Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 01/TT-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 78068 công văn

1

Công văn 01/HĐND-TT năm 2018 về đính chính nội dung của Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND; 27/2017/NQ-HĐND do tỉnh An Giang ban hành

01/HDND-TT,Công văn 01,Tỉnh An Giang,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/HĐND-TT V/v đính chính nội dung của Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND; Nghị quyết số

Ban hành: 02/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2018

2

Công văn số 294/VPVP-NN ngày 16/01/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc tham gia dự án đa dạng hoá nông nghiệp

tỉnh Bình Phước; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước trình Thủ tướng Chính phủ (công văn số 01/TT-UB ngày 06 tháng 01 năm 2003, công văn có gửi các Bộ, ngành), về việc tham gia dự án đa dạng hoá nông nghiệp. Về vấn đề này, Văn

Ban hành: 16/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

3

Công văn 5440/UBND-KSTTHC năm 2020 về thực hiện Thông tư 01/2020/TT-VPCP do thành phố Hà Nội ban hành

5440/UBND-KSTTHC,Công văn 5440 2020,Thành phố Hà Nội,Hà Nội thực hiện Thông tư 01/2020/TT-VPCP,Thực hiện Thông tư Hệ thống thông tin báo cáo,Hệ thống thông tin báo cáo Hà Nội,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2020

4

Công văn 01/BHXH-TĐKT về phát động phong trào thi đua ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2021 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

01/BHXH-TDKT,Công văn 01 2021,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Thi đua ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam,Phong trào thi đua ngành bảo hiểm xã hội,Phát động phong trào thi đua ngành bảo hiểm,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

5

Công văn 7725/TXNK-CST năm 2019 thực hiện Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số: 7725/TXNK-CST V/v thực hiện Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2019 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk, Trả lời công văn số 883/HQĐL-NV ngày 8/8/2019 của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk về việc xác định vật tư trong nước đã sản xuất được, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như

Ban hành: 22/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2019

6

Công văn 01/CV-HĐPHPBGDPL năm 2020 về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội ban hành

01/CV-HDPHPBGDPL,Công văn 01 2020,Thành phố Hà Nội,Giáo dục pháp luật liên quan đến dịch COVID-19,Hà Nội phổ biến pháp luật liên quan đến COVID-19,Đẩy mạnh giáo dục pháp luật về COVID-19,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ -------

Ban hành: 04/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

7

Công văn 01/CV-UBQGNCT về triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2020 do Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam ban hành

01/CV-UBQGNCT,Công văn 01 2020,Ủy ban Quốc gia về người cao t,Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam,Triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi,Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2020,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 21/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

8

Công văn 2381/BXD-PTĐT năm 2018 triển khai Thông tư 01/2018/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

số 01/2018/ TT-BXD ngày 05/01/2018 Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2018 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 05/01/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BXD Quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh và ngày 19/01/2018, Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 25/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2018

9

Công văn số 289/UB-NC về việc thực hiện Thông tư 01/2006/TT-BNV ngày 13/01/2006 của Bộ Nội vụ do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

289/UB-NC, Công văn 289, Thành phố Hà Nội, Lao động- Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 289/UB-NC V/v: Thực hiện Thông tư 01/2006/TT-BNV ngày 13/01/2006 của Bộ Nội vụ

Ban hành: 23/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2009

10

Công văn 8879/VPCP-KSTT năm 2020 về đẩy mạnh triển khai Nghị định 09/2020/NĐ-CP và Thông tư 01/2020/TT-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành

8879/VPCP-KSTT,Công văn 8879 2020,Văn phòng Chính phủ,Đẩy mạnh triển khai Nghị định 09/2020/NĐ-CP,Chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước,Đẩy mạnh triển khai Thông tư 01/2020/TT-VPCP,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 24/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

11

Công văn 3339/NHNN-TTGSNH năm 2020 về giải đáp, hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2020/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

3339/NHNN-TTGSNH,Công văn 3339 2020,Ngân hàng Nhà nước,Hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2020/TT-NHNN,Ngân hàng hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do Covid-19,Miễn giảm lãi cho khách hàng chịu ảnh hưởng do Covid-19,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2020

12

Công văn 53/BXD-KTXD năm 2016 áp dụng Thông tư 01/2015/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số: 53/BXD-KTXD V/v áp dụng Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng. Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 66/2016/CV ngày 17/8/2016 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu về việc

Ban hành: 03/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2016

13

Công văn 1572/BHXH-VP năm 2019 về quản lý lưu trữ, sử dụng văn bản điện tử theo Thông tư 01/2019/TT-BNV do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số: 1572/BHXH-VP V/v quản lý lưu trữ, sử dụng văn bản điện tử theo Thông tư số 01/2019/TT-BNV Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2019 Kính gửi: - Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực

Ban hành: 14/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2019

14

Công văn 01/BXD-KTXD năm 2018 về báo cáo thực trạng áp dụng chế độ phụ cấp không ổn định sản xuất do Bộ Xây dựng ban hành

01/BXD-KTXD,Công văn 01 2018,Bộ Xây dựng,Chế độ phụ cấp,Hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh,Phụ cấp không ổn định sản xuất ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/BXD-KTXD V/v

Ban hành: 18/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2018

15

Công văn 01/BXD-PTĐT năm 2018 về hướng dẫn vấn đề liên quan đến quy trình, thủ tục đầu tư dự án nhà ở, phát triển đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

01/BXD-PTDT,Công văn 01 2018,Bộ Xây dựng,Dự án nhà ở,Triển khai dự án nhà ở,Đầu tư phát triển đô thị,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/BXD-PTĐT V/v hướng dẫn một số vấn đề

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2018

16

Công văn 01/GĐ-TANDTC năm 2018 về giải đáp vấn đề nghiệp vụ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/GD-TANDTC,Công văn 01 2018,Tòa án nhân dân tối cao,Đào tạo nghiệp vụ ,Nghiệp vụ,Vướng mắc nghiệp vụ ,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/GĐ-TANDTC Hà

Ban hành: 05/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2018

17

Công văn 01/TXNK-CST năm 2018 về chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện dư thừa do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

01/TXNK-CST,Công văn 01 2018,Cục thuế xuất nhập khẩu,Nhập khẩu nguyên liệu linh kiện ,Nhập khẩu nguyên liệu vật tư linh kiện ,Chính sách thuế,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2018

18

Công văn 1689/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn áp dụng Thông tư 01/2015/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số: 1689/BXD-KTXD V/v hướng dẫn áp dụng Thông tư số 01/2015/TT-BXD. Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2015 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 736/UBND-XDCB ngày 02/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đề nghị hướng dẫn áp dụng Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày

Ban hành: 31/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2015

19

Công văn 1371/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2015/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

1371/BXD-KTXD,Công văn 1371 2015,Bộ Xây dựng,Xác định đơn giá nhân công,Hướng dẫn Thông tư 01/2015/TT-BXD,Thông tư 01/2015/TT-BXD,Thực Thông tư 01/2015/TT-BXD,Quản lý chi phí đầu tư xây dựng,Chi phí đầu tư xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 24/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2015

20

Công văn 1361/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2015/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

1361/BXD-KTXD,Công văn 1361 2015,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn Thông tư 01/2015/TT-BXD,Thựcn hiện thông tư 01/2015/TT-BXD,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1361/BXD-KTXD V/v: Hướng

Ban hành: 23/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.124.56