Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 01/KK-BH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 49754 công văn

1

Công văn 5877/BYT-BH năm 2021 kiểm tra, rà soát về an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc do Bộ Y tế ban hành

5877/BYT-BH,Công văn 5877 2021,Bộ Y tế,Bảo mật thông tin dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế,Kiểm tra bảo mật thông tin khám chữa bệnh bảo hiểm y tế,Rà soát an toàn dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 22/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

2

Công văn 5825/BYT-BH năm 2021 hướng dẫn thực hiện mã hoá xét nghiệm CoVID-19 theo Công văn 5378/BYT-KHTC do Bộ Y tế ban hành

5825/BYT-BH,Công văn 5825 2021,Bộ Y tế,Hướng dẫn thực hiện mã hoá xét nghiệm CoVID 19,Mã hoá xét nghiệm CoVID 19 theo Công văn 5378/BYT-KHTC,Thực hiện mã hoá xét nghiệm CoVID 19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

3

Công văn 5863/BYT-BH năm 2021 kiểm tra, rà soát về an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc do Bộ Y tế ban hành

5863/BYT-BH,Công văn 5863 2021,Bộ Y tế,Rà soát an toàn thông tin dữ liệu khám chữa bệnh,An toàn thông tin dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế,Bảo mật thông tin khám chữa bệnh bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 21/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

4

Công văn 5285/BYT-BH năm 2021 về báo cáo nhanh tình hình thực hiện Khoản 6 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

--------------- Số: 5285/BYT-BH V/v báo cáo nhanh tình hình thực hiện khoản 6 Điều 22 Luật BHYT Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2021 Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo quy định tại khoản 6 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế, từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, quỹ bảo

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2021

5

Công văn 5149/BYT-BH năm 2021 hướng dẫn thực hiện dữ liệu đầu ra thực hiện Thông tư 04/2021/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành

BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Các Vụ/Cục: CNTT, KCB, KHTC; - Lưu: VT, BH. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Thuấn PHỤ LỤC 01 BẢNG 1. CHỈ TIÊU TỔNG HỢP KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT (Ban hành kèm theo Công văn số 5149/BYT-BH ngày 27 tháng 06 năm 2021 của Bộ Y

Ban hành: 27/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2021

6

Công văn 4932/BYT-BH năm 2021 hướng dẫn lưu trữ Bảng kê chi phí khám chữa bệnh kèm theo Quyết định 6556/QĐ-BYT cùng với hồ sơ khám chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

4932/BYT-BH,Công văn 4932 2021,Bộ Y tế,Hướng dẫn lưu trữ Bảng kê chi phí khám chữa bệnh,Lưu trữ Bảng kê chi phí cùng với hồ sơ khám chữa bệnh,Bảng kê chi phí khám bệnh kèm Quyết định 6556/QĐ-BYT,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 18/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2021

7

Công văn 4735/BYT-BH tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2021 do Bộ Y tế ban hành

4735/BYT-BH,Công văn 4735 2021,Bộ Y tế,Chính sách pháp luật bảo hiểm y tế Tây Ninh,Truyền thông về chính sách bảo hiểm y tế,Kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2021,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2021

8

Công văn 3708/BYT-BH năm 2021 về giải quyết vướng mắc trong thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tỉnh Vĩnh Long do Bộ Y tế ban hành

3708/BYT-BH,Công văn 3708 2021,Bộ Y tế,Thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế,Quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm Vĩnh Long,Thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm Vĩnh Long,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2021

9

Công văn 3100/BYT-BH năm 2021 về thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

3100/BYT-BH,Công văn 3100 2021,Bộ Y tế,Thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế,Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan dịch COVID19,Thanh toán chi phí khám chữa bệnh liên quan dịch COVID19,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 20/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

10

Công văn 1919/BYT-BH năm 2021 về giải quyết vướng mắc trong thanh toán khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

--------------- Số: 1919/BYT-BH V/v giải quyết vướng mắc trong thanh toán khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2021 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Bộ Y tế nhận được công văn số 63/BVDLTW ngày 15/01/2020 của Bệnh viện Bệnh viện Da liễu Trung ương về

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

11

Công văn 666/BYT-BH năm 2021 về đính chính Điểm b Mục 3 Công văn 627/BYT-BH về hướng dẫn thực hiện quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

-------------------- Số: 666/BYT-BH V/v đính chính Điểm b Mục 3 Công văn số 627/BYT-BH về hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Điều 22 Luật BHYT Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021 Kính gửi: - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các Bệnh

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

12

Công văn 627/BYT-BH năm 2021 về hướng dẫn thực hiện quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

-------------------- Số: 627/BYT-BH V/v hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Điều 22 Luật BHYT Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2021 Kính gửi: - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; - Các

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

13

Công văn 7404/BYT-BH năm 2020 về bổ sung hướng dẫn thống kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Điểm b Khoản 3 và Khoản 6 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

7404/BYT-BH,Công văn 7404 2020,Bộ Y tế,Bổ sung hướng dẫn thống kê chi phí khám chữa bệnh,Hướng dẫn thống kê chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế,Hướng dẫn thống kê theo Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

14

Công văn 7312/BYT-BH năm 2020 về thống kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo điểm b khoản 3 và khoản 6 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

7312/BYT-BH,Công văn 7312 2020,Bộ Y tế,Thống kê chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế,Chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7312/BYT-BH

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

15

Công văn 6611/BYT-BH năm 2020 về chuẩn bị ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021 do Bộ Y tế ban hành

--------------- Số: 6611/BYT-BH V/v chuẩn bị ký hợp đồngKCB BHYT năm 2021 Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2020 Kính gửi: - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; - Y tế các bộ, ngành. (sau

Ban hành: 01/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2020

16

Công văn 6603/BYT-BH năm 2020 về đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo khảo sát khám bệnh, chữa bệnh lao và thực hiện Thông tư 04/2016/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành

Số: 6603/BYT-BH V/v đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo khảo sát khám bệnh, chữa bệnh lao và thực hiện Thông tư số 04/2016/TT-BYT. Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2020 Kính gửi: ……………………………………………. (Theo Danh sách đính kèm công văn này) Để có cơ sở hoàn thiện chính sách pháp luật bảo hiểm y tế đối với

Ban hành: 01/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2020

17

Công văn 6291/BYT-BH năm 2020 về lời Đơn phản ánh của ông Nguyễn Vĩnh Phúc về người có công với cách mạng nhưng không được ưu tiên khi khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

6291/BYT-BH,Công văn 6291 2020,Bộ Y tế,Không được ưu tiên khi khám chữa bệnh,Người có công không được ưu tiên khám chữa bệnh,Thẻ Bảo hiểm y tế không đầy đủ đối tượng ưu tiên,Bảo hiểm BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 16/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2020

18

Công văn 2922/BYT-BH năm 2020 thực hiện Quyết định 2178/QĐ-BYT về bổ sung mã vật tư y tế dùng chung do Bộ Y tế ban hành

2922/BYT-BH,Công văn 2922 2020,Bộ Y tế,Thực hiện Quyết định 2178/QĐ-BYT,Mã vật tư y tế dùng chung,Bộ mã danh mục dùng chung trong quản lý khám bệnh,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

19

Công văn 2276/BYT-BH năm 2020 sửa đổi Khoản 3 Công văn 2146/BYT-BH hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

2276/BYT-BH,Công văn 2276 2020,Bộ Y tế,Sửa đổi Công văn 2146/BYT-BH,Sửa đổi Công văn chi phí khám chữa bệnh Covid 19,Chi phí khám chữa bệnh liên quan đến Covid 19,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2020

20

Công văn 2146/BYT-BH năm 2020 về thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

2146/BYT-BH,Công văn 2146 2020,Bộ Y tế,Thanh toán chi phí khám chữa bệnh do COVID-19,Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan COVID-19,Thanh toán chi phí thuốc liên quan Covid,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188