Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 01/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 10023 tiêu chuẩn

121

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-83:2011/BNNPTNT về bệnh động vật – yêu cầu chung lấy mẫu bệnh phẩm - bảo quản và vận chuyển do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-83:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-83:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-83:2011/BNNPTNT ,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Bệnh động vật ,Yêu cầu chung lấy mẫu bệnh phẩm ,Bảo quản và vận chuyển ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01- 83:2011/BNNPTNT BỆNH ĐỘNG

Ban hành: 25/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

122

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-71:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm - kiểm định cừu giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-71:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-71:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-71:2011/BNNPTNT ,Khảo nghiệm kiểm định cừu giống ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-71:2011/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH CỪU GIỐNG

Ban hành: 25/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

123

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-72:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm - kiểm định dê giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-72:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-72:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, QCVN 01-72:2011/BNNPTNT ,Khảo nghiệm kiểm định dê giống ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-72:2011/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH DÊ GIỐNG National

Ban hành: 25/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

124

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-74:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm, kiểm định tằm giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-74:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-74:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-74:2011/BNNPTNT ,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Khảo nghiệm kiểm định tằm giống ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-74:2011/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH TẰM GIỐNG

Ban hành: 25/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

125

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-75:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm - kiểm định thỏ giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-75:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-75:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-75:2011/BNNPTNT ,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Khảo nghiệm - kiểm định thỏ giống ,Khảo nghiệm kiểm định thỏ giống ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-75:2011/BNNPTNT VỀ KHẢO

Ban hành: 25/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

126

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-79:2011/BNNPTNT về cơ sở chăn nuôi gia súc - gia cầm - quy trình kiểm tra - đánh giá điều kiện vệ sinh thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-79:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-79:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-79:2011/BNNPTNT ,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Cơ sở chăn nuôi gia súc gia cầm ,Quy trình kiểm tra,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Đánh giá điều kiện vệ sinh thú y,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01

Ban hành: 25/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

127

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-82:2011/BNNPTNT về vệ sinh thú y cơ sở ấp trứng gia cầm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

QCVN01-82:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-82:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Vệ sinh thú y,QCVN 01-82:2011/BNNPTNT ,Cơ sở ấp trứng gia cầm ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 01 - 82: 2011/BNNPTNT

Ban hành: 25/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

128

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-81:2011/BNNPTNT về cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản giống - Điều kiện vệ sinh thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-81:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-81:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-81:2011/BNNPTNT ,Cơ sở sản xuất kinh doanh,Điều kiện vệ sinh thú y,Thủy sản giống ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 01

Ban hành: 25/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

129

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01–76:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm, kiểm định trâu giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01–76:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01–76:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Trâu giống,Kiểm định trâu giống,QCVN 01–76:2011/BNNPTNT ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01–76:2011/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH TRÂU GIỐNG National technical regulation on Experiment, testing breeding

Ban hành: 25/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

130

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-68:2011/BNNPTNT về về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống đậu tương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

ĐIều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. QCVN 01-68 : 2011/BNNPTNT được xây dựng dựa trên cơ sở TG/80/6 ngày 01 tháng 04 năm 1998 của Hiệp hội quốc tế bảo hộ giống cây trồng mới (UPOV). QCVN 01-68 : 2011/BNNPTNT do Trung tâm

Ban hành: 17/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

131

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-69:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống khoai tây do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Technical Regulation on Testing for Distinctness, Uniformity and Stability of Potato Varieties HÀ NỘI – 2011 Lời nói đầu QCVN 01-69 : 2011/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 552:2002 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ

Ban hành: 17/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

132

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-67:2011/BNNPTNT về về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống lạc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. QCVN 01-67 : 2011/BNNPTNT được xây dựng dựa trên cơ sở TG/93/3 ngày 13 tháng 11 năm 1985 của Hiệp hội quốc tế bảo hộ giống cây trồng mới (UPOV). QCVN 01-67 : 2011/BNNPTNT do Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm

Ban hành: 17/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

133

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-66:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống ngô do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. QCVN 01-66 : 2011/BNNPTNT được xây dựng dựa trên cơ sở TG/2/7 ngày 01 tháng 4 năm 2009 của Hiệp hội quốc tế bảo hộ giống cây trồng mới (UPOV). QCVN 01-66 : 2011/BNNPTNT do Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm

Ban hành: 17/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

134

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-70:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống cà chua do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Technical Regulation on Testing for Distinctness, Uniformity and Stability of Tomato Varieties Lời nói đầu QCVN 01-70 : 2011/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 557:2002 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 ĐIều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ qui định chi tiết

Ban hành: 17/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

135

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01–77:2011/BNNPTNT về cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01–77:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01–77:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi,An toàn vệ sinh thực phẩm,Vệ sinh an toàn thực phẩm,QCVN 01–77:2011/BNNPTNT,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01–77:2011/BNNPTNT CƠ SỞ SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI THƯƠNG MẠI - ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ

Ban hành: 12/09/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

136

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-78:2011/BNNPTNT về thức ăn chăn nuôi - các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và mức giới hạn tối đa cho phép trong một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-78:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-78:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Thức ăn chăn nuôi,Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi,QCVN 01-78:2011/BNNPTNT,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-78:2011/BNNPTNT THỨC ĂN CHĂN NUÔI - CÁC CHỈ TIÊU VỆ SINH AN TOÀN VÀ MỨC GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP TRONG MỘT SỐ NGUYÊN

Ban hành: 12/09/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

137

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-64:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống ớt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

National Technical Regulation on Testing for Value of Cultivation and Use of Hot pepper and Sweet pepper varieties  Lời nói đầu QCVN 01-64 : 2011/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 691-2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 ĐIều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính

Ban hành: 05/07/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

138

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-56:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống ngô do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

GIỐNG NGÔ National technical regulation on testing for Value of Cultivation and Use of Maize varieties Lời nói đầu QCVN 01-56 : 2011/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 341 : 2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 ĐIều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ

Ban hành: 05/07/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

139

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-57:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống lạc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

CỦA GIỐNG LẠC National Technical Regulation on Testing for Value of Cultivation and Use of Groundnut varieties Lời nói đầu QCVN 01-57 : 2011/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 340 : 2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 ĐIều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của

Ban hành: 05/07/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

140

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-58:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống đậu tương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

ĐẬU TƯƠNG National Technical Regulation on Testing for Value of Cultivation and Use of Soybean varieties Lời nói đầu QCVN 01-58 : 2011/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 339 : 2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 ĐIều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính

Ban hành: 05/07/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.10