Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 01/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 72291 công văn

1

Công văn 01/CP-KTTH năm 2017 đính chính sai sót tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt kèm theo Nghị định 126/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

Số: 01/CP-KTTH V/v đính chính sai sót tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định số 126/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực

Ban hành: 06/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2017

2

Công văn 8879/VPCP-KSTT năm 2020 về đẩy mạnh triển khai Nghị định 09/2020/NĐ-CP và Thông tư 01/2020/TT-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành

8879/VPCP-KSTT,Công văn 8879 2020,Văn phòng Chính phủ,Đẩy mạnh triển khai Nghị định 09/2020/NĐ-CP,Chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước,Đẩy mạnh triển khai Thông tư 01/2020/TT-VPCP,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 24/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

3

Công văn 01/BNN-TCCB năm 2014 thực hiện Nghị định 158/2007/NĐ-CP và 150/2013/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

01/BNN-TCCB,Công văn 01 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n, thực hiện 158/2007/NĐ-CP,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/BNN-TCCB V/v thực hiện

Ban hành: 02/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2014

4

Công văn 1336/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2017 về thực hiện Nghị định 01/2017/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

--------------- Số: 1336/BTNMT-TCQLĐĐ V/v triển khai thực hiện Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 06 tháng 01 năm 2017, Chính phủ đã ban hành

Ban hành: 24/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2018

5

Công văn số 01/CP-QHQT ngày 02/01/2004 của Chính phủ về việc thoả thuận hợp tác về kiểm soát ma tuý Việt Nam-Hoa Kỳ

01/CP-QHQT, Công văn 01, Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/CP-QHQT V/v thoả thuận hợp tác về kiểm soát ma tuý Việt Nam - Hoa Kỳ Hà Nội, ngày 02 tháng 1 năm 2004 Kính gửi: - Bộ Ngoại giao, - Bộ

Ban hành: 02/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

6

Công văn 350/UBCK-QLPH hướng dẫn Nghị định 01/2010/NĐ-CP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

V/v: hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2011 Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh Trả lời Công văn số 369/SKHĐT-ĐKKD ngày 14/01/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu hướng dẫn về việc thực hiện Nghị định số 01/2010/NĐ-CP

Ban hành: 27/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2011

7

Công văn 1684/BCT-XNK năm 2018 về thực hiện Nghị định 14/2018/NĐ-CP, Thông tư 01/2018/TT-BCT và 02/2018/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành

1684/BCT-XNK V/v triển khai thực hiện Nghị định số 14/2018/NĐ-CP, Thông tư số 01/2018/TT-BCT và Thông tư số 02/2018/TT-BCT Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2018 Kính gửi: - Các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Y tế, Công an, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và

Ban hành: 05/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2018

8

Công văn 537/BHXH-CSXH năm 2015 hướng dẫn thực hiện Nghị định 09/2015/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với người đang hưởng trước ngày 01/01/2015 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số: 537/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2015/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với người đang hưởng trước ngày 01/01/2015 Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện Nghị

Ban hành: 14/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2015

9

Công văn 01/HTQTCT-HT năm 2013 hướng dẫn Nghị định 24/2013/NĐ-CP do Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực ban hành

01/HTQTCT-HT,Công văn 01 2013,Cục Hộ tịch quốc tịch chứng ,Hướng dẫn thực hiện Nghị định 24/2013/NĐ-CP,giấy xác nhận của tổ chức y tế,Cấp giấy xác nhận,Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 25/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2015

10

Công văn 1260/TCHQ-PC thực hiện Nghị định 55/2011/NĐ-CP và Chỉ thị 01/CT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

1260/TCHQ-PC,Công văn 1260 2013,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Nghị định 55/2011/NĐ-CP ,Thực hiện Chỉ thị 01/CT-BTC,Tổ chức pháp chế,Pháp chế ngành Hải quan,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

11

Công văn 2086/UBND-KTN năm 2013 hướng dẫn lập, điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2013 theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do tỉnh Quảng Nam ban hành

Số: 2086/UBND-KTN V/v hướng dẫn lập, điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2013 theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP Quảng Nam, ngày 11 tháng 6 năm 2013 Kính gửi: - Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể; - Ủy ban

Ban hành: 11/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2014

12

Công văn 29/CP-KTTH năm 2021 về đính chính Nghị định 125/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

phúc --------------- Số: 29/CP-KTTH V/v đính chính Nghị định số 125/2020/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2021 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

13

Công văn 646/CP-NC năm 2020 đính chính Nghị định 133/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

646/CP-NC,Công văn 646 2020,Chính phủ,Đính chính Nghị định 133/2020/NĐ-CP,Đính chính Nghị định 133 hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

14

Công văn 608/BKHĐT-PC thực hiện Nghị định 01/2010/NĐ-CP về chào bán cổ phần riêng lẻ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

01/2010/NĐ-CP về chào bán cổ phần riêng lẻ Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2011 Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Các Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 28/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2011

15

Công văn 4809/UBND-SNV năm 2020 về thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP và 108/2020/NĐ-CP do thành phố Hà Nội ban hành

4809/UBND-SNV,Công văn 4809 2020,Thành phố Hà Nội,Hà Nội thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP,Hà Nội thực hiện Nghị định 108/2020/NĐ-CP,Tổ chức các cơ quan chuyên môn Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

16

Công văn 5035/BNV-TCBC năm 2020 về thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP và 108/2020/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

5035/BNV-TCBC,Công văn 5035 2020,Bộ Nội vụ,Thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP,Thực hiện Nghị định 108/2020/NĐ-CP,Tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

17

Công văn 6054/TCHQ-PC năm 2020 về thực hiện Nghị định 96/2020/NĐ-CP và 98/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

6054/TCHQ-PC,Công văn 6054 2020,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Nghị định 96/2020/NĐ-CP,Thực hiện Nghị định 98/2020/NĐ-CP,Quy định xử phạt vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

18

Công văn 132/CP-KTTH năm 2020 về đính chính Nghị định 41/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Do sơ suất kỹ thuật, xin đính chính 01 sai sót tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng

Ban hành: 10/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2020

19

Công văn 3220/BHXH-CSXH năm 2016 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định 55/2016/NĐ-CP và giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/5/2016 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3220/BHXH-CSXH V/v Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 55/2016/NĐ-CP và giải quyết hưởng các chế độ BHXH kể từ ngày 01/5/2016 Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2016

Ban hành: 24/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2016

20

Công văn 484/CP-KGVX năm 2019 về đính chính Nghị định 40/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

-KGVX V/v đính chính Nghị định số 40/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2019 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Do sơ suất kỹ thuật, xin đính chính

Ban hành: 14/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.33.139