Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 02/ĐK-GCN); "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 140494 văn bản

Ban hành: 31/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2019

2

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND Quy định về cơ chế phối hợp để giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

01 ngày Xác nhận vào đơn (mẫu số 04a/ĐK) Tổng thời gian thực hiện tại điểm này không quá 02 ngày (Không tính thời gian công khai kết quả kiểm tra và giải quyết các ý kiến phản ánh) Công bố công khai kết quả kiểm tra và giải quyết các ý kiến phản ánh UBND cấp xã

Ban hành: 24/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2017

3

Công điện 01/ĐK năm 2013 xử lý chính sách thuế đối với ô tô tải tự đổ, loại tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn do Tổng cục Hải quan điện

01/DK,Công điện 01 2013,Tổng cục Hải quan,Chính sách thuế,Ô tô tải tự đổ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- ĐIỆN KHẨN ĐI Số: 01/ĐK Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ban hành: 13/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2014

4

Nghị quyết 02-NQ/TW năm 2021 về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

02-NQ/TW,Nghị quyết 02-NQ 2021,Ban Chấp hành Trung ương,Đổi mới tổ chức của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới,Đổi mới hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới,Tổ chức của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới,Lao động - Tiền lương BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT

Ban hành: 12/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

5

Công điện 02/CĐ-BGTVT năm 2021 về ứng phó với gió mạnh, cơn bão Choi-Wan và mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, lũ quét, sạt lở đất do Bộ Giao thông vận tải ban hành

02/CD-BGTVT,Công điện 02 2021,Bộ Giao thông vận tải,Ứng phó với gió mạnh và mưa lớn dông lốc sét,Ứng phó với cơn bão Choi Wan và mưa lớn dông lốc sét,Ứng phó với mưa đá gió giật mạnh lũ quét sạt lở đất,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 02/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

6

Kết luận 02-KL/TW năm 2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

02-KL/TW,Ban Chấp hành Trung ương,Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư,Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng phòng cháy chữa cháy,Tăng cường sự lãnh đạo đối với phòng cháy chữa cháy,Tài nguyên - Môi trường BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Ban hành: 18/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2021

7

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BXD năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn về hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

02/VBHN-BXD,Văn bản hợp nhất 02 2021,Bộ Xây dựng,Nghị định hướng dẫn hợp đồng xây dựng,Hợp nhất Nghị định hợp đồng xây dựng,Hợp nhất hướng dẫn hợp đồng xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/05/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2021

8

Công điện 02/CĐ-BKHĐT năm 2021 về báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

02/CD-BKHDT,Công điện 02 2021,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai,Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 2025,Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn Bộ Kế hoạch,Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 11/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2021

9

Chỉ thị 02-CT/TW năm 2021 về lãnh đạo đại hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

02-CT/TW,Chỉ thị 02-CT 2021,Ban Chấp hành Trung ương,Lãnh đạo đại hội cựu chiến binh các cấp,Lãnh đạo Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh,Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh lần VII,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ban hành: 06/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2021

10

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTNMT năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

02/VBHN-BTNMT,Văn bản hợp nhất 02 2021,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước,Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước,Phương pháp tính tiền khai thác tài nguyên nước,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 04/05/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2021

11

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2021 hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

02/VBHN-BGDDT,Văn bản hợp nhất 02 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông,Hợp nhất Quy chế thi tốt nghiệp phổ thông,Thông tư Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/05/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2021

12

Công điện 02/CĐ-LĐTBXH năm 2021 về tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

02/CD-LDTBXH,Công điện 02 2021,Bộ Lao động - Thương binh và X,Tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid 19,Triển khai biện pháp phòng chống dịch Covid 19,Thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid 19,Thể thao - Y tế BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 28/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

13

Hướng dẫn 02-HD/BTCTW năm 2021 về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

02-HD/BTCTW,Hướng dẫn 02-HD 2021,Ban Tổ chức Trung ương,Phát hiện đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng,Rà soát đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng,Quy trình đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC ------- ĐẢNG

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2021

14

Chỉ thị 02/CT-UBND thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

02/CT-UBND,Chỉ thị 02 2021,Tỉnh Kiên Giang,Thực hiện kế hoạch đầu tư công tỉnh Kiên Giang,Đầu tư công tỉnh Kiên Giang 2021,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Kiên Giang,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

15

Nghị quyết 02/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

02/NQ-HDND,Nghị quyết 02 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Thông qua Chương trình phát triển nhà ở,Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Ninh Thuận,Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 2025,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2021

16

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản do Bộ Tài chính ban hành

02/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 02 2021,Bộ Tài chính,Thông tư khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản,Hợp nhất Thông tư thù lao dịch vụ đấu giá tài sản,Thù lao dịch vụ theo Luật đấu giá tài sản,Dịch vụ pháp lý BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/03/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

17

Chương trình 02/CTr-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 134/NQ-CP thực hiện Kết luận 70-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do tỉnh Cà Mau ban hành

02/CTr-UBND,Tỉnh Cà Mau,Thực hiện Nghị quyết 134/NQ-CP tỉnh Cà Mau,Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Cà Mau,Đổi mới phát triển kinh tế tập thể tỉnh Cà Mau,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

18

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về bảo trì công trình hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

02/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 02 2021,Bộ Giao thông vận tải,Thông tư quy định bảo trì công trình hàng hải,Hợp nhất Thông tư bảo trì công trình hàng hải,Văn bản hợp nhất bảo trì công trình hàng hải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 02/03/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

19

Quyết định 02/QĐ-HĐND năm 2021 quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau

02/QD-HDND,Quyết định 02 2021,Tỉnh Cà Mau,Nhiệm vụ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau,Chức năng Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau,Cơ cấu tổ chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Cà Mau,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

20

Công điện 02/CĐ-TCT năm 2021 về thực hiện thanh toán tiền sử dụng đất của cá nhân đã được ghi nợ trước ngày 01/03/2016 theo quy định tại Điều 2 Nghị định 79/2019/NĐ-CP do Tổng cục Thuế điện

02/CD-TCT,Công điện 02 2021,Tổng cục Thuế,Thực hiện thanh toán tiền sử dụng đất của cá nhân,Thanh toán tiền sử dụng đất ghi nợ trước 01/03/2016,Thanh toán tiền sử dụng đất tại 79/2019/NĐ-CP,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69