Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/TNDN-mẫu "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 182300 văn bản

1

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Cà Mau,Quy định phí và lệ phí Cà Mau,Phí và lệ phí Cà Mau,Phí và lệ phí 2020,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

2

Nghị quyết 01/NQ-HĐND về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Cà Mau,Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng Cà Mau,Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác,Chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác Cà Mau,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2021

3

Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN về Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán do Kiểm toán nhà nước ban hành

01/2020/QD-KTNN,Quyết định 01 2020,Kiểm toán Nhà nước,Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán,Kiểm toán Nhà nước ban hành mẫu biểu hồ sơ kiểm toán,Mẫu biểu hồ sơ kiểm toán,Kế toán - Kiểm toán KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

4

Chỉ thị 01/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2018,Tỉnh Lào Cai,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UBND Lào Cai, ngày 03 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2018

5

Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm 2021 về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

01/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Cà Mau,Thành phần số lượng đại biểu Hội đồng Cà Mau,Dự kiến cơ cấu thành phần đại biểu Hội đồng Cà Mau,Phân bổ số lượng đại biểu Hội đồng Cà Mau,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

6

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về cây cối, hoa màu khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Sơn La,Đơn giá hỗ trợ về cây cối hoa màu khi thu hồi đất,Đơn giá bồi thường về cây cối hoa màu khi thu hồi đất,Đơn giá bồi thường khi thu hồi đất tỉnh Sơn La,Bất động sản,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

7

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động, hướng dẫn nội dung chi, mức chi và việc quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Cà Mau,Sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Cà Mau,Quản lý Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Cà Mau,Mức chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Cà Mau,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

8

Chỉ thị 01/CT-BTP về tổ chức Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 do Bộ Tư pháp ban hành

01 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018 Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2018 và Chỉ thị số 48/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, Điều hành nhằm bình ổn giá cả thị

Ban hành: 25/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2018

9

Chỉ thị 01/CT-UBND về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2018 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Hiến máu tình nguyện ,Vận động hiến máu tình nguyện,Khuyến khích hiến máu tình nguyện,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2018

10

Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2017,Tỉnh Cà Mau,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2017/NQ-HĐND Cà Mau, ngày

Ban hành: 27/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2017

11

Quyết định 01/QĐ-HĐTĐ năm 2021 về Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án

nhân dân cấp tỉnh (theo Mẫu số 01). b) Trường hợp hồ sơ đảm bảo đầy đủ theo quy định thì thực hiện tiếp các nhiệm vụ sau: - Trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định quyết định về thành phần của Hội đồng thẩm định và thời gian họp Hội đồng thẩm định của từng trường hợp cụ thể; - Thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chuẩn bị hồ sơ, tài

Ban hành: 27/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

12

Kết luận 01-KL/TW năm 2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

01-KL/TW,Ban Chấp hành Trung ương,Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW,Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh,Đẩy mạnh học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh,Văn hóa - Xã hội BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 01

Ban hành: 18/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

13

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VKSTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

01/VBHN-VKSTC,Văn bản hợp nhất 01 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác thi đua ngành Kiểm sát nhân dân,Thi đua khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân,Công tác khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/05/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

14

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VKSNDTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

01/VBHN-VKSNDTC,Văn bản hợp nhất 01 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác thi đua khen thưởng ngành kiểm sát,Thi đua khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân,Công tác thi đua trong ngành Kiểm sát nhân dân,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/05/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2021

15

Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND về phí qua cầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2014,Tỉnh Cà Mau,Phí qua cầu,Thu phí qua cầu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 01

Ban hành: 09/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2014

16

Chỉ thị 01/CT-BGTVT năm 2021 về tăng cường công tác quản lý chất lượng, tiến độ thi công và phòng chống tham nhũng trong quá trình triển khai Dự án xây dựng đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

01/CT-BGTVT,Chỉ thị 01 2021,Bộ Giao thông vận tải,Qquản lý chất lượng Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam,Phòng chống tham nhũng Dự án cao tốc Bắc Nam,Tiến độ thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

17

Công điện 01/CĐ-BKHĐT năm 2021 về báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư điện

01/CD-BKHDT,Công điện 01 2021,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn,Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021,Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 2025,Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

18

Công điện 01/CĐ-UBQGVTE năm 2021 về tăng cường biện pháp phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em do Ủy ban quốc gia về trẻ em điện

01/CD-UBQGVTE,Công điện 01 2021,Ủy ban Quốc gia về trẻ em,Tăng cường biện pháp phòng chống đuối nước trẻ em,Tăng cường biện pháp phòng chống xâm hại trẻ em,Biện pháp phòng chống đuối nước xâm hại trẻ em,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN QUỐC GIA VỀ TRẺ EM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

19

Công điện 01/CĐ-BTTTT năm 2021 về khắc phục hậu quả và ứng phó với mưa lũ do Bộ Thông tin và Truyền thông điện

01/CD-BTTTT,Công điện 01 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Triển khai khắc phục hậu quả mưa lũ 2021,Khắc phục hậu quả và ứng phó với mưa lũ,Triển khai ứng phó với mưa lũ Bộ Thông tin,Tài nguyên - Môi trường BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

20

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2021 hợp nhất Thông tư về Chương trình Giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

01/VBHN-BGDDT,Văn bản hợp nhất 01 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thông tư quy định Chương trình Giáo dục mầm non,Hợp nhất Thông tư Chương trình Giáo dục mầm non,Thông tư Chương trình Giáo dục mầm non,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 13/04/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.56