Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 01/G��-TANDTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 50562 công văn

1

Công văn 01/GĐ-TANDTC năm 2018 về giải đáp vấn đề nghiệp vụ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/GD-TANDTC,Công văn 01 2018,Tòa án nhân dân tối cao,Đào tạo nghiệp vụ ,Nghiệp vụ,Vướng mắc nghiệp vụ ,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/GĐ-TANDTC

Ban hành: 05/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2018

2

Công văn 16/TANDTC-HTQT năm 2021 về thực hiện Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

16/TANDTC-HTQT,Công văn 16 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Thực hiện 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG,Thực hiện tố tụng dân sự ở nước ngoài,Thực hiện tố tụng hành chính ở nước ngoài,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2021

3

Công văn 100/TANDTC-HTQT năm 2020 về thực hiện Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

100/TANDTC-HTQT,Công văn 100 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Thực hiện Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG,Phối hợp thực hiện hoạt động tố tụng ở nước ngoài,Thực hiện hoạt động tố tụng dân sự ở nước ngoài,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2020

4

Công văn 1103/TTg-QHQT năm 2021 về gia hạn thời gian rút vốn và sửa đổi bổ sung Thỏa ước tín dụng với AFD CVN 1164 01G cho Dự án Metro Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1103/TTg-QHQT,Công văn 1103 2021,Thủ tướng Chính phủ,Gia hạn thời gian rút vốn cho Dự án Metro Hà Nội,Sửa đổi Thỏa ước tín dụng cho Dự án Metro Hà Nội,Bổ sung Thỏa ước tín dụng với AFD CVN 1164 01G,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 25/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2021

5

Công văn 03/TANDTC-HTQT năm 2022 về phối hợp giữa Tòa án với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/TANDTC-HTQT V/v phối hợp giữa Tòa án với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2022 Kính gửi: - Các Tòa án nhân dân cấp cao; - Các Tòa án

Ban hành: 12/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2022

6

Công văn 235/TANDTC-PC năm 2021 một số biểu mẫu về quyết định công nhận, không công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Vụ PC&QLKH (TANDTC). KT. CHÁNH ÁN PHÓ CHÁNH ÁN Nguyễn Văn Du Mẫu số 01-QĐHG (kèm theo Công văn số 235/TANDTC-PC ngày 31/12/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao) TÒA ÁN NHÂN DÂN … (1) -------

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2022

7

Công văn 438/TANDTC-KHTC năm 2021 về đôn đốc giải ngân và triển khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ CHỦ ĐẦU TƯ (CƠ QUAN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ) Phụ lục số 01 (Áp dụng cho dự án thuộc TANDTC) TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ CAM KẾT GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2022 (Phụ lục kèm theo Công văn số 438/TANDTC

Ban hành: 14/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2021

8

Công văn 428/TANDTC-KHTC về báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

428/TANDTC-KHTC,Công văn 428 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Quản lý sử dụng tài sản công,Báo cáo tình hình quản lý tài sản công,Báo cáo tình hình sử dụng tài sản công,Tài chính nhà nước TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2021

9

Công văn 427/TANDTC-KHTC năm 2021 thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

427/TANDTC-KHTC,Công văn 427 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021 2025,Chương trình thực hành tiết kiệm giai đoạn 2021 2025,Thực hiện Chương trình thực hành chống lãng phí,Tài chính nhà nước TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 02/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2021

10

Công văn 165/TANDTC-HTQT năm 2021 tổng kết thực tiễn công tác tương trợ tư pháp về dân sự do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

165/TANDTC-HTQT,Công văn 165 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Tương trợ tư pháp về dân sự,Tổng kết công tác tương trợ tư pháp về dân sự,Tổng kết thực tiễn công tác tương trợ tư pháp về dân sự,Quyền dân sự TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2021

11

Công văn 365/TANDTC-VP năm 2021 về tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

365/TANDTC-VP,Công văn 365 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Tiếp tục phòng chống COVID19 trong tòa án,Phòng chống dịch bệnh COVID19 trong tòa án,Phòng chống COVID19 trong tòa án nhân dân,Thủ tục Tố tụng,Thể thao - Y tế TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 21/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2021

12

Công văn 114/TANDTC-HTQT năm 2021 về xác minh địa chỉ của đương sự ở nước ngoài do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/2019/TTLT-TANDTC-BNG ngày 05/12/2019 của Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Ngoại giao quy định về trình tự, thủ tục phối hợp giữa Tòa án nhân dân và Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài để thực hiện một số hoạt động tố tụng dân sự và tố tụng hành chính ở nước ngoài. Do đó, hồ sơ đề nghị Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được lập

Ban hành: 17/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2021

13

Công văn 156/TANDTC-PC năm 2021 ra quyết định thi hành án, theo dõi việc thi hành án hình sự do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

156/TANDTC-PC,Công văn 156 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Ra quyết định thi hành án hình sự,Theo dõi việc thi hành án hình sự,Thi hành án theo dõi thi hành án hình sự,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2021

14

Công văn 275/TANDTC-VP năm 2021 về tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

275/TANDTC-VP,Công văn 275 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Phòng chống dịch Covid 19 tại Tòa án tối cao,Biện pháp phòng chống dịch Covid 19,Thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch Covid 19,Thể thao - Y tế TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2021

15

Công văn 140/TANDTC-PC năm 2021 về báo cáo tình hình thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Lưu: VT, Vụ PC&QLKH (TANDTC). KT. CHÁNH ÁN PHÓ CHÁNH ÁN Nguyễn Văn Du ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH THI HÀNH LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN (Từ ngày 01-01-2021 đến ngày 31-7-2021) 1. Về công tác chỉ đạo triển khai thi hành Luật Công tác chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cải

Ban hành: 19/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2021

16

Công văn 135/TANDTC-PC năm 2021 về tổng kết thực hiện Quy chế 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

135/TANDTC-PC,Công văn 135 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Tổng kết Quy chế 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC,Tổng kết thực hiện công tác thi hành án dân sự,Phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 13/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2021

17

Công văn 136/TANDTC-PC năm 2021 về tăng cường hơn nữa công tác phát triển, áp dụng án lệ trong Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

136/TANDTC-PC,Công văn 136 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Tăng cường công tác phát triển án lệ trong Tòa án nhân dân,Tăng cường công tác áp dụng án lệ trong Tòa án nhân dân,Phát triển áp dụng án lệ trong Tòa án nhân dân,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 13/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2021

18

Công văn 02/TANDTC-PC năm 2021 giải đáp vướng mắc trong xét xử do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

tại phần 1 mục I của Công văn số 64/TANDTC-PC được áp dụng đối với các giao dịch dân sự được thực hiện kể từ ngày 01-01-2017 mà không áp dụng đối với các giao dịch dân sự được thực hiện trước ngày 01-01-2017. IV. VỀ TỐ TỤNG DÂN SỰ 1. Ông A phải thi hành án trả cho ông C số tiền là 500 triệu đồng, ông A không tự nguyện thi hành án. Cơ

Ban hành: 02/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2021

19

Công văn 117/TANDTC-PC năm 2021 về mẫu Quyết định không kháng nghị giám đốc thẩm do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

117/TANDTC-PC,Công văn 117 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Mẫu Quyết định không kháng nghị giám đốc thẩm,Không kháng nghị giám đốc thẩm bản án tử hình,Quyết định không kháng nghị bản án tử hình,Trách nhiệm hình sự TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 27/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2021

20

Công văn 247/TANDTC-VP năm 2021 thực hiện Chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

247/TANDTC-VP,Công văn 247 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Thực hiện Chỉ thị 17 của Hà Nội về giãn cách xã hội,Thực hiện Chỉ thị 17 về giãn cách xã hội,Thực hiện giãn cách xã hội,Thể thao - Y tế TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.161.98.96