Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/2011/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 162645 văn bản

1

Quyết định 01/2011/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn quận 1 do Ủy ban nhân dân quận 1 ban hành

Số: 01/2011/QĐ-UBND Quận 1, ngày 01 tháng 7 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 1 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi

Ban hành: 01/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2011

2

Quyết định 01/2011/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận 5 do Ủy ban nhân dân quận 5 ban hành

01/2011/QD-UBND,Quyết định 01 2011,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế Tổ chức hoạt động,Phòng Kinh tế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 01/2011/QĐ-UBND

Ban hành: 23/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2011

3

Quyết định 01/2011/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận Tân Phú do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú ban hành

01/2011/QĐ-UBND Tân Phú, ngày 21 tháng 3 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ QUẬN TÂN PHÚ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng

Ban hành: 21/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2011

4

Quyết định 01/2011/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 7 do Ủy ban nhân dân quận 7 ban hành

Số: 01/2011/QĐ-UBND Quận 7, ngày 04 tháng 3 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẬN 7 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật

Ban hành: 04/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2011

5

Quyết định 01/2011/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

01/2011/QD-UBND,Quyết định 01 2011,Thành phố Hồ Chí Minh,Văn bản hết hiệu lực thi hành ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2011/QĐ-UBND Quận 8, ngày 03 tháng 3

Ban hành: 03/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2011

6

Quyết định 01/2011/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành

--------------- Số: 01/2011/QĐ-UBND Tân Bình, ngày 02 tháng 3 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP KIỂM TRA, XỬ LÝ CÁC HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban

Ban hành: 02/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2011

7

Quyết định 01/2011/QĐ-UBND Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

01/2011/QD-UBND,Quyết định 01 2011,Tỉnh Gia Lai,Quản lý vật liệu nổ công nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 01/2011/QĐ-UBND Pleiku, ngày 22 tháng 02 năm

Ban hành: 22/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2011

8

Quyết định 01/2011/QĐ-UBND quy định về thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Số: 01/2011/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 18 tháng 02 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm

Ban hành: 18/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2011

9

Quyết định 01/2011/QĐ-UBND về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận Bình Thạnh, Chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân quận năm 2011 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

01/2011/QĐ-UBND Bình Thạnh, ngày 11 tháng 02 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH QUẬN BÌNH THẠNH, CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NĂM 2011 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Ban hành: 11/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2011

10

Quyết định 01/2011/QĐ-UBND phê duyệt phương án giá nước sạch và ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn huyện Tuy Phong do tỉnh Bình Thuận ban hành

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2011/QĐ-UBND Phan Thiết, ngày 28 tháng 01 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN GIÁ NƯỚC SẠCH VÀ BAN HÀNH BIỂU GIÁ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT DO BAN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

Ban hành: 28/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2013

11

Quyết định 01/2011/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Quản lý đô thị quận 3 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

01/2011/QD-UBND,Quyết định 01 2011,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế Tổ chức hoạt động,Phòng Quản lý đô thị,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2011/QĐ-UBND

Ban hành: 26/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2011

12

Quyết định 01/2011/QĐ-UBND về Quy định chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo Quốc tế và chi tiêu, tiếp khách trong nước tại tỉnh Lai Châu do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành

01/2011/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 26 tháng 01 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC: BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI, CHI TIÊU TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ VÀ CHI TIÊU TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC TẠI TỈNH LAI CHÂU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày

Ban hành: 26/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2011

13

Quyết định 01/2011/QĐ-UBND về bộ tiêu chí về nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

01/2011/QD-UBND,Quyết định 01 2011,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2011/QĐ-UBND Vũng Tàu, ngày 24

Ban hành: 24/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2011

14

Quyết định 01/2011/QĐ-UBND về chuyển giao việc công chứng hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã cho tổ chức hành nghề công chứng thực hiện do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

01/2011/QĐ-UBND Đông Hà, ngày 24 tháng 01 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN GIAO VIỆC CÔNG CHỨNG CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ CHO CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG THỰC HIỆN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn

Ban hành: 24/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2011

15

Quyết định 01/2011/QĐ-UBND về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Huyện, Chương trình công tác năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

01/2011/QD-UBND,Quyết định 01 2011,Thành phố Hồ Chí Minh,Kế hoạch chỉ đạo điều hành,Chương trình công tác,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 01/2011/QĐ-UBND

Ban hành: 22/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2011

16

Quyết định 01/2011/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

01/2011/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 20 tháng 01 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI TỈNH LÀO CAI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của

Ban hành: 20/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2011

17

Quyết định 01/2011/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên cổng thông tin điện tử do tỉnh Hưng Yên ban hành

hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2011/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 20 tháng 01 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ,

Ban hành: 20/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2013

18

Quyết định 01/2011/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý không gian, kiến trúc và cảnh quan đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

01/2011/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 19 tháng 1 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC VÀ CẢNH QUAN ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng

Ban hành: 19/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2011

19

Quyết định 01/2011/QĐ-UBND về đơn giá xây dựng để tính Lệ phí trước bạ nhà ở, công trình xây dựng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tỉnh Hà Tĩnh

01/2011/QD-UBND,Quyết định 01,Tỉnh Hà Tĩnh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2011/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 01 năm

Ban hành: 19/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2015

20

Quyết định 01/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 70/2006/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

01/2011/QD-UBND,Quyết định 01 2011,Tỉnh Tuyên Quang,Quy hoạch phát triển,Mạng lưới kinh doanh xăng dầu,Thương mại UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 01/2011/QĐ-UBND

Ban hành: 19/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.38.214