Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/2008/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 28182 văn bản

1

Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND về Quy định chế độ, định mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh Bình Phước

01/2008/NQ-HĐND Đồng Xoài, ngày 29 tháng 7 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND CÁC CẤP TRONG TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11

Ban hành: 29/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2012

2

Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND về phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2008,Tỉnh Cà Mau,Phí đấu giá,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2008/NQ-HĐND Cà Mau, ngày 25 tháng

Ban hành: 25/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2012

3

Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND điều chỉnh một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 do tỉnh Trà Vinh ban hành

01/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 01,Tỉnh Trà Vinh,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2008/NQ-HĐND Trà Vinh, ngày 24 tháng 7 năm 2008

Ban hành: 24/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

4

Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 do tỉnh Hà Nam ban hành

01/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2008,Tỉnh Hà Nam,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2008/NQ-HĐND Phủ Lý, ngày 23

Ban hành: 23/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2020

5

Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung mức thu học phí các trường công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum

01/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2008,Tỉnh Kon Tum,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2008/NQ-HĐND: Kon Tum, ngày 17 tháng 7 năm 2008

Ban hành: 17/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2013

6

Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2008 và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 của quận 8 do Hội đồng nhân dân quận 8 ban hành

01/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2008,Thành phố Hồ Chí Minh HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 8 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2008/NQ-HĐND Quận 8, ngày 16 tháng 07 năm 2008

Ban hành: 16/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2008

7

Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 5 ban hành

01/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 01/2008/NQ-HĐND Quận 5, ngày 14 tháng 7 năm 2008

Ban hành: 14/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2008

8

Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội sáu tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 1 ban hành

01/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2008,Thành phố Hồ Chí Minh HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 1 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 01/2008/NQ-HĐND Quận 1, ngày 11 tháng 7 năm 2008

Ban hành: 11/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2008

9

Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận ban hành

01/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 01/2008/NQ-HĐND Phú Nhuận, ngày 11 tháng 7 năm 2008

Ban hành: 11/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2008

10

Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

01/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 01/2008/NQ-HĐND Bình Thạnh, ngày 11 tháng 7 năm 2008

Ban hành: 11/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2008

11

Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ điều chỉnh đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị quận 6 đến năm 2020 do Hội đồng nhân dân quận 6 ban hành

01/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 01/2008/NQ-HĐND Quận 6, ngày 11 tháng 7 năm 2008

Ban hành: 11/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2008

12

Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách quận năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận 12 ban hành

01/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 12 ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2008/NQ-HĐND Quận 12, ngày 09

Ban hành: 09/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2008

13

Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2008,Thành phố Hồ Chí Minh HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 01/2008/NQ-HĐND TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2008

Ban hành: 03/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2008

14

Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2008 do thành phố Cần Thơ ban hành

01/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2008,Thành phố Cần Thơ,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2008/NQ-HĐND Cần Thơ, ngày 18 tháng

Ban hành: 18/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

15

Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND quy định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

--------------- Số: 01/2008/NQ-HĐND Bắc Kạn, ngày 22 tháng 4 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH MỨC CHI CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THÁNG 4 NĂM 2008 Căn cứ Luật tổ

Ban hành: 22/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2012

16

Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND quy định phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa VII, kỳ họp thứ 13 ban hành

01/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2008,Tỉnh Bến Tre,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 01/2008/NQ-HĐND Bến Tre, ngày 11 tháng 4 năm 2008

Ban hành: 11/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2011

17

Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc bổ sung kinh phí thường xuyên năm 2008 do Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè ban hành

01/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 01/2008/NQ-HĐND Nhà Bè, ngày 09 tháng 4 năm 2008

Ban hành: 09/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2008

18

Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2008/NQ-HĐND Sóc Trăng, ngày 28 tháng 3 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH SÓC TRĂNG ĐẾN NĂM 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Ban hành: 28/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2015

19

Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc triển khai thực hiện chủ trương mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

01/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2008,Thành phố Hà Nội,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 01/2008/NQ-HĐND Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2008

Ban hành: 27/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2008

20

Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh Vĩnh Phúc

01/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 01,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 01/2008/NQ-HĐND Vĩnh Yên, ngày 24 tháng 03 năm 2008

Ban hành: 24/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.139.100