Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/TT-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 24670 văn bản

101

Thông tư 01/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

01/2017/TT-BTC,Thông tư 01 2017,Bộ Tài chính,Chế độ tài chính,Hướng dẫn chế độ tài chính ,Công ty quản lý tài sản,Tổ chức tín dụng Việt Nam,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2017

102

Thông tư 01/2017/TT-BQP quy định việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động trong Bộ Quốc phòng

01/2017/TT-BQP,Thông tư 01 2017,Bộ Quốc phòng,Tai nạn lao động,Báo cáo tai nạn lao động ,Điều tra tai nạn lao động,Khai báo tai nạn lao động,Lao động - Tiền lương BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2017

103

Thông tư 01/2016/TT-UBDT quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc

01/2016/TT-UBDT,Thông tư 01 2016,Uỷ ban Dân tộc,Nhiệm vụ khoa học công nghệ,Quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ,Tuyển chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ ,Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 12/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2016

104

Thông tư 01/2016/TT-TTCP quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành

01/2016/TT-TTCP,Thông tư 01 2016,Thanh tra Chính phủ,Công tác khen thưởng,Quy định công tác khen thưởng,Công tác thi đua khen thưởng,Bộ máy hành chính THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2016

105

Thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL hướng dẫn Nghị định 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định 15/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 79/2012/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

01/2016/TT-BVHTTDL,Thông tư 01 2016,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thông tư hướng dẫn nghị định,Quy định biểu diễn nghệ thuật,Chương trình biểu diễn nghệ thuật,Thi người đẹp người mẫu,Giấy phép biểu diễn nghệ thuật,Trình diễn thời trang,Lưu hành kinh doanh bản ghi âm,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU

Ban hành: 24/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2016

106

Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

01/2016/TT-BLDTBXH,Thông tư 01 2016,Bộ Lao động - Thương binh và X,Văn bản hướng dẫn thi hành luật ,Thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội,Luật Bảo hiểm xã hội 2014,Bảo hiểm xã hội tự nguyện,Chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện ,Bảo hiểm BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 18/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2016

107

Thông tư 01/2016/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 57/2012/TT-BNNPTNT quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

01/2016/TT-BNNPTNT,Thông tư 01 2016,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist,Chất cấm Beta-agonist trong chăn nuôi ,Xử lý vi phạm chất cấm Beta-agonist ,Tăng cường kiểm soát sử dụng chất cấm,Thương mại BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 15/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2016

108

Thông tư 01/2016/TT-NHNN hướng dẫn chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

01/2016/TT-NHNN,Thông tư 01 2016,Ngân hàng Nhà nước,Chính sách cho vay ,Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ,Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ,Doanh nghiệp,Thương mại,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2016

109

Thông tư 01/2016/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

01/2016/TT-BXD,Thông tư 01 2016,Bộ Xây dựng,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ,Công trình hạ tầng kỹ thuật ,Quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 01/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2016

110

Thông tư 01/2016/TT-BTP hướng dẫn thực hiện thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

01/2016/TT-BTP,Thông tư 01 2016,Bộ Tư pháp, Biểu mẫu thi hành án dân sự ,Luật thi hành án dân sự,Biểu mẫu nghiệp vụ,Thủ tục Tố tụng BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2016/TT

Ban hành: 01/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2016

111

Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

01/2016/TT-BGTVT,Thông tư 01 2016,Bộ Giao thông vận tải,Chương trình an ninh hàng không dân dụng ,Kiểm soát chất lượng an ninh hàng không ,An ninh hàng không ,Kiểm soát an ninh hàng không,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 01/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2016

112

Thông tư 01/2016/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 21/2013/TT-BTTTT Quy định doanh thu dịch vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

01/2016/TT-BTTTT,Thông tư 01 2016,Bộ Thông tin và Truyền thông,Dịch vụ viễn thông,Báo cao doanh thu dịch vụ viễn thông,Thương mại,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2016

113

Thông tư 01/2016/TT-CA quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/2016/TT-CA,Thông tư 01 2016,Tòa án nhân dân tối cao,Tổ chức Tòa chuyên trách,Thẩm phán chuyên trách ,Thẩm quyền Tòa chuyên trách,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2016

114

Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

01/2016/TT-BGDDT,Thông tư 01 2016,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Trường phổ thông dân tộc nội trú,Trường dân tộc nội trú,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2016/TT

Ban hành: 15/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2016

115

Thông tư 01/2016/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 04/2015/NĐ-CP thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

01/2016/TT-BNV,Thông tư 01 2016,Bộ Nội vụ,Thực hiện dân chủ,Thực hiện dân chủ trong cơ quan,Cơ quan hành chính,Đơn vị sự nghiệp công lập,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 13/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2016

116

Thông tư 01/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

01/2016/TT-BTNMT,Thông tư 01 2016,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Quy định kỹ thuật,Tiêu chuẩn quy định kỹ thuật,Thăm dò cát sỏi,Cát sỏi lòng sông,Đất đá làm vật liệu san lập ,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2016

117

Thông tư 01/2016/TT-BYT quy định về kê đơn thuốc y học cổ truyền, kê đơn thuốc y học cổ truyền kết hợp với thuốc tân dược trong cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

01/2016/TT-BYT,Thông tư 01 2016,Bộ Y tế,Kê đơn thuốc y học cổ truyền ,Thuốc tân dược ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2016/TT-BYT Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016

Ban hành: 05/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2016

118

Thông tư 01/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

01/2016/TT-BTC,Thông tư 01 2016,Bộ Tài chính,Phí lệ phí hàng hải ,Mức thu phí lệ phí hàng hải ,Mức thu phí hàng hải,Mức thu lệ phí hàng hải,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2016

119

Thông tư 01/2016/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

01/2016/TT-BCT,Thông tư 01 2016,Bộ Công thương,Nhập khẩu thuốc lá,Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ,Thuốc lá nguyên liệu,Lượng hạn ngạch thuế quan,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2016

120

Thông tư 01/2016/TT-BQP Quy định về tính tuổi nghề cơ yếu do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

01/2016/TT-BQP,Thông tư 01 2016,Bộ Quốc phòng,Tính tuổi nghề cơ yếu ,Công nhận tuổi nghề cơ yếu,Thời gian làm công tác cơ yếu ,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.124.56