Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 01/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 67665 công văn

1

Công văn 3557/UBND-TP năm 2020 về đính chính sai sót tại Quyết định 01/2020/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân quận 7 thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3557/UBND-TP,Công văn 3557 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Đính chính Quyết định 01/2020/QĐ-UBND Quận 7,Đính chính sai sót Quyết định 01/2020/QĐ-UBND,Ban hành Quy chế tổ chức Phòng Lao động,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 07/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

2

Công văn 5440/UBND-KSTTHC năm 2020 về thực hiện Thông tư 01/2020/TT-VPCP do thành phố Hà Nội ban hành

5440/UBND-KSTTHC,Công văn 5440 2020,Thành phố Hà Nội,Hà Nội thực hiện Thông tư 01/2020/TT-VPCP,Thực hiện Thông tư Hệ thống thông tin báo cáo,Hệ thống thông tin báo cáo Hà Nội,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2020

3

Công văn 01/ĐC-UBND năm 2011 đính chính danh sách kèm theo Quyết định 01/2011/QĐ-UBND quy định bổ sung số lượng, chức danh và mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã để bố trí thêm một Phó Trưởng Công an xã và Công an viên thường trực tại trụ sở hoặc nơi làm việc của công an xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

ĐÍNH CHÍNH DANH SÁCH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2011/QĐ-UBND NGÀY 23/02/2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BỔ SUNG SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH VÀ MỨC PHỤ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ ĐỂ BỐ TRÍ THÊM MỘT PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN XÃ VÀ CÔNG AN VIÊN THƯỜNG TRỰC TẠI TRỤ SỞ HOẶC NƠI LÀM VIỆC CỦA CÔNG AN XÃ

Ban hành: 03/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

4

Công văn 1533/UBND-ĐT năm 2020 về phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2020 do thành phố Hà Nội ban hành

1533/UBND-DT,Công văn 1533 2020,Thành phố Hà Nội,An toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4,An toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 01/5/2020,Trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Hà Nội,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 24/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2020

5

Công văn 456/UBND-KTTC năm 2019 đính chính ngày ban hành Quyết định 01/2019/QĐ-UBND do tỉnh Tiền Giang ban hành

01/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2016 - 2020) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Tuy nhiên do sơ sót kỹ thuật, Ủy ban nhân dân tỉnh đính chính: ngày ban hành của Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND

Ban hành: 15/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2019

6

Công văn 01/BHXH-TĐKT về phát động phong trào thi đua ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2021 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

01/BHXH-TDKT,Công văn 01 2021,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Thi đua ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam,Phong trào thi đua ngành bảo hiểm xã hội,Phát động phong trào thi đua ngành bảo hiểm,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

7

Công văn 10070/UBND-TH năm 2020 về đính chính Quyết định 20/2020/QĐ-UBND do tỉnh Khánh Hòa ban hành

10070/UBND-TH,Công văn 10070 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Đính chính Quyết định 20/2020/QĐ-UBND Khánh Hòa,Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã phường,Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức thị trấn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

8

Công văn 3510/UBND-KT năm 2020 về đính chính Quyết định 15/2020/QĐ-UBND do tỉnh Bình Dương ban hành

3510/UBND-KT,Công văn 3510 2020,Tỉnh Bình Dương,Đính chính Quyết định 15/2020/QĐ-UBND Bình Dương,Đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương,Đơn giá dịch vụ đăng ký tài sản gắn liền với đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 23/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

9

Công văn 01/CV-HĐPHPBGDPL năm 2020 về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội ban hành

01/CV-HDPHPBGDPL,Công văn 01 2020,Thành phố Hà Nội,Giáo dục pháp luật liên quan đến dịch COVID-19,Hà Nội phổ biến pháp luật liên quan đến COVID-19,Đẩy mạnh giáo dục pháp luật về COVID-19,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ -------

Ban hành: 04/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

10

Công văn 8879/VPCP-KSTT năm 2020 về đẩy mạnh triển khai Nghị định 09/2020/NĐ-CP và Thông tư 01/2020/TT-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành

8879/VPCP-KSTT,Công văn 8879 2020,Văn phòng Chính phủ,Đẩy mạnh triển khai Nghị định 09/2020/NĐ-CP,Chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước,Đẩy mạnh triển khai Thông tư 01/2020/TT-VPCP,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 24/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

11

Công văn 264/UBND năm 2018 về đính chính Quyết định 01/2018/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số: 264/UBND V/v đính chính Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp Gò Vấp, ngày 16 tháng 01 năm 2018 Kính gửi: - Các cơ quan, ban, ngành thuộc quận Gò Vấp. - Ủy ban nhân dân 16 phường. Ngày 08 tháng 01 năm

Ban hành: 16/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2018

12

Công văn 5725/BXD-KHCN năm 2020 Hướng dẫn việc áp dụng QCVN 01:2019/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

5725/BXD-KHCN,Công văn 5725 2020,Bộ Xây dựng,Áp dụng QCVN 01:2019/BXD,Hướng dẫn áp dụng QCVN 01:2019/BXD,Hướng dẫn việc áp dụng 01:2019/BXD,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2021

13

Công văn 5724/BXD-KHCN năm 2020 hướng dẫn việc áp dụng QCVN 01:2019/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

5724/BXD-KHCN,Công văn 5724 2020,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn việc áp dụng QCVN 01:2019/BXD,Áp dụng QCVN 01:2019/BXD,Hướng dẫn QCVN 01:2019/BXD,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5724/BXD-KHCN

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2021

14

Công văn 5336/BXD-KHCN năm 2020 hướng dẫn QCVN 01:2019/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

5336/BXD-KHCN,Công văn 5336 2020,Bộ Xây dựng,Bộ Xây dựng hướng dẫn QCVN 01:2019/BXD,Cách tính diện tích chiếm đất để tính mật độ xây dựng,Dện tích chiếm đất để tính mật độ xây dựng của công trình,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 05/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2021

15

Công văn 2618/BHXH-QLT năm 2019 về cấp thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

--------------- Số: 2618/BHXH-QLT V/v cấp thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020 TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2019 Kính gửi: - Đơn vị sử dụng lao động; - Đơn vị quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; - Các cơ sở giáo dục và

Ban hành: 13/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2019

16

Công văn 10822/UBND-VP năm 2017 về đính chính Quyết định 01/2017/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

-VP V/v Đính chính quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 10. Quận 10, ngày 01 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: - Các cơ quan, ban ngành thuộc quận 10 - Ủy ban nhân dân 15 phường. Do sơ suất trong khâu đánh máy, soạn, thảo văn

Ban hành: 01/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2017

17

Công văn 01/CV-UBQGNCT về triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2020 do Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam ban hành

01/CV-UBQGNCT,Công văn 01 2020,Ủy ban Quốc gia về người cao t,Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam,Triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi,Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2020,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 21/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

18

Công văn 4574/BXD-KHCN năm 2020 về hướng dẫn QCVN 01:2019/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

4574/BXD-KHCN,Công văn 4574 2020,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn QCVN 01:2019/BXD,Quy chuẩn về mật độ xây dựng thuần,Công tác cấp giấy phép xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2020

19

Công văn 1175/UBND năm 2017 đính chính Quyết định 01/2017/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

V/v đính chính Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân Bình Tân, ngày 13 tháng 4 năm 2017 Kính gửi: - Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận; - Khối Nội chính; - Ủy ban nhân dân 10 phường.

Ban hành: 13/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2017

20

Công văn 2020/TCHQ-TXNK năm 2021 về trả hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

2020/TCHQ-TXNK,Công văn 2020 2021,Tổng cục Hải quan,Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa,Trả Đơn đề nghị xác định trước mã số,Trả Đơn xác định trước mã số hàng hóa,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79