Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 01/2012/TT-BTNMT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 66200 công văn

1

Công văn 2142/BGTVT-MT triển khai Thông tư 01/2012/TT-BTNMT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2142/BGTVT-MT V/v triển khai Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2012

Ban hành: 28/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2012

2

Công văn 3248/BTNMT-TCMT hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2012/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3248/BTNMT-TCMT V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2012

Ban hành: 14/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

3

Công văn 1439/BGTVT-MT thực hiện Thông tư 01/2013/TT-BTNMT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1439/BGTVT-MT V/v thực hiện Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2013 Kính gửi: Các cơ quan, đơn

Ban hành: 21/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2013

4

Công văn 845/BKHĐT-QLQH đính chính Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 845/BKHĐT-QLQH V/v đính chính Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2012

Ban hành: 22/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2012

5

Công văn 4536/BKHĐT-QLQH năm 2012 hướng dẫn phạm vi áp dụng Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4536/BKHĐT-QLQH V/v Hướng dẫn phạm vi áp dụng Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2012

Ban hành: 21/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2013

6

Công văn 926/HQHCM-GSQL năm 2012 thống nhất nội dung triển khai Thông tư 01/2012/TT-BTC về công tác kiểm dịch do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 926/HQHCM-GSQL V/v thống nhất 1 số nội dung triển khai Thông tư số 01/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về công tác

Ban hành: 29/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2014

7

Công văn 4540/BTNMT-TCMT năm 2016 triển khai Thông tư 19/2016/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4540/BTNMT-TCMT V/v triển khai Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 12/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2016

8

Công văn 664/HQHCM-GSQL năm 2012 thống nhất nội dung triển khai Thông tư 01/2012/TT-BTC về công tác kiểm dịch do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 664/HQHCM-GSQL V/v thống nhất 1 số nội dung triển khai Thông tư số 01/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về công tác

Ban hành: 08/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2014

9

Công văn 5577/TCHQ-GSQL năm 2016 thực hiện Thông tư 41/2015/TT-BTNMT do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5577/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2016

Ban hành: 15/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2016

10

Công văn 152/GSQL-GQ1 thực hiện Thông tư 01/2012/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 152/GSQL-GQ1 V/v thực hiện Thông tư 01/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2012

Ban hành: 23/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2012

11

Công văn 382/TY-KD hướng dẫn Thông tư 01/2012/TT-BTC về thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm dịch do Cục Thú y ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC THÚ Y ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 382/TY-KD V/v Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2012/TT-BTC về thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm dịch

Ban hành: 15/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2012

12

Công văn 354/BVTV-KD thực hiện Thông tư 01/2012/TT-BTC hướng dẫn thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm dịch do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 354/BVTV-KD V/v thực hiện Thông tư số 01/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập

Ban hành: 07/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2012

13

Công văn 13395/QLD-GT năm 2013 góp ý sửa đổi Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BYT-BTC và Thông tư 11/2012/TT-BYT về đấu thầu mua thuốc do Cục Quản lý dược ban hành

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13395/QLD-GT V/v góp ý sửa đổi, bổ sung TTLT số 01/2012/TTLT-BYT-BTC và TT số 11/2012/TT-BYT về đấu thầu mua thuốc Hà

Ban hành: 19/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2013

14

Công văn 2993/TCMT-KSON năm 2015 thực hiện Thông tư 41/2015/TT-BTNMT do Tổng cục Môi trường ban hành

41/2015/TT-BTNMT) và Công văn số 6037/TCHQ-GSQL ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Tổng cục hải quan về việc tăng cường công tác kiểm tra hàng hóa là phế liệu nhập khẩu, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Tổng cục Môi trường có một số ý kiến như sau: 1. Dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về Điều kiện nhập khẩu phế liệu làm

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2016

15

Công văn 22/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn Thông tư 01/2012/TT-BXD về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/BXD-HĐXD V/v: hướng dẫn Thông tư số 01/2012/TT-BXD. Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2014. Kính gửi: Tổ hợp nhà thầu

Ban hành: 10/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2014

16

Công văn 1843/BTNMT-TCMT năm 2017 quản lý nguồn nước thải lớn, quản lý ô nhiễm lưu vực sông tại các địa phương do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

tháng 04 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2016/QH14 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 62/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 01 năm 2017 về Kế

Ban hành: 19/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2017

17

Công văn 1688/BTNMT-KH năm 2017 báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện đề án, nhiệm vụ quy định tại Quyết định 12/QĐ-TTg do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1688/BTNMT-KH V/v báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện các đề án, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 05/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2017

18

Công văn 1738/BTNMT-TCMT vướng mắc thực hiện Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1738/BTNMT-TCMT V/v vướng mắc thực hiện Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm

Ban hành: 10/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2013

19

Công văn 6239/BTNMT-KH nội dung chi kinh phí sự nghiệp môi trường trung ương đợt 2 năm 2016 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 6239/BTNMT-KH V/v nội dung chi kinh phí sự nghiệp môi trường trung ương đợt 2 năm 2016 Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2017

20

Công văn 5953/BTNMT-KH năm 2016 nội dung chi sự nghiệp môi trường năm 2017 của các Bộ, ngành, địa phương do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5953/BTNMT-KH V/v nội dung chi sự nghiệp môi trường năm 2017 của các Bộ, ngành, địa phương Hà Nội, ngày 16 tháng

Ban hành: 16/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

TVPL:
DMCA.com Protection Status