Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 01/2002/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 62082 công văn

1

Công văn 2002/CV-BCĐ năm 2020 về phân luồng, khử khuẩn khi có người lao động được xác định mắc COVID-19 tại nơi làm việc do Ban chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 ban hành

2002/CV-BCD,Công văn 2002 2020,Khử khuẩn khi người lao động mắc COVID 19,Phân luồng khi người lao động mắc COVID 19,Xử lý khi người lao động mắc COVID 19 nơi làm việc,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2020

2

Công văn 01/CV-HĐPHPBGDPL năm 2020 về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội ban hành

01/CV-HDPHPBGDPL,Công văn 01 2020,Thành phố Hà Nội,Giáo dục pháp luật liên quan đến dịch COVID-19,Hà Nội phổ biến pháp luật liên quan đến COVID-19,Đẩy mạnh giáo dục pháp luật về COVID-19,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ -------

Ban hành: 04/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

3

Công văn 01/CV-UBQGNCT về triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2020 do Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam ban hành

quỹ từ thiện; trình Chính phủ xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những nội dung quan trọng của chính sách nhà nước đối với các Hội theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ và Quyết định số 30/2011/-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ để xây dựng dự thảo Nghị định, Quyết định thay thế. - Hướng dẫn mô hình

Ban hành: 21/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

4

Công văn 01/BXD-KTXD năm 2018 về báo cáo thực trạng áp dụng chế độ phụ cấp không ổn định sản xuất do Bộ Xây dựng ban hành

01/BXD-KTXD,Công văn 01 2018,Bộ Xây dựng,Chế độ phụ cấp,Hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh,Phụ cấp không ổn định sản xuất ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/BXD-KTXD V/v

Ban hành: 18/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2018

5

Công văn 01/BXD-PTĐT năm 2018 về hướng dẫn vấn đề liên quan đến quy trình, thủ tục đầu tư dự án nhà ở, phát triển đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

01/BXD-PTDT,Công văn 01 2018,Bộ Xây dựng,Dự án nhà ở,Triển khai dự án nhà ở,Đầu tư phát triển đô thị,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/BXD-PTĐT V/v hướng dẫn một số vấn đề

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2018

6

Công văn 01/GĐ-TANDTC năm 2018 về giải đáp vấn đề nghiệp vụ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/GD-TANDTC,Công văn 01 2018,Tòa án nhân dân tối cao,Đào tạo nghiệp vụ ,Nghiệp vụ,Vướng mắc nghiệp vụ ,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/GĐ-TANDTC Hà

Ban hành: 05/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2018

7

Công văn 01/HĐND-TT năm 2018 về đính chính nội dung của Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND; 27/2017/NQ-HĐND do tỉnh An Giang ban hành

01/HDND-TT,Công văn 01,Tỉnh An Giang,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/HĐND-TT V/v đính chính nội dung của Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND; Nghị quyết số

Ban hành: 02/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2018

8

Công văn 01/TXNK-CST năm 2018 về chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện dư thừa do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

01/TXNK-CST,Công văn 01 2018,Cục thuế xuất nhập khẩu,Nhập khẩu nguyên liệu linh kiện ,Nhập khẩu nguyên liệu vật tư linh kiện ,Chính sách thuế,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2018

9

Công văn số 4857/UBND-XDĐT về việc đính chính Điều 1, Quyết định số 241/2006/-UBND ngày 29/12/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

dụng hình thức mua nhà đã xây dựng hoặc theo hình thức đặt hàng mua nhà để phục vụ di dân giải phóng mặt bằng, tái định cư đã được ban hành kèm theo Quyết định số 01/2002/QĐ-UB ngày 4/2/2002 và Quyết định số 65/2005/QĐ-UB ngày 4/5/2005 của UBND Thành phố, trong đó tại Điều 1 quy định: “e. Bên mua nhà, đặt hàng mua nhà được cấp kinh phí để

Ban hành: 07/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2009

10

Công văn 2002/TCT-CS năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

2002/TCT-CS,Công văn 2002 2016,Tổng cục Thuế,Thuế suất thuế giá trị gia tăng,Thuế giá trị gia tăng,Áp dụng thuế suất 0%,Khu phi thuế quan,Dịch vụ xuất khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2016

11

Công văn 01/TTCP-HĐTTTVC năm 2017 về tổ chức thi nâng ngạch công chức từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính theo chỉ tiêu năm 2016 do Hội đồng thi nâng ngạch thanh tra viên chính năm 2016 - Thanh tra Chính phủ ban hành

01/TTCP-HDTTTVC,Công văn 01 2017,Thanh tra Chính phủ,Thanh tra viên,Tổ chức thi nâng ngạch,Tổ chức thi nâng ngạch công chức,Thanh tra viên chính,Bộ máy hành chính THANH TRA CHÍNH PHỦ HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH THANH TRA VIÊN CHÍNH NĂM 2016 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 15/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2017

12

Công văn 01/CP-KTTH năm 2017 đính chính sai sót tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt kèm theo Nghị định 126/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

01/CP-KTTH,Công văn 01 2017,Chính phủ,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt,Thuế nhập khẩu,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Đính chính sai sót,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2017

13

Công văn 01/HĐND-VP năm 2017 đính chính Nghị quyết 67/2016/NQ-HĐND do tỉnh Kiên Giang ban hành

01/HDND-VP,Công văn 01 2017,Tỉnh Kiên Giang,Hội đồng nhân dân,Thường trực Hội đồng nhân dân,Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2017

14

Công văn 01/HĐND-TH năm 2017 đính chính Nghị quyết 17/NQ-HĐND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

01/HDND-TH,Công văn 01 2017,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/HĐND-TH V/v đính chính Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2017

15

Công văn 2002/TTg-KTN năm 2015 về việc đầu tư đường cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2002/TTg-KTN,Công văn 2002 2015,Thủ tướng Chính phủ,Triển khai dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông,Dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn qua Quảng Bình,Dự án mở rộng và nâng cấp đoạn Bùng Vạn Ninh,Đầu tư,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2020

16

Công văn số 551TC/TCT ngày 16/01/2003 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Quyết định 147/2002/QĐ-TTg

551TC/TCT,Công văn 551TC 2003,Bộ Tài chính,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ********** Số 551TC/TCT V/v thực hiện Quyết định 147/2002/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2003

Ban hành: 16/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

17

Công văn số 79TC/NSNN ngày 03/01/2003 của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định 156/2002/QĐ-BTC

- Sở TC-VG, Cục Thuế, KBNN; Quỹ Hỗ trợ phát triển các tỉnh, TP trực thuộc TW; Do sơ suất trong đánh máy danh mục mã số bổ sung và sửa đổi các Chương-Khoản-Mục và Tiểu mục của hệ thống Mục lục NSNN ban hành kèm theo Quyết định số 156/2002/QĐ-BTC ngày 20/12/2002 của Bộ trưởng Bộ tài chính; Bộ tài chính xin được đính chính lại

Ban hành: 03/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

18

Công văn 2002/LĐTBXH-KHTC năm 2015 về trang bị phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

2002/LDTBXH-KHTC,Công văn 2002 2015,Bộ Lao động - Thương binh và X,IMAS,Kế toán hành chính sự nghiệp,Trang bị phần mềm,Phần mềm kế toán,Kế toán - Kiểm toán,Công nghệ thông tin BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2015

19

Công văn 2002/TCT-CS năm 2015 về giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên do Tổng cục Thuế ban hành

2002/TCT-CS,Công văn 2002 2015,Tổng cục Thuế,Giá tính thuế tài nguyên nước,Thuế tài nguyên nước,Tài nguyên nước,Giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2015

20

Công văn 01/XNK-TMQT năm 2016 hướng dẫn vướng mắc khi thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

01/XNK-TMQT,Công văn 01 2016,Cục Xuất nhập khẩu,Thủ tục quá cảnh hàng hóa,Quá cảnh hàng hóa,Quá cảnh hàng hóa với nước ngoài,Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế,Kiểm tra an toàn thực phẩm,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141