Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/TT-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 24670 văn bản

161

Thông tư 01/2013/TT-UBDT về Quy định quản lý, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Ủy ban Dân tộc

01/2013/TT-UBDT,Thông tư 01 2013,Uỷ ban Dân tộc,Nhiệm vụ khoa học công nghệ,Quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ,Nhiệm vụ khoa học và công nghệ,Nhiệm vụ KHCN ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 01/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

162

Thông tư 01/2013/TT-BXD hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

01/2013/TT-BXD,Thông tư 01 2013,Bộ Xây dựng,Quản lý chi phí quy hoạch xây dựng ,Quy hoạch đô thị 2013,Quy hoạch đô thị,Chi phí quy hoạch xây dựng,Chi phí quy hoạch đô thị,Chi phí quy hoạch,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2013

163

Thông tư 01/2013/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành

01/2013/TT-BLDTBXH,Thông tư 01 2013,Bộ Lao động - Thương binh và X,Điều chỉnh tiền lương,Điều chỉnh thu nhập,Mức điều chỉnh tiền lương,Điều chỉnh tiền lương tiền công,Thu nhập đóng BHXH,Tháng đã đóng bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 30/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2013

164

Thông tư 01/2013/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

01/2013/TT-BGDDT,Thông tư 01 2013,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quy chế tuyển sinh,Đi học nước ngoài,Tuyển sinh đi học nước ngoài ,Quy chế tuyển sinh du học,Tuyển sinh du học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2013

165

Thông tư 01/2013/TT-BTNMT quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

01/2013/TT-BTNMT,Thông tư 01 2013,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Nguyên liệu sản xuất,Phế liệu được phép nhập khẩu ,Nhập khẩu nguyên liệu sản xuất,Danh mục phế liệu nhập khẩu,Phế liệu nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 28/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2013

166

Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

01/2013/TT-BKHDT,Thông tư 01 2013,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Đăng ký doanh nghiệp,Thủ tục đăng ký doanh nghiệp mới,Thủ tục đăng ký doanh nghiệp,Thủ tục đăng ký doanh nghiệp 2013,Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp,Đăng ký doanh nghiệp 2013,Doanh nghiệp BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 21/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2013

167

Thông tư 01/2013/TT-BKHCN quy định về xác định tiêu chí đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

01/2013/TT-BKHCN,Thông tư 01 2013,Bộ Khoa học và Công nghệ,Nghiên cứu phát triển công nghệ cao ,Phát triển công nghệ cao,Nghiên cứu phát triển công nghệ cao,Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu ,Xác định tiêu chí đề tài nghiên cứu ,Đề án nghiên cứu BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 14/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2013

168

Thông tư 01/2013/TT-BYT hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

01/2013/TT-BYT,Thông tư 01 2013,Bộ Y tế,Quản lý chất lượng xét nghiệm ,Xét nghiệm ,Chất lượng xét nghiệm ,Xét nghiệm tại cơ sở khám chữa bệnh ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 11/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

169

Thông tư 01/2013/TT-BTTTT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

01/2013/TT-BTTTT,Thông tư 01 2013,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Thiết bị thông tin,Thông tin và truyền thông ,Thiết bị thông tin di động ,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2013

170

Thông tư 01/2013/TT-BGTVT quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

01/2013/TT-BGTVT,Thông tư 01 2013,Bộ Giao thông vận tải,Đăng ký phương tiện giao thông cơ giới,Đăng ký phương tiện giao thông,Giao thông đường sắt,Đăng ký phương tiện GT đường sắt,Phương tiện giao thông đường sắt,Đăng ký phương tiện vận tải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 08/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2013

171

Thông tư 01/2013/TT-NHNN sửa đổi quy định về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

01/2013/TT-NHNN,Thông tư 01 2013,Ngân hàng Nhà nước,Hoạt động cho vay đi vay,Mua bán có giấy tờ có giá ,Tổ chức tín dụng,Chi nhánh ngân hàng nước ngoài,Cho vay đi vay,Hoạt động vay,Sửa đổi quy định cho vay đi vay,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 07/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2013

172

Thông tư 01/2013/TT-BNNPTNT sửa đổi quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản và thay thế biểu mẫu kèm theo Thông tư 53/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

01/2013/TT-BNNPTNT,Thông tư 01 2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Cơ sở sản xuất kinh doanh,Cơ sở SXKD vật tư nông nghiệp ,Kiểm tra đánh giá cơ sở SXKD ,Vật tư nông nghiệp,Sản phẩm nông lâm thủy sản,Doanh nghiệp,Thương mại BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 04/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

173

Thông tư 01/2013/TT-BCT sửa đổi quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

01/2013/TT-BCT,Thông tư 01 2013,Bộ Công thương,Thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ ,Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ,Sửa đổi thủ tục cấp C/O,Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2013

174

Thông tư 01/2013/TT-BTP hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

01/2013/TT-BTP,Thông tư 01 2013,Bộ Tư pháp,Chế độ báo cáo thống kê,Thi hành án dân sự,Báo cáo thống kê,Thống kê thi hành án dân sự ,Án dân sự ,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2013

175

Thông tư 01/2013/TT-BTC sửa đổi quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

01/2013/TT-BTC,Thông tư 01 2013,Bộ Tài chính,Lệ phí hợp pháp hoá lãnh sự ,Lệ phí chứng nhận lãnh sự,Thuế - Phí - Lệ Phí,Quyền dân sự BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2013/TT

Ban hành: 02/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2013

176

Thông tư 01/2013/TT-BVHTTDL quy định nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hội thể thao quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

01/2013/TT-BVHTTDL,Thông tư 01 2013,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Quản lý Nhà nước,Hội thể thao quốc gia ,Quản lý hội thể thao quốc gia ,Quản lý hội thể thao ,Nhiệm vụ quản lý thể thao quốc gia ,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 02/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

177

Thông tư 01/2012/TT-UBDT hướng dẫn Quyết định 30/2012/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

01/2012/TT-UBDT,Thông tư 01 2012,Uỷ ban Dân tộc,Tiêu chí xác định,Xã thuộc vùng dân tộc và miền núi ,Thôn đặc biệt khó khăn,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN DÂN TỘC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 01/2012/TT

Ban hành: 24/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2012

178

Thông tư 01/2012/TT-BXD hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

01/2012/TT-BXD,Thông tư 01 2012,Bộ Xây dựng,Thủ tục cấp giấy phép thầu ,Hoạt động xây dựng,Quản lý nhà thầu nước ngoài,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2012/TT

Ban hành: 08/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2012

179

Thông tư 01/2012/TT-TTCP quy định mẫu và việc quản lý, sử dụng Thẻ Thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành

01/2012/TT-TTCP,Thông tư 01 2012,Thanh tra Chính phủ,Sử dụng thẻ Thanh tra,Quản lý thẻ Thanh tra,Mẫu Thẻ Thanh tra,Bộ máy hành chính THANH TRA CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 01/2012/TT

Ban hành: 09/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2012

180

Thông tư 01/2012/TT-BNG hướng dẫn Nghị định 111/2011/NĐ-CP về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự do Bộ Ngoại giao ban hành

01/2012/TT-BNG,Thông tư 01 2012,Bộ Ngoại giao,Chứng nhận lãnh sự,Hợp pháp hóa lãnh sự BỘ NGOẠI GIAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2012/TT-BNG Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2012

Ban hành: 20/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.124.56