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng,Hướng dẫn,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự

Ban hành: 29/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2008

26

Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

19/2008/TT-BLDTBXH,Thông tư 19 2008,Bộ Lao động – Thương binh và X,Luật bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm xã hội bắt buộc,Hướng dẫn,Sửa đổi,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2008

27

Thông tư 18/2008/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 114/2002/NĐ-CP về tiền lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

18/2008/TT-BLDTBXH,Thông tư 18 2008,Bộ Lao động – Thương binh và X,Tiền lương,Sửa đổi,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG –THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 16/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2008

28

Thông tư 17/2008/TT-BLĐTBXH về điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo Nghị định 83/2008/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

17/2008/TT-BLDTBXH,Thông tư 17 2008,Bộ Lao động – Thương binh và X,Điều chỉnh tiền lương,Điều chỉnh tiền công,Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội,Tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội,Người lao động,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2008

29

Thông tư 13/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành lao động - thương binh và xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

13/2008/TT-BLDTBXH,Thông tư 13 2008,Bộ Lao động – Thương binh và X,Công tác thi đua khen thưởng,Ngành Lao động Thương binh Xã hội,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------

Ban hành: 28/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2008

30

Thông tư 12/2008/TT-BLĐTBXH bổ sung thực hiện chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng các công trình thủy điện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

12/2008/TT-BLDTBXH,Thông tư 12 2008,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bổ sung,Chế độ ăn giữa ca,Công nhân,Nhân viên,Viên chức,Xây dựng công trình thủy điện,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do-

Ban hành: 22/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2008

31

Thông tư 02/2006/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Quyết định 313/2005/QĐ-TTg về chế độ đối với người nhiễm HIV/AIDS và những người trực tiếp quản lý, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS trong các cơ sở bảo trợ xã hội của nhà nước do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

02/2006/TT-BLDTBXH,Thông tư 02 2006,Bộ Lao động – Thương binh và X,Chế độ đối với người nhiễm HIV,Điều trị người nhiễm HIV,Quản lý người nhiễm HIV,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 31/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

32

Thông tư 09/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

09/2008/TT-BLDTBXH,Thông tư 09 2008,Bộ Lao động – Thương binh và X,Chế độ làm việc,Giáo viên dạy nghề,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------- Số:

Ban hành: 27/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2008

33

Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định 34/2008/NĐ-CP về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

08/2008/TT-BLDTBXH,Thông tư 08 2008,Bộ Lao động – Thương binh và X,Tuyển dụng lao động nước ngoài,Quản lý lao động nước ngoài,Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam,Tuyển dụng,Quản lý,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 10/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2008

34

Thông tư 06/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 04/2005/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Bộ Luật lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

06/2008/TT-BLDTBXH,Thông tư 06 2008,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Luật Lao động,Hướng dẫn,Khiếu nại tố cáo về lao động,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 07/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2008

35

Thông tư 04/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 04/2008/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ KIỂM ĐỊNH CÁC LOẠI MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG Căn cứ Nghị định số 06/CP ngày

Ban hành: 27/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2008

36

Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

08/2020/TT-BLDTBXH,Thông tư 08 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo,Người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động,Bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 15/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2020

37

Thông tư 07/2020/TT-BLĐTBXH quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

07/2020/TT-BLDTBXH,Thông tư 07 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Định mức kinh tế đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp,Định mức kỹ thuật đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp,Thẩm định định mức kinh tế kỹ thuật đào tạo giáo dục,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG

Ban hành: 12/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2020

38

Thông tư 02/2004/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xếp hạng các cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

02/2004/TT-BLDTBXH,Thông tư 02 2004,Bộ Lao động – Thương binh và X,Xếp hạng cơ sở chữa bệnh,Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính,Thể thao - Y tế BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 17/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

39

Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH về Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

06/2020/TT-BLDTBXH,Thông tư 06 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Danh mục công việc yêu cầu nghiêm về an toàn lao động,Danh mục công việc yêu cầu nghiêm về vệ sinh lao động,Công việc yêu cầu nghiêm an toàn vệ sinh lao động,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 20/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

40

Thông tư 05/2020/TT-BLĐTBXH quy định về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

05/2020/TT-BLDTBXH,Thông tư 05 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện,Quy chế tổ chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp,Hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 16/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182