Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/05-LS-TN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 190806 văn bản

1

Quyết định 01/QĐ-LS năm 2008 về Mẫu tờ khai cấp, gia hạn, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước và nước ngoài do Cục trưởng Cục Lãnh sự ban hành

01/QD-LS,Quyết định 01 2008,Cục Lãnh sự,Mẫu tờ khai,Cấp hộ chiếu ngoại giao,Cấp hộ chiếu công vụ,Quyền dân sự CỤC LÃNH SỰ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 01/QĐ-LS Hà Nội, ngày 25 tháng 06

Ban hành: 25/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2011

2

Văn bản số 01/CB-LS về công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công trong xây dựng thực hiện từ ngày 01/01/2008 do Sở Xây dựng - Sở Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành

01/01/2008 như sau: I. ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG: (phụ lục số 1) Dự toán lập theo các tập đơn giá công tác xây dựng công trình: Phần Xây dựng - Phần Lắp đặt - Phần Công tác sửa chữa trong XDCB (Công bố số 05/HD-LS ngày 22/11/2007 của Liên sở Xây dựng - Tài chính Kon Tum về Công bố Hệ thống đơn giá xây dựng, ca máy và thiết bị thi

Ban hành: 18/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2009

3

Hướng dẫn 01/HDLN-XD-TN&MT thực hiện Luật đất đai, Luật Xây dựng và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Sở Xây dựng - Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ ban hành

01/HDLN-XD-TN&MT,Hướng dẫn 01 2008,Thành phố Cần Thơ,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị UBND TP CẦNTHƠ SỞ XÂY DỰNG - SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/HDLN-XD-TN&MT V/v hướng

Ban hành: 27/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2011

4

Hướng dẫn 01/HD-LS-SLĐTBXH-STC-SYT năm 2012 về Chính sách hỗ trợ dinh dưỡng cho người nghèo tỉnh Lào Cai mắc bệnh phải điều trị nội trú và phụ nữ nghèo sinh con tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Sở Tài chính - Sở Y tế tỉnh Lào Cai ban hành

01/HD-LS-SLDTBXH-STC-SYT,Hướng dẫn 01 2012,Tỉnh Lào Cai,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội UBND TỈNH LÀO CAI SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH - SỞ TÀI CHÍNH - SỞ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/HD-LS

Ban hành: 27/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2015

5

Thông tư liên tịch 01-TTLB/TN-HQ năm 1991 về chế độ quá cảnh, mượn đường đối với hàng hoá của nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào do Bộ Thương nghiệp - Tổng cục Hải quan ban hành

01-TTLB/TN-HQ,Thông tư liên tịch 01-TTLB 1991,Bộ Thương nghiệp,Tổng cục Hải quan,Chế độ quá cảnh,Mượn đường,Hàng hóa nước Lào,Hàng hóa Lào quá cảnh Việt Nam,Thương mại,Giao thông - Vận tải BỘ THƯƠNG NGHIỆP-TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/01/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

6

Hướng dẫn 6375/HD-LS năm 2014 điều chỉnh, phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới của xã; Biện pháp huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội

6375/HD-LS,Hướng dẫn 6375 2014,Thành phố Hà Nội,Xây dựng nông thôn mới ,Đề án xây dựng nông thôn mới ,Xây dựng - Đô thị UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI LIÊN SỞ: TÀI CHÍNH - NÔNG NGHIỆP & PTNT ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2014

7

Quyết định 30/QĐ-UBND.TN năm 2013 quy định tỷ lệ quy đổi khoáng sản thành phẩm ra khoáng sản nguyên khai do tỉnh Nghệ An ban hành

30/QD-UBND.TN,Quyết định 30 2013,Tỉnh Nghệ An,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/QĐ-UBND.TN Nghệ An, ngày 05 tháng 01 năm 2013

Ban hành: 05/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2015

8

Quyết định 1587/QĐ-UBND.TN năm 2012 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 103/NQ-CP và Chỉ thị 02/CT-TTg do tỉnh Nghệ An ban hành

Số: 1587/QĐ-UBND.TN Nghệ An, ngày 11 tháng 5 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 103/NQ-CP NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CHỈ THỊ SỐ 02/CT-TTG NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật

Ban hành: 11/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2013

9

Hướng dẫn 2365/LS-GDĐT-TC-LĐTBXH năm 2014 thực hiện quy định miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh Quảng Ninh quản lý

2365/LS-GDDT-TC-LDTBXH,Hướng dẫn 2365 2014,Tỉnh Quảng Ninh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục UBND TỈNH QUẢNG NINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - SỞ TÀI CHÍNH - SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2015

10

Hướng dẫn 106/LS-BDT-STC-SGDĐT năm 2014 thực hiện mức hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang học hệ đại học, cao đẳng chính quy từ năm học 2012 -2013 đến năm học 2015 - 2016

18/01/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang học hệ đại học, cao đẳng chính quy từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2015 - 2016 (gọi tắt là Quyết định số 05/2013/QĐ- UBND ngày 18/01/2013); Ban Dân tộc, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo (gọi

Ban hành: 07/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2015

11

Hướng dẫn 5144/HD-LS về vấn đề trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Xây dựng - Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh ban hành

phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị. - Phân loại, phân cấp công trình dân dụng (nhà ở): Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05-BXD/ĐT ngày 9/02/1993 của Bộ Xây dựng. - Việc xác định phần diện tích sở hữu chung, sở hữu riêng nhà chung cư thực hiện theo Điều 3 Thông tư số 01/2009/TT-BXD ngày

Ban hành: 30/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2010

12

Thông báo 03/2013/CBGVL-LS năm 2013 hướng dẫn đăng ký và công bố giá vật liệu xây dựng Liên Sở Xây dựng - Tài chính do Thành phố Hà Nội ban hành

--------------- Số: 03/2013/CBGVL-LS Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2013 THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LIÊN SỞ Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí

Ban hành: 01/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2015

13

Hướng dẫn 911/LS-GDĐT-TC-LĐTBXH năm 2012 thực hiện quy định miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh Quảng Ninh quản lý

911/LS-GDDT-TC-LDTBXH,Hướng dẫn 911 2012,Tỉnh Quảng Ninh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục UBND TỈNH QUẢNG NINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - SỞ TÀI CHÍNH - SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2015

14

Quyết định 38/2019/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (01/01/2020-31/12/2024) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Rịa-Vũng Tàu, ngày 20 tháng 12 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐỊNH KỲ 05 NĂM (01/01/2020-31/12/2024) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp

Ban hành: 20/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2020

15

Nghị quyết 117/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Bảng giá đất định kỳ 05 năm (01/01/2020-31/12/2024) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ngày 13 tháng 12 năm 2019 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐỊNH KỲ 05 NĂM (01/01/2020-31/12/2024) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai

Ban hành: 13/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2020

16

Công bố 586/LS-XD-TC năm 2011 về giá cước vận chuyển vật liệu xây dựng trên tuyến đường khó khăn thuộc huyện miền núi cao tỉnh Nghệ An

586/LS-XD-TC,Tỉnh Nghệ An,Thương mại,Giao thông - Vận tải UBND TỈNH NGHỆ AN LIÊN SỞ XÂY DỰNG - TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 586/LS-XD-TC Nghệ An, ngày 12 tháng 5 năm 2011

Ban hành: 12/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2015

17

Công bố 150/CB-VLXD-LS về giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 02 năm 2011 (01/02/2011 - 28/02/2011) do Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành

150/CB-VLXD-LS,Tỉnh Tây Ninh,Giá vật liệu xây dựng,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH TÂY NINH LIÊN SỞ XÂY DỰNG-TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 150/CB-VLXD-LS Tây Ninh, ngày 07 tháng

Ban hành: 07/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2011

18

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 53/2019/QĐ-UBND về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 05 năm (2020-2024)

Hạnh phúc --------------- Số: 01/2021/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 25 tháng 01 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 53/2019/QĐ-UBND NGÀY 20/12/2019 CỦA UBND TỈNH PHÚ YÊN VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN 05 NĂM

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

19

Hướng dẫn 6207/LS-TC-GDĐT-NV-LĐTBXH thực hiện Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo do Liên Sở Tài chính - Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Nội vụ - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

6207/LS-TC-GDDT-NV-LDTBXH,Hướng dẫn 6207 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Phụ cấp thâm niên cho nhà giáo ,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LIÊN SỞ TÀI CHÍNH - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO - SỞ NỘI VỤ- SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 03/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2012

20

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Lào Cai,Sửa đổi Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND tỉnh Lào Cai,Sửa đổi Nghị quyết thông qua Bảng giá đất 05 năm,Thông qua Bảng giá đất 05 năm 2020 2024,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.157.140