Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 01/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 10023 tiêu chuẩn

141

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-55:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống lúa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

National Technical Regulation on Testing for Value of Cultivation and Use of Rice varieties Lời nói đầu QCVN 01-55 : 2011/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 558 : 2002 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 ĐIều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ qui định

Ban hành: 05/07/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

142

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-62:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống đậu xanh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

National Technical Regulation on Testing for Value of Cultivation and Use of Mungbean varieties Lời nói đầu QCVN 01-62 : 2011/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 468-2001 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 ĐIều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ qui định

Ban hành: 05/07/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

143

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-63:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống cà chua do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

CHUA National Technical Regulation on Testing for Value of Cultivation and Use of Tomato varieties Lời nói đầu QCVN 01-63 : 2011/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 219-95 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 ĐIều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ qui định

Ban hành: 05/07/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

144

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-61:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống sắn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TÁC VÀ SỬ DỤNG CỦA GIỐNG SẮN National Technical Regulation on Testing for Value of Cultivation and Use of Cassava varieties Lời nói đầu QCVN 01-61 : 2011/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 297-97 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 ĐIều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày

Ban hành: 05/07/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

145

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-59:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống khoai tây do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

KHOAI TÂY National Technical Regulation to Testing for Value of Cultivation and Use of Potato varieties Lời nói đầu QCVN 01-59 : 2011/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 310 : 98 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 ĐIều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ

Ban hành: 05/07/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

146

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-60:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống khoai lang do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

KHOAI LANG National Technical Regulation on Testing for Value of Cultivation and Use of Sweet Potato varieties Lời nói đầu QCVN 01-60 : 2011/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 223-95 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 ĐIều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính

Ban hành: 05/07/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

147

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01–53:2011/BNNPTNT về chất lượng hạt giống ngô lai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01–53:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01–53:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01–53:2011/BNNPTNT ,Chất lượng hạt giống ngô lai ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01–53:2011/BNNPTNT VỀ CHẤT LƯỢNG HẠT GIỐNG NGÔ LAI National

Ban hành: 24/06/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

148

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN01–48:2011/BNNPTNT về chất lượng hạt giống lạc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01–48:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01–48:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN01–48:2011/BNNPTNT ,Chất lượng hạt giống lạc ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01 – 48 : 2011/BNNPTNT VỀ CHẤT LƯỢNG HẠT GIỐNG LẠC National Technical Regulation on Seed Quality

Ban hành: 24/06/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

149

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-49:2011/BNNPTNT về chất lượng hạt giống đậu tương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-49:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-49:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-49:2011/BNNPTNT ,Chất lượng hạt giống đậu tương ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-49:2011/BNNPTNT VỀ CHẤT LƯỢNG HẠT GIỐNG ĐẬU TƯƠNG National Technical Regulation on

Ban hành: 24/06/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

150

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01–54:2011/BNNPTNT về chất lượng hạt giống lúa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01–54:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01–54:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Chất lượng hạt giống lúa,Hạt giống lúa ,QCVN 01–54:2011/BNNPTNT ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01–54:2011/BNNPTNT VỀ CHẤT LƯỢNG HẠT GIỐNG LÚA National Technical Regulation on Seed Quality of Rice Lời nói đầu

Ban hành: 24/06/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

151

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2011/BYT về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

QCVN01:2011/BYT,Quy chuẩn QCVN01:2011,Bộ Y tế,QCVN 01:2011/BYT,Nhà tiêu,Bộ Y tế,Điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh ,Tài nguyên- Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01:2011/BYT VỀ NHÀ TIÊU - ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM HỢP VỆ SINH National technical regulation on Hygienic conditions for Latrines Lời nói đầu:

Ban hành: 24/06/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

152

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01–51:2011/BNNPTNT về chất lượng hạt giống lúa lai hai dòng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01–51:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01–51:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01–51:2011/BNNPTNT ,Chất lượng hạt giống lúa lai hai dòng ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01–51:2011/BNNPTNT VỀ CHẤT LƯỢNG HẠT GIỐNG LÚA LAI HAI DÒNG National Technical

Ban hành: 24/06/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

153

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01–50:2011/BNNPTNT về chất lượng hạt giống lúa lai ba dòng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01–50:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01–50:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01–50:2011/BNNPTNT ,Chất lượng hạt giống lúa lai ba dòng ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01–50:2011/BNNPTNT VỀ CHẤT LƯỢNG HẠT GIỐNG LÚA LAI BA DÒNG National Technical

Ban hành: 24/06/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

154

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-47:2011/BNNPTNT về chất lượng hạt giống ngô thụ phấn tự do do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-47:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-47:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-47:2011/BNNPTNT ,Chất lượng hạt giống ngô ,Thụ phấn tự do,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-47:2011/BNNPTNT VỀ CHẤT LƯỢNG HẠT GIỐNG NGÔ THỤ PHẤN TỰ DO National Technical

Ban hành: 24/06/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

155

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-52:2011/BNNPTNT về chất lượng củ giống khoai tây do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-52:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-52:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-52:2011/BNNPTNT ,Chất lượng củ giống khoai tây ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-52:2011/BNNPTNT VỀ CHẤT LƯỢNG CỦ GIỐNG KHOAI TÂY National Technical Regulation on Seed

Ban hành: 24/06/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

156

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-43:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm - kiểm định bò giống hướng sữa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-43:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-43:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Khảo nghiệm kiểm định ,QCVN 01-43:2011/BNNPTNT ,Bò giống hướng sữa ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01- 43:2011/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH BÒ GIỐNG HƯỚNG SỮA National

Ban hành: 07/06/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

157

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-44:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm - kiểm định bò giống hướng thịt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-44:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-44:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-44:2011/BNNPTNT ,Khảo nghiệm kiểm định ,Bò giống hướng thịt ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QCVN 01-44:2011/BNNPTNT KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH BÒ GIỐNG HƯỚNG THỊT National technical

Ban hành: 07/06/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

158

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-46:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm - kiểm định gà giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-46:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-46:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-46:2011/BNNPTNT ,Khảo nghiệm kiểm định gà giống ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-46:2011/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH GÀ GIỐNG National Technical Regulation

Ban hành: 07/06/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

159

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-45:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm - kiểm định vịt giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-45:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-45:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-45:2011/BNNPTNT ,Khảo nghiệm kiểm định vịt giống,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01 - 45: 2011/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH VỊT GIỐNG National Technical Regulation

Ban hành: 07/06/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

160

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-41:2011/BNNPTNT về yêu cầu xử lý vệ sinh đối với việc tiêu hủy động vật và sản phẩm động vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-41:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-41:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,QCVN 01-41:2011/BNNPTNT ,Yêu cầu xử lý vệ sinh ,Tiêu hủy động vật ,Sản phẩm động vật,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01- 41:2011/BNNPTNT VỀ YÊU CẦU XỬ LÝ VỆ

Ban hành: 06/05/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.213.192.104