Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 01/ĐK-GD "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 44471 công văn

1

Công văn 01/GĐ-TANDTC năm 2018 về giải đáp vấn đề nghiệp vụ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/GĐ-TANDTC Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018 GIẢI ĐÁP MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGHIỆP VỤ

Ban hành: 05/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2018

2

Công văn 535/BXD- năm 2019 về báo cáo hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 535/BXD- V/v báo cáo hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2019

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2019

3

Công văn 655/BVHTTDL- hướng dẫn hoạt động về công tác gia đình năm 2019 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 655/BVHTTDL- V/v hướng dẫn một số nội dung hoạt động về công tác gia đình năm 2019 Hà Nội, ngày 25 tháng 02

Ban hành: 25/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

4

Công văn 4748/BVHTTDL- năm 2018 về phối hợp chỉ đạo thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4748/BVHTTDL- V/v phối hợp chỉ đạo thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm

Ban hành: 19/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2018

5

Công văn 1556/BXD- về phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2018 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1556/BXD- V/v phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2018 Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2018

6

Công văn 15/BXD- năm 2018 về cung cấp hồ sơ của chủ đầu tư công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/BXD- V/v: Kiến nghị của ông Trần Mạnh Hùng - Ban Quản lý dự án Biên Hòa. Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2018

Ban hành: 07/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2018

7

Công văn 1031/BXD- năm 2018 thực hiện công tác quản lý an toàn lao động đối với máy, thiết bị sử dụng trong thi công xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1031/BXD- V/v thực hiện công tác quản lý an toàn lao động đối với máy, thiết bị sử dụng trong thi công xây dựng Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm

Ban hành: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2018

8

Công văn 1030/BXD- năm 2018 về kiểm tra, rà soát tình hình chất lượng và thực hiện công tác bảo trì công trình tháp truyền thông trên phạm vi cả nước do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1030/BXD- V/v kiểm tra, rà soát tình hình chất lượng và thực hiện công tác bảo trì công trình tháp truyền thông trên phạm vi cả nước Hà Nội,

Ban hành: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2018

9

Công văn 08/BXD- năm 2018 về Danh mục hồ sơ cần cung cấp để thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/BXD- V/v trả lời kiến nghị của Ban quản lý dự án Biên Hòa Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018 Kính gửi: Văn

Ban hành: 20/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2018

10

Công văn 07/BXD- năm 2018 hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu dự án không có cấu phần xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/BXD- V/v hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu các dự án không có cấu phần xây dựng Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2018

Ban hành: 02/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

11

Công văn 24/BXD- năm 2017 về hướng dẫn việc bảo hành công trình sau khi sửa chữa do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/BXD- V/v hướng dẫn việc bảo hành công trình sau khi sửa chữa Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: Tổng

Ban hành: 06/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2017

12

Công văn 2374/BXD- năm 2017 báo cáo về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vự xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2374/BXD- V/v báo cáo về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vự xây dựng Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017 Kính

Ban hành: 09/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2017

13

Công văn 2072/BXD- năm 2017 về báo cáo thông tin công trình giao thông trong đô thị trên địa bàn tỉnh do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2072/BXD- V/v: Báo cáo thông tin các công trình giao thông trong đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2017

Ban hành: 05/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2017

14

Công văn 1742/BXD- năm 2017 về tăng cường công tác quản lý chất lượng và bảo trì nhà ở tái định cư do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1742/BXD- V/v tăng cường công tác quản lý chất lượng và bảo trì nhà ở tái định cư Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 31/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2017

15

Công văn 627/KCB-PHCN& năm 2019 về tiếp tục tăng cường công tác khám sức khỏe do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 627/KCB-PHCN& V/v tiếp tục tăng cường công tác KSK Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 13/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2019

16

Công văn 579/KCB-PHCN& năm 2019 về quản lý dịch vụ xoa bóp (massage) do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 579/KCB-PHCN& V/v quản lý dịch vụ xoa bóp (massage) Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2019

Ban hành: 30/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

17

Công văn 314/BHXH-1 năm 2019 về áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 314/BHXH-1 V/v áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí

Ban hành: 23/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2019

18

Công văn 291/KCB-PHCN& năm 2019 về liên quan đến hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 291/KCB-PHCN& V/v liên quan đến hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện KSK Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm

Ban hành: 27/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2019

19

Công văn 2844/BXD- năm 2016 thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đối với dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, khắc phục hư hỏng hệ thống VTS luồng Sài Gòn – Vũng Tàu, hạng mục: VTS luồng Cái Mép – Thị Vải do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2844/BXD- V/v: triển khai thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đối với dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, khắc phục hư hỏng hệ thống VTS

Ban hành: 19/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2017

20

Công văn 28/BXD- năm 2016 về phân cấp kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/BXD- V/v phân cấp kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016 Kính

Ban hành: 10/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.6