Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/2008/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 163089 văn bản

1

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND về trình tự và thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 trên địa bàn quận 5 do Ủy ban nhân dân quận 5 ban hành

01/2008/QĐ-UBND Quận 5, ngày 26 tháng 9 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TỶ LỆ 1/500 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 5 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Xây

Ban hành: 26/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2008

2

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất từ kết quả đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số: 01/2008/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT TỪ KẾT QUẢ ĐẤU THẦU LỰA CHỌN CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức

Ban hành: 01/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2008

3

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung và công bố quy định hỗ trợ chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ công an nhân dân, cơ quan phòng chống tham nhũng trong đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm do UBND quận Gò Vấp ban hành

NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 01/2008/QĐ-UBND Gò Vấp, ngày 11 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ CÔNG BỐ QUY ĐỊNH HỖ TRỢ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CƠ QUAN,

Ban hành: 11/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2008

4

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn quận 4 do Ủy ban nhân dân quận 4 ban hành

01/2008/QĐ-UBND Quận 4, ngày 06 tháng 3 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 4 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Xây dựng

Ban hành: 06/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2008

5

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND Quy định tiếp công dân; xử lý đơn; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận Tân Phú do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú ban hành

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 01/2008/QĐ-UBND Tân Phú, ngày 15 tháng 02 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIẾP CÔNG DÂN; XỬ LÝ ĐƠN; GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỬ DỤNG NHÀ

Ban hành: 15/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2008

6

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

01/2008/QĐ-UBND Long Xuyên, ngày 31 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CÂY XANH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định 126/2004/NĐ-CP

Ban hành: 31/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2008

7

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của bệnh viện quận 3 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

01/2008/QD-UBND,Quyết định 01 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức và hoạt động,Bệnh viện quận 3,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 01/2008/QĐ-UBND Quận

Ban hành: 30/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2008

8

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành do Ủy ban nhân huyện Cần Giờ ban hành

Số: 01/2008/QĐ-UBND Cần Giờ, ngày 23 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KHÔNG CÒN PHÙ HỢP VỚI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất

Ban hành: 23/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2008

9

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến, tiêu thụ gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006 - 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

--------- Số: 01/2008/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 21 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHĂN NUÔI, GIẾT MỔ, CHẾ BIẾN, TIÊU THỤ GIA CẦM TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2006 - 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND

Ban hành: 21/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2009

10

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội quận 8 năm 2008 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

01/2008/QD-UBND,Quyết định 01 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Kế hoạch chỉ đạo,Điều hành phát triển kinh tế xã hội,Quận 8,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 01/2008/QĐ-UBND

Ban hành: 21/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2008

11

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành

01/2008/QD-UBND,Quyết định 01 2008,Tỉnh Hòa Bình,Văn bản quy phạm pháp luật ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2008/QĐ-UBND Hoà Bình, ngày 16 tháng 01 năm

Ban hành: 16/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2011

12

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND về Quy chế quản lý nhà nước về hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Số: 01/2008/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 14 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật

Ban hành: 14/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2012

13

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND về quy định xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

01/2008/QD-UBND,Quyết định 01 2008,Tỉnh Đắk Nông,Thương mại,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2008/QĐ-UBND Gia Nghĩa, ngày 11 tháng 01

Ban hành: 11/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

14

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành không còn phù hợp để tổ chức thực hiện theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ

01/2008/QD-UBND,Quyết định 01,Tỉnh Hà Nam,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2008/QĐ-UBND Phủ Lý, ngày 10 tháng 01 năm 2008

Ban hành: 10/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2014

15

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định 35/1999/-UB về quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng vốn phát triển giao thông nông thôn do tỉnh Quảng Nam ban hành

01/2008/QD-UBND,Quyết định 01,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01 /2008/QĐ-UBND Tam

Ban hành: 10/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

16

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại và chế độ đi công tác tại nước ngoài do tỉnh Điện Biên ban hành

01/2008/QD-UBND,Quyết định 01,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2008/QĐ-UBND Điện Biên Phủ, ngày 10

Ban hành: 10/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2013

17

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kết quả rà soát, quy hoạch 03 loại rừng và chi tiết địa danh, diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp theo chức năng 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2008/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 09 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾT QUẢ RÀ SOÁT, QUY HOẠCH 03 LOẠI RỪNG VÀ CHI

Ban hành: 09/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2013

18

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND công khai số liệu dự toán Ngân sách tỉnh Bắc Ninh năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

01/2008/QD-UBND,Quyết định 01 2008,Tỉnh Bắc Ninh,Công khai số liệu dự toán ngân sách,Tỉnh Bắc Ninh,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 01/2008/QÐ-UBND Bắc

Ban hành: 09/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2008

19

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Hải Dương ban hành

01/2008/QD-UBND,Quyết định 01,Tỉnh Hải Dương,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2008/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 08 tháng 01 năm 2008

Ban hành: 08/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2014

20

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Số: 01/2008/QĐ-UBND Đồng Hới, ngày 08 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG TỈNH QUẢNG BÌNH ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày

Ban hành: 08/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.229.90