Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/TT-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 24672 văn bản

21

Thông tư 01/2020/TT-VKSTC sửa đổi quy định của Thông tư 01/2019/TT-VKSTC quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

01/2020/TT-VKSTC,Thông tư 01 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Sửa đổi Thông tư 01/2019/TT-VKSTC,Sửa đổi Thông tư về thi đua khen thưởng,Thi đua khen thưởng trong ngành kiểm sát,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

22

Thông tư 01/2020/TT-VPCP quy định về chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

01/2020/TT-VPCP,Thông tư 01 2020,Văn phòng Chính phủ,Chế độ báo cáo định kỳ ,Quản lý sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo,Sử dụng khai thác Hệ thống thông tin báo cáo,Công nghệ thông tin VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2020

23

Thông tư 01/2020/TT-TANDTC quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án nhân dân

01/2020/TT-TANDTC,Thông tư 01 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Giải quyết khiếu nại trong Tòa án nhân dân,Giải quyết tố cáo trong Tòa án nhân dân,Thủ tục giải quyết khiếu nại tố cáo trong Tòa án,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

24

Thông tư 01/2020/TT-BVHTTDL quy định về các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

01/2020/TT-BVHTTDL,Thông tư 01 2020,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Mẫu văn bản thông báo thành lập thư viện,Mẫu văn bản thông báo sáp nhập thư viện,Mẫu văn bản thông báo giải thể thư viện,Mẫu văn bản thông báo chấm dứt hoạt động thư viện,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

25

Thông tư 01/2020/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

01/2020/TT-BTNMT,Thông tư 01 2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Đánh giá chất lượng tài liệu hải văn,Kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu môi trường,Kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

26

Thông tư 01/2020/TT-BNV bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành

01/2020/TT-BNV,Thông tư 01 2020,Bộ Nội vụ,Bãi bỏ Thông tư thể thức kỹ thuật trình bày văn bản,Bãi bỏ Thông tư văn thư lưu trữ,Bãi bỏ văn bản Bộ Nội vụ ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

27

Thông tư 01/2020/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình do Bộ Xây dựng ban hành

01/2020/TT-BXD,Thông tư 01 2020,Bộ Xây dựng,Quy chuẩn kỹ thuật,An toàn cháy cho nhà ,Bảo vệ công trình,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2020/TT-BXD Hà Nội,

Ban hành: 06/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2020

28

Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

01/2020/TT-NHNN,Thông tư 01 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Thời hạn trả nợ,Chi phí hỗ trợ khách hàng,Vi rút Corona ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 13/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2020

29

Thông tư 01/2020/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch do Bộ Tư pháp ban hành

01/2020/TT-BTP,Thông tư 01 2020,Bộ Tư pháp,Cấp bản sao từ sổ gốc,Chứng thực bản sao từ bản chính,Chứng thực chữ ký,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2020/TT-BTP Hà

Ban hành: 03/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2020

30

Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

01/2020/TT-BKHDT,Thông tư 01 2020,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Phân loại,Đánh giá,Hợp tác xã,Doanh nghiệp BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2020/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 19

Ban hành: 19/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2020

31

Thông tư 01/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định 74/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2015/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

01/2020/TT-BLDTBXH,Thông tư 01 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thực hiện Nghị định,Hỗ trợ tạo việc làm,Quỹ quốc gia về việc làm,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

32

Thông tư 01/2020/TT-BTTTT hướng dẫn Luật xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xuất bản do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

01/2020/TT-BTTTT,Thông tư 01 2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Luật Xuất bản,Hướng dẫn luật,Thông tư hướng dẫn nghị định,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

33

Thông tư 01/2020/TT-BNG về Lãnh sự danh dự nước Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành

01/2020/TT-BNG,Thông tư 01 2020,Bộ Ngoại giao,Lãnh sự danh dự,Cơ quan lãnh sự,Lãnh sự,Quyền dân sự BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2020/TT-BNG Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 06/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2020

34

Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

01/2020/TT-BGDDT,Thông tư 01 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Sách giáo khoa,Cơ sở giáo dục phổ thông,Lựa chọn,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2020/TT-BGDĐT Hà Nội,

Ban hành: 30/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2020

35

Thông tư 01/2020/TT-BGTVT quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

01/2020/TT-BGTVT,Thông tư 01 2020,Bộ Giao thông vận tải,Tàu biển Việt Nam,Điều tra tai nạn hàng hải,Kết cấu hạ tầng hàng hải ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

36

Thông tư 01/2020/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

01/2020/TT-BKHCN,Thông tư 01 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tiêu chuẩn Chức danh,Chức danh nghề nghiệp,Viên chức chuyên ngành khoa học công nghệ,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2020

37

Thông tư 01/2020/TT-BNNPTNT quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/2020/TT-BNNPTNT,Thông tư 01 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Chế độ báo cáo,Chế độ báo cáo định kỳ ,Quy định chế độ ,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2020

38

Thông tư 01/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 30/2018/TT-BYT về Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

01/2020/TT-BYT,Thông tư 01 2020,Bộ Y tế,Điều kiện thanh toán bảo hiểm y tế,Thuốc phóng xạ,Hợp chất đánh dấu chẩn đoán điều trị,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2020/TT

Ban hành: 16/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2020

39

Thông tư 01/2020/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

01/2020/TT-BCT,Thông tư 01 2020,Bộ Công thương,Nhập khẩu,Thuốc lá,Hạn ngạch thuế quan,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2020/TT-BCT Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm

Ban hành: 14/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2020

40

Thông tư 01/2020/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành

01/2020/TT-BTC,Thông tư 01 2020,Bộ Tài chính,Bảo hiểm,Giám sát,Sử dụng phí,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2020/TT-BTC Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 03/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.110.106