Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/ĐK-GD "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 141189 văn bản

1

Văn bản 01/GĐ-TANDTC năm 2016 giải đáp vấn đề về hình sự, tố tụng hình sự, dân sự, tố tụng dân sự do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/GĐ-TANDTC Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2016 GIẢI ĐÁP MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HÌNH SỰ, TỐ TỤNG HÌNH SỰ,

Ban hành: 25/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2016

2

Văn bản 01/2017/GĐ-TANDTC giải đáp vấn đề nghiệp vụ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2017/GĐ-TANDTC Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2017 GIẢI ĐÁP MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGHIỆP VỤ

Ban hành: 07/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2017

3

Công điện 01/ĐK năm 2013 xử lý chính sách thuế đối với ô tô tải tự đổ, loại tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn do Tổng cục Hải quan điện

TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- ĐIỆN KHẨN ĐI Số: 01/ĐK Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại hồ sơ khiếu nại của Công ty TNHH Hoàng Trà và Doanh nghiệp xây dựng

Ban hành: 13/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2014

4

Chỉ thị 01/GD-ĐT thực hiện Nghị định 87/CP và Chỉ thị 814/TTg về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng ngành giáo dục do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/GD-ĐT Hà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 1996 CHỈ THỊ VỀ VIỆC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 87/CP CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CHỈ THỊ 814/TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG

Ban hành: 26/01/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

5

Văn bản 02/-TANDTC năm 2018 giải đáp một số vấn đề về tố tụng hành chính do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/-TANDTC Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2018 GIẢI ĐÁP MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Ban hành: 19/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2018

6

Thông tư 01-BXD/GĐ năm 1992 hướng dẫn nội dung, phương thức thẩm tra thiết kế những công trình do các đơn vị thuộc Bộ lập do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01-BXD/GĐ Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 1992 THÔNG TƯ CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 01-BXD/GĐ NGÀY 16 THÁNG 1 NĂM 1992 HƯỚNG DẪN

Ban hành: 16/01/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

7

Văn bản 02/-TANDTC năm 2016 giải đáp vấn đề về tố tụng hành chính, tố tụng dân sự do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/-TANDTC Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2016 GIẢI ĐÁP MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH, TỐ TỤNG DÂN

Ban hành: 19/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2016

8

Hướng dẫn 901/SXD- năm 2013 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2013 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

UBND TỈNH HÀ NAM SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 901/SXD- Hà Nam, ngày 05 tháng 08 năm 2013 HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG

Ban hành: 05/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2014

9

Hướng dẫn 104/SXD- năm 2013 áp dụng Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam

UBND TỈNH HÀ NAM SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/SXD- Hà Nam, ngày 28 tháng 01 năm 2013 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH HÀ

Ban hành: 28/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2014

10

Quyết định 812/QĐ-BLĐTBXH năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

điện tử”. a) Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết: Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội lập Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 01/ĐK-GD ban hành kèm theo Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của

Ban hành: 01/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2017

11

Kế hoạch liên ngành 412/KHLN-LĐTBXH-GD&ĐT năm 2014 thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em giai đoạn 2014 - 2020 tỉnh Quảng Ninh ban hành

UBND TỈNH QUẢNG NINH SỞ LAO ĐỘNG - TB VÀ XH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 412/KHLN-LĐTBXH-&ĐT Quảng Ninh, ngày 21 tháng 03 năm 2014

Ban hành: 21/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2015

12

Hướng dẫn liên ngành 1291/LN-GD&ĐT-BHXH-TD năm 2015 về thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên do Sở Giáo dục và Đào tạo - Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh -Tỉnh Đoàn Nghệ An ban hành

UBND TỈNH NGHỆ AN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH - TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1291/LN-GD&ĐT-BHXH-TĐ Nghệ An, ngày 17 tháng 8 năm 2015

Ban hành: 17/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2015

13

Hướng dẫn 7534/HD-LN-TC-GD&ĐT thực hiện Quyết định 51/2012/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao do Sở Tài chính - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI LIÊN SỞ: TÀI CHÍNH - GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 7534/HD-LN:TC-GD&ĐT Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2014 HƯỚNG

Ban hành: 25/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2015

14

Quyết định 1024/QĐ-BHXH năm 2015 công bố thủ tục hành chính trong đăng ký giao dịch điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

chính Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử Trình tự thực hiện Bước 1: Người sử dụng lao động Lập Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 01/ĐK-GD ban hành kèm theo Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg và gửi đến

Ban hành: 30/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2016

15

Hướng dẫn 1926/HDLN-GD&ĐT-TC về mức thu và quản lý sử dụng tiền dạy, học thêm do Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA LN GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO – TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1926/HDLN-GD&ĐT-TC Thanh Hóa, ngày 13 tháng12 năm 2010

Ban hành: 13/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2012

16

Thông báo 2316/HĐNTNN-1 ý kiến đánh giá của Hội đồng về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng do Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng ban hành

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2316/HĐNTNN-1 Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA

Ban hành: 26/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2010

17

Hướng dẫn 1482 HDLN/TC-GD&ĐT-LĐTB&XH năm 2011 thực hiện chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục do Liên Sở Tài chính - Giáo dục và Đào tạo - Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

UBND TỈNH QUẢNG NAM LIÊN SỞ: TÀI CHÍNH - GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO - LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1482 HDLN/TC-GD&ĐT-LĐTB&XH Quảng Nam, ngày 9 tháng 11 năm

Ban hành: 09/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2015

18

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCT năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/VBHN-BCT Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2019 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG

Ban hành: 10/07/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2019

19

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BQP năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng

BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/VBHN-BQP Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE CƠ GIỚI TRONG BỘ QUỐC

Ban hành: 22/04/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2019

20

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy do tỉnh Bắc Kạn ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UBND Bắc Kạn, ngày 18 tháng 4 năm 2019 CHỈ THỊ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ

Ban hành: 18/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.158.107