Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/TT-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 24665 văn bản

41

Thông tư 01/2019/TT-BXD bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

01/2019/TT-BXD,Thông tư 01 2019,Bộ Xây dựng,Bãi bỏ,Văn bản quy phạm pháp luật,Quy phạm pháp luật ,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2019/TT-BXD Hà Nội, ngày 28 tháng

Ban hành: 28/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2019

42

Thông tư 01/2019/TT-UBDT quy định về chế độ báo cáo công tác dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

01/2019/TT-UBDT,Thông tư 01 2019,Uỷ ban Dân tộc,Chế độ báo cáo,Chương trình công tác dân tộc ,Công tác dân tộc,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2019/TT-UBDT Hà

Ban hành: 31/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

43

Thông tư 01/2019/TT-BKHCN quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

01/2019/TT-BKHCN,Thông tư 01 2019,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bảo đảm an ninh,Nguồn phóng xạ,An ninh nguồn phóng xạ ,Tài nguyên - Môi trường BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2019

44

Thông tư 01/2019/TT-VKSTC quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

01/2019/TT-VKSTC,Thông tư 01 2019,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Thi đua khen thưởng,Công tác thi đua khen thưởng,Ngành Kiểm sát nhân dân ,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

45

Thông tư 01/2019/TT-VPCP sửa đổi điểm đ khoản 2 Điều 11 Thông tư 01/2017/TT-VPCP hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

01/2019/TT-VPCP,Thông tư 01 2019,Văn phòng Chính phủ,Công báo,Đăng công báo,Công báo Việt Nam,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2019/TT-VPCP Hà Nội,

Ban hành: 09/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2019

46

Thông tư 01/2019/TT-BTNMT quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư 08/2018/TT-BTNMT và 09/2018/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

01/2019/TT-BTNMT,Thông tư 01 2019,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Ngưng hiệu lực thi hành ,Bảo vệ môi trường,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2019

47

Thông tư 01/2019/TT-BTTTT quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

01/2019/TT-BTTTT,Thông tư 01 2019,Bộ Thông tin và Truyền thông,Tiêu chuẩn Chức danh,Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo ,Thông tin truyền thông ,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2019

48

Thông tư 01/2019/TT-BYT quy định về thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

01/2019/TT-BYT,Thông tư 01 2019,Bộ Y tế,Cơ sở khám chữa bệnh,Khám chữa bệnh,Y học cổ truyền,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2019/TT-BYT Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm

Ban hành: 01/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

49

Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

01/2019/TT-BGDDT,Thông tư 01 2019,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chỉ tiêu tuyển sinh ,Chỉ tiêu tuyển sinh đại học,Xác định chỉ tiêu tuyển sinh,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019

50

Thông tư 01/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 30/2015/TT-NHNN quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

01/2019/TT-NHNN,Thông tư 01 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Tổ chức tín dụng,Tổ chức tín dụng phi ngân hàng,Quản lý tài sản tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

51

Thông tư 01/2019/TT-BNV quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

01/2019/TT-BNV,Thông tư 01 2019,Bộ Nội vụ,Công tác văn thư,Công tác văn thư lưu trữ,Văn bản điện tử BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2019/TT-BNV Hà Nội, ngày 24 tháng 01

Ban hành: 24/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2019

52

Thông tư 01/2019/TT-BNNPTNT về Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

01/2019/TT-BNNPTNT,Thông tư 01 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Giống cây trồng,Quản lý giống cây trồng,Sản xuất giống cây trồng BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

53

Thông tư 01/2019/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

01/2019/TT-BTP,Thông tư 01 2019,Bộ Tư pháp,Biện pháp bảo đảm vốn đầu tư,Quản lý tàu bay,Đăng ký tàu bay,Giao thông - Vận tải BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2019/TT-BTP Hà Nội, ngày

Ban hành: 17/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2019

54

Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

01/2019/TT-BVHTTDL,Thông tư 01 2019,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thể dục Thể thao,Thể dục thể thao quần chúng,Phát triển thể dục thể thao,Thể thao - Y tế BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

55

Thông tư 01/2019/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

01/2019/TT-BGTVT,Thông tư 01 2019,Bộ Giao thông vận tải,Đường thủy nội địa,Bảo trì đường thủy nội địa,Quản lý đường thủy nội địa,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 11/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2019

56

Thông tư 01/2019/TT-BCT quy định về cửa khẩu nhập khẩu phế liệu do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

01/2019/TT-BCT,Thông tư 01 2019,Bộ Công thương,Nhập khẩu phế liệu,Thủ tục nhập khẩu phế liệu,Cửa khẩu,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2019/TT

Ban hành: 09/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2019

57

Thông tư 01/2019/TT-BKHĐT quy định về Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

01/2019/TT-BKHDT,Thông tư 01 2019,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Báo cáo thống kê,Thống kê,Chế độ báo cáo thống kê,Bộ máy hành chính BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2019/TT

Ban hành: 04/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2019

58

Thông tư 01/2019/TT-BQP quy định về chế độ báo cáo công tác của Ngành thi hành án Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

01/2019/TT-BQP,Thông tư 01 2019,Bộ Quốc phòng,Thi hành án ,Công tác ngành Thi hành án ,Thi hành án cấp quân khu,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2019/TT

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2019

59

Thông tư 01/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

01/2019/TT-BTC,Thông tư 01 2019,Bộ Tài chính,Kinh doanh bảo hiểm,Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm,Luật Kinh doanh bảo hiểm,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2019/TT

Ban hành: 02/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2019

60

Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH về xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

01/2019/TT-BLDTBXH,Thông tư 01 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Xác định mức độ khuyết tật ,Hội đồng xác định mức độ khuyết tật ,Hướng dẫn xác định mức độ khuyết tật ,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 02/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.136.29