Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 01/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 10023 tiêu chuẩn

161

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-42:2011/BNNPTNT về điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y do Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn ban hành

QCVN01-42:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-42:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-42:2011/BNNPTNT ,Điều kiện vệ sinh thú y,Cơ sở thử nghiệm khảo nghiệm ,Thuốc thú y,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-42:2011/BNNPTNT VỀ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y ĐỐI VỚI

Ban hành: 06/05/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

162

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-40:2011/BNNPTNT về điều kiện vệ sinh thú y cơ sở kinh doanh thuốc thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-40:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-40:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-40:2011/BNNPTNT ,Điều kiện vệ sinh thú y,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Cơ sở kinh doanh thuốc thú y,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-40:2011/BNNPTNT VỀ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC THÚ Y

Ban hành: 06/05/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

163

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-39:2011/BNNPTNT về vệ sinh nước dùng trong chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-39:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-39:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-39:2011/BNNPTNT ,Vệ sinh nước dùng trong chăn nuôi ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01 - 39:2011/BNNPTNT VỀ VỆ SINH NƯỚC DÙNG TRONG CHĂN NUÔI

Ban hành: 06/05/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

164

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2011/BCT về an toàn trong khai thác than hầm lò do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

QCVN01:2011/BCT,Quy chuẩn QCVN01:2011,Bộ Công thương,An toàn trong khai thác than hầm lò,QCVN 01:2011/BCT,Bộ Công thương,Tài nguyên- Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01:2011/BCT VỀ AN TOÀN TRONG KHAI THÁC THAN HẦM LÒ  (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BCT ngày 15 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ

Ban hành: 15/02/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

165

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-65:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống lúa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

LÚA National Technical Regulation on Testing for Distinctness, Uniformity and Stability of Rice varieties HÀ NỘI - 2011 Lời nói đầu QCVN 01-65 : 2011/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 554:2002 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 ĐIều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

166

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-29:2010/BNNPTNT về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc trừ rầy hại lúa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-29:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-29:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Khảo nghiệm trên đồng ruộng ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Hiệu lực các thuốc trừ rầy hại lúa ,QCVN 01-29:2010/BNNPTNT ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-29:2010/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM

Ban hành: 10/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

167

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-30:2010/BNNPTNT về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc trừ sâu đục thân hại lúa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-30:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-30:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,QCVN 01-30:2010/BNNPTNT ,Khảo nghiệm trên đồng ruộng ,Hiệu lực của các thuốc trừ sâu ,Thuốc trừ sâu đục thân hại lúa ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-30:2010/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG

Ban hành: 10/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

168

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-38:2010/BNNPTNT về phương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây trồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-38:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-38:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Phương pháp điều tra phát hiện ,QCVN 01-38:2010/BNNPTNT ,Dịch hại cây trồng,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-38:2010/BNNPTNT VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA

Ban hành: 10/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

169

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-36:2010/BNNPTNT về quy trình phân tích nguy cơ dịch hại là cỏ dại từ nước ngoài vào Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-36:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-36:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,QCVN 01-36:2010/BNNPTNT,Quy trình phân tích nguy cơ ,Dịch hại là cỏ dại,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Từ nước ngoài vào Việt Nam ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-36:2010/BNNPTNT VỀ QUY

Ban hành: 10/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

170

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-37:2010/BNNPTNT về phương pháp điều tra phát hiện sinh vật hại cây thông và cây phi lao do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-37:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-37:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,QCVN 01-37:2010/BNNPTNT ,Phương pháp điều tra phát hiện ,Sinh vật hại ,Cây thông và cây phi lao ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-37:2010/BNNPTNT VỀ PHƯƠNG

Ban hành: 10/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

171

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-35:2010/BNNPTNT về quy trình giám định tuyến trùng bào nang Globodera pallida (Stone, 1973) Behrens, 1975 và Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) Behrens, 1975 là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-35:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-35:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-35:2010/BNNPTNT ,Globodera pallida ,Globodera rostochiensis,Dịch hại ,Kiểm dịch thực vật của Việt Nam ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy trình giám định,Tuyến trùng bào nang ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN

Ban hành: 10/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

172

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-34:2010/BNNPTNT về quy trình giám định tuyến trùng Ditylenchus dipsaci (Kühn, 1857) Filipjev, 1936 và Ditylenchus destructor Thorne, 1945 là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-34:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-34:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-34:2010/BNNPTNT ,Tuyến trùng Ditylenchus dipsaci ,Kühn 1857,Filipjev 1936 ,Ditylenchus destructor Thorne,Dịch hại ,Kiểm dịch thực vật của Việt Nam ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA  QCVN

Ban hành: 10/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

173

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-33:2010/BNNPTNT về quy trình giám định bệnh cây hương lúa là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-33:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-33:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,QCVN 01-33:2010/BNNPTNT ,Quy trình giám định bệnh cây hương lúa ,Balansia oryzae sativae hashioka ,Dịch hại ,Kiểm dịch thực vật của Việt Nam ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

Ban hành: 10/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

174

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-31:2010/BNNPTNT về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc trừ nhện gié hại lúa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-31:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-31:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,QCVN 01-31:2010/BNNPTNT ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Khảo nghiệm trên đồng ruộng ,Hiệu lực của các thuốc trừ nhện gié ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-31:2010/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM

Ban hành: 10/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

175

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-32:2010/BNNPTNT về quy trình kiểm dịch nấm có ích nhập khẩu trong khu cách ly kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-32:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-32:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,QCVN 01-32:2010/BNNPTNT ,Quy trình kiểm dịch,Nấm có ích nhập khẩu,Khu cách ly kiểm dịch thực vật ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-32:2010/BNNPTNT VỀ QUY TRÌNH KIỂM DỊCH NẤM CÓ ÍCH NHẬP KHẨU TRONG

Ban hành: 10/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

176

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04-01:2010/BNNPTNT về thành phần, nội dung lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư và báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

QCVN04-01:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN04-01:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 04-01:2010/BNNPTNT,Thành phần nội dung lập báo cáo,Báo cáo đầu tư,Dự án đầu tư,Dự án thủy lợi,Báo cáo kinh tế kỹ thuật,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 04-01:2010/BNNPTNT THÀNH PHẦN, NỘI DUNG LẬP

Ban hành: 06/07/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

177

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01–27:2010/BNNPTNT về nhân hạt điều – các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01–27:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01–27:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01–27:2010/BNNPTNT ,Nhân hạt điều ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm ,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA: QCVN 01–27:2010/BNNPTNT NHÂN HẠT ĐIỀU – CÁC CHỈ TIÊU VỆ SINH AN TOÀN THỰC

Ban hành: 25/06/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

178

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01–26:2010/BNNPTNT về cà phê nhân – các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01–26:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01–26:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01–26:2010/BNNPTNT ,Cà phê nhân,Chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA: QCVN 01– 26:2010/BNNPTNT CÀ PHÊ NHÂN – CÁC CHỈ TIÊU VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Ban hành: 25/06/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

179

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01–28:2010/BNNPTNT về chè – quy trình lấy mẫu phân tích chất lượng - an toàn vệ sinh thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01–28:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01–28:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, QCVN 01–28:2010/BNNPTNT ,Quy trình lấy mẫu phân tích chất lượng,An toàn vệ sinh thực phẩm,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01–28:2010/BNNPTNT CHÈ – QUY

Ban hành: 25/06/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

180

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-25:2010/BNNPTNT về quản lý chất thải trong cơ sở giết mổ gia súc gia cầm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-25:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-25:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-25:2010/BNNPTNT ,Cơ sở giết mổ gia súc gia cầm,Quản lý chất thải,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Tài nguyên- Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01- 25:2010/ BNNPTNT VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI TRONG CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC,

Ban hành: 24/05/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.213.192.104