Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/2021/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 32832 văn bản

1

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

01/2021/ND-CP,Nghị định 01 2021,Chính phủ,Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,Đăng ký doanh nghiệp mới,Đăng ký doanh nghiệp,Thủ tục đăng ký doanh nghiệp,Lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp ,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

2

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định cụ thể về mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Điện Biên,Giá xét nghiệm SARS CoV 2 tỉnh Điện Biên,Mức giá xét nghiệm SARS CoV 2 Điện Biên,Mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS CoV 2,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 22/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2021

3

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND bãi bỏ một phần Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình kèm theo Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Quảng Bình,Bãi bỏ một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư,Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Bình,Bãi bỏ một phần Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 13/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2021

4

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Phú Yên,Quy chế của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 2026,Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên,Quy chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VIII,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 11/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2021

5

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Gia Lai,Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai,Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân Gia Lai khóa XII,Quy chế của Hội đồng nhân dân Gia Lai nhiệm kỳ 2021 2026,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2021

6

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Kiên Giang,Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát Covid 19 Kiên Giang,Mức chi hỗ trợ lực lượng tại chốt kiểm soát Covid 19 Kiên Giang,Hỗ trợ lực lượng tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid19,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Ban hành: 01/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2021

7

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Tây Ninh,Bãi bỏ nghị quyết về mức thu quản lý phí lệ phí tỉnh Tây Ninh,Bãi bỏ nghị quyết về sử dụng phí lệ phí tỉnh Tây Ninh,Mức thu quản lý phí lệ phí thu được tỉnh Tây Ninh,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 01/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2021

8

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ xét xử phiên tòa của Hội thẩm nhân dân hai cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021-2026

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Hải Dương,Mức chi hỗ trợ xét xử phiên tòa của Hội thẩm nhân dân hai cấp,Mức chi hỗ trợ xét xử phiên tòa hai cấp tỉnh Hải Dương,Xét xử phiên tòa của Hội thẩm nhân dân hai cấp Hải Dương,Thủ tục Tố tụng,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2021

9

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND về điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách quận, thị xã, phường khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị do thành phố Hà Nội ban hành

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Thành phố Hà Nội,Tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu ngân sách Hà Nội,Điều chỉnh phân cấp nguồn thu ngân sách Hà Nội,Áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị Hà Nội,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 23/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

10

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND Quy định về chế độ thăm hỏi, phúng viếng và hỗ trợ điều trị bệnh đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, những người công tác ở các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Bạc Liêu,Chế độ thăm hỏi đối với cán bộ công chức tỉnh Bạc Liêu,Chế độ phúng viếng đối với cán bộ viên chức tỉnh Bạc Liêu,Hỗ trợ điều trị bệnh đối với người lao động tỉnh Bạc Liêu,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

11

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Phú Thọ

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Phú Thọ,Mức chi bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Phú Thọ,Kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2021

12

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 48/2017/NQ-HĐND và 08/2019/NQ-HĐND do tỉnh Bình Phước ban hành

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Bình Phước,Kéo dài Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND tỉnh Bình Phước,Kéo dài thực hiện Nghị quyết 48/2017/NQ-HĐND,Kéo dài Nghị quyết 48/2017/NQ-HĐND tỉnh Bình Phước,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2021

13

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu di tích lịch sử - văn hóa Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng do tỉnh Khánh Hòa ban hành

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Mức thu phí tham quan Tháp Bà Ponagar Khánh Hòa,Sử dụng phí tham quan Tháp Bà Ponagar Khánh Hòa,Phí tham quan danh lam thắng cảnh Hòn Chồng Khánh Hòa,Thuế - Phí - Lệ Phí,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 14/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2021

14

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về xử lý cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy 27/2001/QH10 có hiệu lực do tỉnh Bắc Ninh ban hành

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Xử lý cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy,Xử lý cơ sở không đảm bảo phòng cháy tỉnh Bắc Ninh,Xử lý cơ sở không đảm bảo về phòng cháy và chữa cháy,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

15

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về một số nội dung, mức chi hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Lào Cai,Mức chi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lào Cai,Mức chi hỗ trợ công tác bầu cử đại biểu tỉnh Lào Cai,Mức chi bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2021

16

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Mức chi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV Vĩnh Long,Mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

17

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định mức chi và thời gian được hưởng kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Bình Thuận ban hành

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Bình Thuận,Mức chi bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Hưởng kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội Bình Thuận,Mức chi bầu cử đại biểu tỉnh Bình Thuận 2021,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

18

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Bắc Giang,Mức chi công tác bầu cử đại biểu tỉnh Bắc Giang,Mức chi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV,Hỗ trợ kinh phí bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2021

19

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi, thời gian hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của thành phố Hà Nội

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Thành phố Hà Nội,Mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV Hà Nội,Hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Hà Nội,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2021

20

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Mức chi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Tuyên Quang,Mức chi bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.254.246
server250