Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/2015/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 216391 văn bản

1

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

01/2015/QD-UBND,Quyết định 01 2015,Thành phố Hồ Chí Minh,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2015/QĐ-UBND Cần Giờ, ngày 20 tháng 10 năm 2015

Ban hành: 20/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2015

2

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2015/QĐ-UBND Quận 7, ngày 19 tháng 08 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA QUẬN 7 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân

Ban hành: 19/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2020

3

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa quận 6, thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 01/2013/QĐ-UBND

--------------- Số: 01/2015/QĐ-UBND Quận 6, ngày 16 tháng 07 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA QUẬN 6 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2013/QĐ-UBND NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 ỦY BAN

Ban hành: 16/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2015

4

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội quản lý trật tự đô thị Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh

01/2015/QD-UBND,Quyết định 01 2015,Thành phố Hồ Chí Minh,Quyết định 01/2015/QĐ-UBND,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2015/QĐ-UBND Quận 11, ngày

Ban hành: 23/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2015

5

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách huyện năm 2015; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi năm 2015

--------------- Số: 01/2015/QĐ-UBND Củ Chi, ngày 09 tháng 3 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2015; CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBND HUYỆN NĂM 2015. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

Ban hành: 09/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2015

6

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND Quy định mức chi phí chi trả phụ cấp đặc thù y tế vào giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên

01/2015/QD-UBND,Quyết định 01 2015,Tỉnh Điện Biên,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2015/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 27 tháng 02

Ban hành: 27/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2015

7

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND Quy định về số lượng, quy trình xét chọn và đơn vị quản lý, chế độ chính sách đối với nhân viên y tế thôn, bản tỉnh Bắc Kạn

01/2015/QD-UBND,Quyết định 01 2015,Tỉnh Bắc Kạn,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2015/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 27 tháng 02 năm 2015

Ban hành: 27/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2015

8

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 18/2009/QĐ-UBND

01/2015/QD-UBND,Quyết định 01 2015,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2015/QĐ-UBND Bình Tân, ngày 04 tháng 02 năm 2015

Ban hành: 04/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

9

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh

01/2015/QĐ-UBND Nhà Bè, ngày 03 tháng 2 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THI HUYỆN NHÀ BÈ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy

Ban hành: 03/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2015

10

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND về Quy định quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình

01/2015/QD-UBND,Quyết định 01,Tỉnh Thái Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2015/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 29 tháng 01 năm 2015

Ban hành: 29/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2015

11

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND về giao số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Sơn La

01/2015/QD-UBND,Quyết định 01 2015,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2015/QĐ-UBND Sơn La, ngày 29 tháng 01 năm 2015

Ban hành: 29/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

12

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014

01/2015/QD-UBND,Quyết định 01 2015,Tỉnh Đồng Nai,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2015/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 27 tháng 01 năm 2015

Ban hành: 27/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2015

13

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND Quy định về quản lý Hồ Đầm Vạc, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

01/2015/QD-UBND,Quyết định 01,Tỉnh Vĩnh Phúc,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2015/QĐ-UBND Vĩnh Yên, ngày 23 tháng

Ban hành: 23/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2015

14

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND Quy định về quản lý giá, phân cấp quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/2015/QD-UBND,Quyết định 01 2015,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 01/2015/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 22 tháng

Ban hành: 22/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2015

15

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND về Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ năm 2015

01/2015/QD-UBND,Quyết định 01 2015,Tỉnh Phú Thọ,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2015/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày 22 tháng 01 năm 2015

Ban hành: 22/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2015

Ban hành: 22/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2015

17

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, kèm theo Quyết định 26/2014/QĐ-UBND

01/2015/QD-UBND,Quyết định 01 2015,Tỉnh Quảng Trị,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2015/QĐ-UBND Quảng Trị,

Ban hành: 21/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2015

18

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND Quy định về phân cấp quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

01/2015/QD-UBND,Quyết định 01 2015,Tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2015/QĐ-UBND Bạc Liêu,

Ban hành: 21/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2015

19

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/2015/QD-UBND,Quyết định 01 2015,Tỉnh Hưng Yên,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2015/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày

Ban hành: 20/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2015

20

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND về Bảng giá đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

01/2015/QD-UBND,Quyết định 01 2015,Tỉnh Tuyên Quang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2015/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 20 tháng 01 năm 2015

Ban hành: 20/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.134