Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/TT-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 24664 văn bản

1

Thông tư 01/TT-UB-1983 bổ sung Thông tư 14/TT-UB-1982 về việc xét duyệt công nhận và khen thưởng hoàn thành kế hoạch nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

--------- Số: 01/TT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 1983 THÔNG TƯ BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 14/TT-UB NGÀY 22-12-1982 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC XÉT DUYỆT CÔNG NHẬN VÀ KHEN THƯỞNG HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC. - Thi hành Quyết định 25/CP ngày 21-1-1981 và

Ban hành: 12/01/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2009

2

Thông tri 01/TT-UB năm 1977 về việc tăng cường quản lý mua bán và vận chuyển lương thực trong thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/TT-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 1977 THÔNG TRI VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ MUA BÁN VÀ VẬN CHUYỂN LƯƠNG THỰC TRONG THÀNH PHỐ Thành phố Hồ Chí Minh với gần 3,5 triệu dân là nơi tập trung nhu cầu lưong thực rất lớn ; sản lượng lương thực hàng hóa ở ngoại thành chỉ mới cung cấp được

Ban hành: 03/01/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2009

3

Thông tư 01/2021/TT-BNG bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành, liên tịch ban hành

01/2021/TT-BNG,Thông tư 01 2021,Bộ Ngoại giao,Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật,Bộ Ngoại giao bãi bỏ văn bản pháp luật,Bộ Ngoại giao bãi bỏ một số văn bản,Bộ máy hành chính BỘ NGOẠI GIAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

4

Thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

01/2021/TT-BLDTBXH,Thông tư 01 2021,Bộ Lao động - Thương binh và X,Danh mục hàng hóa có khả năng gây mất an toàn,Hàng hóa gây mất an toàn thuộc quản lý Bộ Lao động,Danh mục sản phẩm có khả năng gây mất an toàn,Thương mại BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 03/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

5

Thông tư 01/2021/TT-BXD về QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

01/2021/TT-BXD,Thông tư 01 2021,Bộ Xây dựng,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2021/BXD,Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

6

Thông tư 01/2021/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 11/2020/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

01/2021/TT-BTTTT,Thông tư 01 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Sửa đổi Thông tư 11/2020/TT-BTTTT,Danh mục sản phẩm có khả năng gây mất an toàn,Danh mục hàng hóa có khả năng gây mất an toàn,Thương mại,Văn hóa - Xã hội BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

7

Thông tư 01/2021/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

01/2021/TT-BTNMT,Thông tư 01 2021,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Lập điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Quy định kỹ thuật lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Kỹ thuật điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Bất động sản BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

8

Thông tư 01/2021/TT-BCT sửa đổi Thông tư 30/2016/TT-BCT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương do Bộ Công thương ban hành

01/2021/TT-BCT,Thông tư 01 2021,Bộ Công thương,Giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương,Sửa đổi quy định giám định tư pháp công thương,Sửa đổi quy định về giám định tư pháp,Thương mại,Dịch vụ pháp lý BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

9

Thông tư 01/2021/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

01/2021/TT-NHNN,Thông tư 01 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Phát hành kỳ phiếu tín phiếu của tổ chức tín dụng,Phát hành chứng chỉ tiền gửi của tổ chức tín dụng,Phát hành trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2021

10

Thông tư 01/2021/TT-BNNPTNT quy định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/2021/TT-BNNPTNT,Thông tư 01 2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia quy chuẩn quốc gia,Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

11

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

01/2021/TT-BKHDT,Thông tư 01 2021,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp,Thông tư đăng ký doanh nghiệp,Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp,Doanh nghiệp BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

12

Thông tư 01/2021/TT-TTCP quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân do Thanh tra Chính phủ ban hành

01/2021/TT-TTCP,Thông tư 01 2021,Thanh tra Chính phủ,Quy tắc ứng xử cán bộ công chức ngành Thanh tra,Quy tắc ứng xử công chức viên chức ngành Thanh tra,Quy tắc ứng xử cán bộ công chức công tác tiếp công dân,Bộ máy hành chính THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2021

13

Thông tư 01/2021/TT-BKHCN hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

01/2021/TT-BKHCN,Thông tư 01 2021,Bộ Khoa học và Công nghệ,Quyền hạn của cơ quan về khoa học thuộc Ủy ban cấp tỉnh,Nhiệm vụ của cơ quan về khoa học thuộc Ủy ban cấp tỉnh,Chức năng của cơ quan về khoa học thuộc Ủy ban cấp tỉnh,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

14

Thông tư 01/2021/TT-BVHTTDL quy định về biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thể dục, thể thao đối với hội thể thao quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

01/2021/TT-BVHTTDL,Thông tư 01 2021,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thực hiện quản lý về thể dục thể thao,Biện pháp quản lý về thể dục thể thao,Thực hiện chức năng quản lý về thể dục thể thao,Thể thao - Y tế BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

15

Thông tư 01/2021/TT-BTP hướng dẫn Luật Công chứng do Tư pháp ban hành

01/2021/TT-BTP,Thông tư 01 2021,Bộ Tư pháp,Hướng dẫn Luật công chứng,Hướng dẫn Luật Công chứng năm 2014,Đăng ký hành nghề công chứng,Dịch vụ pháp lý BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2021/TT

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

16

Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

01/2021/TT-BGDDT,Thông tư 01 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Xếp lương viên chức giảng dạy mầm non công lập,Mã số viên chức giảng dạy mầm non công lập,Bổ nhiệm viên chức giảng dạy mầm non công lập,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

17

Thông tư 01/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 29/2015/TT-BGTVT quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

01/2021/TT-BGTVT,Thông tư 01 2021,Bộ Giao thông vận tải,Sửa đổi Thông tư 29/2015/TT-BGTVT,Sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BGTVT,Cấp sử dụng giấy phép lái xe cơ giới,Cấp sử dụng giấy phép lái xe quốc tế,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

18

Thông tư 01/2021/TT-BYT hướng dẫn nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số do Bộ Y tế ban hành

01/2021/TT-BYT,Thông tư 01 2021,Bộ Y tế,Chính sách khen thưởng thực hiện tốt công tác dân số,Khen thưởng người thực hiện tốt công tác dân số,Khen thưởng tổ chức thực hiện tốt công tác dân số,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2021

19

Thông tư 01/2021/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Nội vụ ban hành

01/2021/TT-BNV,Thông tư 01 2021,Bộ Nội vụ,Hướng dẫn tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Hướng dẫn bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

20

Thông tư 01/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường do Bộ Tài chính ban hành

01/2021/TT-BTC,Thông tư 01 2021,Bộ Tài chính,Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke,Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh vũ trường,Sử dụng phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke,Thương mại,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.136.29