Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/2020/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 34079 văn bản

1

Nghị định 01/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 84/2015/-CP về giám sát và đánh giá đầu tư

01/2020/ND-CP,Nghị định 01 2020,Chính phủ,Giám sát,Đầu tư,Đánh giá CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2020 NGHỊ ĐỊNH

Ban hành: 01/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2020

2

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản Quận 7 Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản Hội đồng nhân dân Quận 7,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 7 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

3

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐNĐ về quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Mức hỗ trợ cho chức danh Đội trưởng đội dân phòng,Hỗ trợ chức danh Đội trưởng đội dân phòng Vũng Tàu,Mức hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng đội dân phòng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------

Ban hành: 04/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

4

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020 và năm 2020 do tỉnh Hải Dương ban hành

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Hải Dương,Bổ sung kế hoạch đầu tư công 5 năm tỉnh Hải Dương,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 5 năm tỉnh Hải Dương,Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016 2020 tỉnh Hải Dương,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 25/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2020

5

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Thành phố Hải Phòng,Đặt tên đường thành phố Hải Phòng,Đặt tên công trình công cộng Hải Phòng,Đặt tên đường và công trình công cộng,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

6

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Nghệ An,Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm,Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020,Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Nghệ An,Đầu tư,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2020

7

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 05/2013/NQ-HĐND8 thông qua số lượng và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dự nguồn cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Bình Dương,Bãi bỏ Nghị quyết 05/2013/NQ-HĐND8 tỉnh Bình Dương,Bãi bỏ việc thực hiện chế độ đối với cán bộ,Chế độ đối với cán bộ dự nguồn cấp xã Bình Dương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 20/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

8

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 do tỉnh Bình Định ban hành

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Bình Định,Nhiệm vụ phát triển kinh tế tỉnh Bình Định,Nhiệm vụ phát triển xã hội tỉnh Bình Định,Phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2020,Thương mại,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

9

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Trà Vinh,Mức chi thực hiện công tác thăm dò khảo cổ,Chi công tác thăm dò khảo cổ từ nguồn ngân sách,Mức chi công tác thăm dò khảo cổ Trà Vinh,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

10

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Phú Thọ năm học 2020-2021

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Phú Thọ,Học phí đối với cơ sở giáo dục công lập Phú Thọ,Học phí đối với cơ sở giáo dục quốc dân Phú Thọ,Học phí đối với cơ sở giáo dục công lập quốc dân,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

11

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C do tỉnh Tiền Giang ban hành

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Tiền Giang,Chủ trương đầu tư dự án nhóm C Tiền Giang,Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án,Giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

12

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Cà Mau,Quy định phí và lệ phí Cà Mau,Phí và lệ phí Cà Mau,Phí và lệ phí 2020,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

13

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND quy định về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Đồng Nai,Chế độ người hoạt động không chuyên trách cấp xã,Chính sách người hoạt động không chuyên trách cấp xã,Số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

14

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về giao Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư công nhóm C

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Thành phố Cần Thơ,Giao quyết định chủ trương đầu tư công nhóm C Cần Thơ,Giao quyết định chủ trương dự án đầu tư công nhóm C,Chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư công nhóm C,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2021

15

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND quy định về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Sửa đổi Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND Thái Nguyên,Sửa đổi chính sách cán bộ sắp xếp tổ chức bộ máy,Sửa đổi chính sách công chức sắp xếp tổ chức bộ máy,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2020

16

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Lào Cai,Sửa đổi Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND tỉnh Lào Cai,Sửa đổi Nghị quyết thông qua Bảng giá đất 05 năm,Thông qua Bảng giá đất 05 năm 2020 2024,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

17

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về giao quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với toàn bộ dự án đầu tư công nhóm C thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Quyết định chủ trương đầu tư toàn bộ dự án nhóm C,Bắc Ninh giao quyền đầu tư toàn bộ dự án nhóm C,Bắc Ninh đầu tư toàn bộ dự án nhóm C,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

18

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và bãi bỏ Nghị quyết 24/2014/NQ-HĐND về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Tây Ninh,Bãi bỏ nghị quyết 24/2014/NQ-HĐND Tây Ninh,Bãi bỏ đầu tư các dự án đầu tư công Tây Ninh,Đầu tư các dự án trọng điểm C Tây Ninh,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2020

19

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2024

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Bảng giá đất áp dụng huyện thị xã Đắk Lắk,Bảng giá đất Đắk Lắk giai đoạn 2020 2024,Bảng giá các loại đất Đắk Lắk 2020 2024,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2020

20

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND quy định về cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Thành phố Hà Nội,Mức chi đặc thù phòng chống Covid 19 Hà Nội,Nội dung chi phòng chống Covid 19 Hà Nội,Cơ chế chi đặc thù phòng chống Covid 19 Hà Nội,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.216
server251