Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/2013/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 129630 văn bản

1

Chỉ thị 01/2013/CT-UBND tăng cường biện pháp bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/2013/CT-UBND,Chỉ thị 01 2013,Tỉnh Đồng Nai,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2013/CT-UBND Đồng Nai, ngày 05

Ban hành: 05/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2013

2

Chỉ thị 01/2013/CT-UBND tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/2013/CT-UBND,Chỉ thị 01 2013,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2013/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 16

Ban hành: 16/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2013

3

Chỉ thị 01/2013/CT-UBND tăng cường công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2013-2020

01/2013/CT-UBND,Chỉ thị 01 2013,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2013/CT-UBND Kon Tum, ngày 23 tháng 07

Ban hành: 23/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2014

4

Chỉ thị 01/2013/CT-UBND tăng cường công tác phối hợp phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm giết người do thành phố Cần Thơ ban hành

01/2013/CT-UBND,Chỉ thị 01 2013,Thành phố Cần Thơ,Phòng chống tội phạm trong tình hình mới ,Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2013

5

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/2013/QD-UBND,Quyết định 01 2013,Thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản không còn phù hợp ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2013/QĐ-UBND Quận 5,

Ban hành: 07/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2013

6

Chỉ thị 01/2013/CT-UBND tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

01/2013/CT-UBND,Chỉ thị 01 2013,Tỉnh Sóc Trăng,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2013/CT-UBND Sóc Trăng, ngày 06 tháng 6 năm 2013

Ban hành: 06/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2014

7

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

01/2013/QD-UBND,Quyết định 01 2013,Thành phố Hồ Chí Minh,Trung tâm Văn hóa,Trung tâm Văn hóa quận 6,Quy chế tổ chức Trung tâm Văn hóa,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

8

Chỉ thị 01/2013/CT-UBND về tăng cường quản lý hoạt động buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Lào Cai

01/2013/CT-UBND,Chỉ thị 01 2013,Tỉnh Lào Cai,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2013/CT-UBND Lào Cai, ngày 17 tháng 05 năm 2013

Ban hành: 17/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2013

9

Chỉ thị 01/2013/CT-UBND về tăng cường quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/2013/CT-UBND,Chỉ thị 01 2013,Tỉnh Bình Thuận,Tăng cường quản lý,Tăng cường quản lý đô thị ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2013

10

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quận 1 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/2013/QD-UBND,Quyết định 01 2013,Thành phố Hồ Chí Minh,Thanh tra quận 1,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2013/QĐ-UBND Quận 1, ngày 08

Ban hành: 08/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2013

11

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản do huyện Nhà Bè ban hành

01/2013/QD-UBND,Quyết định 01 2013,Thành phố Hồ Chí Minh,Huyện Nhà Bè,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2013/QĐ-UBND Nhà Bè, ngày 24 tháng

Ban hành: 24/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2013

12

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/2013/QD-UBND,Quyết định 01 2013,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2013/QĐ-UBND Tân Bình, ngày 23 tháng 04 năm 2013

Ban hành: 23/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2013

13

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân quận 10 ban hành

01/2013/QD-UBND,Quyết định 01 2013,Thành phố Hồ Chí Minh,Công bố văn bản hết hiệu lực,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2013/QĐ-UBND Quận 10,

Ban hành: 16/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2013

14

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực thi hành do huyện Cần Giờ ban hành

01/2013/QD-UBND,Quyết định 01 2013,Thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Hết hiệu lực thi hành ,Bãi bỏ văn bản Cần Giờ ,Văn bản hết hiệu lực thi hành,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 01/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2013

15

Chỉ thị 01/2013/CT-UBND tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Quận năm 2013 do Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành

01/2013/CT-UBND,Chỉ thị 01 2013,Thành phố Hồ Chí Minh,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ,Kế hoạch phát triển KTXH 2013,Kế hoạch phát triển KTXH Quận 3,Phát triển KTXH,Phát triển KTXH TP HCM,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 28/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2013

16

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công thực hiện dự án, công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú quản lý

01/2013/QD-UBND,Quyết định 01 2013,Thành phố Hồ Chí Minh,Xây dựng sửa chữa cơ sở hạ tầng ,Công trình đầu tư xây dựng,Phân công thực hiện dự án,Quy hoạch xây dựng quận Tân Phú,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 28/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2013

17

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản của quận 8

01/2013/QD-UBND,Quyết định 01 2013,Thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản của quận 8,Văn bản quận 8,Văn bản hết hiệu lực,Bãi bỏ văn bản hết hiệu lực,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2013

18

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn và quy trình đăng ký, kiểm tra công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Khóm văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

01/2013/QD-UBND,Quyết định 01 2013,Tỉnh Bạc Liêu,Công nhận danh hiệu gia đình văn hóa,Công nhận danh hiệu,Danh hiệu Ấp văn hóa,Địa bàn tỉnh Bạc Liêu,Gia đình văn hóa,Khóm văn hóa,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 21/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2013

19

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn đưa người vào cơ sở chữa bệnh, xét duyệt các vấn đề liên quan đến học viên và người sau cai nghiện ma túy kèm theo Quyết định 01/2012/QĐ-UBND của Quận 3

01/2013/QD-UBND,Quyết định 01 2013,Thành phố Hồ Chí Minh,Sửa đổi quyết định 01/2012/QĐ-UBND Tiền Giang ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2013/QĐ-UBND

Ban hành: 08/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2013

20

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra Liên ngành hoạt động văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội quận 7

01/2013/QD-UBND,Quyết định 01 2013,Thành phố Hồ Chí Minh,Hoạt động văn hóa thông tin,Phòng chống tệ nạn xã hội,Đội kiểm tra liên ngành,Quy chế Tổ chức hoạt động,Đội Kiểm tra Liên ngành quận 7,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.110.106