Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 01/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 10023 tiêu chuẩn

101

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-99:2012/BNNPTNT về điều kiện vệ sinh thú y khu cách ly kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-99:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-99:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Điều kiện vệ sinh thú y,Khu cách ly kiểm dịch động vật ,Sản phẩm động vật,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-99:2012/BNNPTNT VỀ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y KHU CÁCH LY KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT VÀ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT National

Ban hành: 03/07/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

102

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-86:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống hoa Lily do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. QCVN 01-86:2012/BNNPTNT được xây dựng dựa trên cơ sở TG/59/7 ngày 24 tháng 3 năm 2010 của Hiệp hội Quốc tế bảo hộ giống cây trồng mới (UPOV) QCVN 01-86:2012/BNNPTNT do Cục Trồng trọt phối hợp

Ban hành: 19/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

103

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-87:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống dưa chuột do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-87:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-87:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-87:2012/BNNPTNT ,Khảo nghiệm giá trị canh tác sử dụng ,Giống dưa chuột ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-87:2012/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ SỬ DỤNG CỦA

Ban hành: 19/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

104

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-88:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống su hào do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

GIỐNG SU HÀO National Technical Regulation on Testing for Value of Cultivation and Use of Kohlrabi Varieties Lời nói đầu QCVN 01-88:2012/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 688:2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của

Ban hành: 19/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

105

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-89:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống hoa cúc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01-89:2012/BNNPTNT được xây dựng dựa trên cơ sở TG/26/5 Corr.2 ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Hiệp hội quốc tế bảo hộ giống cây trồng mới (UPOV). QCVN 01-89:2012/BNNPTNT do Trung tâm Khảo

Ban hành: 19/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

106

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-90:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống hoa đồng tiền do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01-90:2012/BNNPTNT được xây dựng dựa trên cơ sở TG/77/9 ngày 05 tháng 4 năm 2000 của Hiệp hội bảo hộ giống cây trồng mới quốc tế ( UPOV). QCVN 01-90:2012/BNNPTNT do Trung tâm

Ban hành: 19/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

107

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-92:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống cải bắp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01-92:2012/BNNPTNT được xây dựng dựa trên cơ sở TG/48/7 ngày 31 tháng 3 năm 2010 của Hiệp hội quốc tế bảo hộ giống cây trồng mới (UPOV). QCVN 01-92:2012/BNNPTNT do Trung tâm Khảo kiểm nghiệm

Ban hành: 19/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

108

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-93:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống dưa chuột do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

and Stability of Cucumber Varieties Lời nói đầu QCVN 01-93:2012/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 683:2006 theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Ban hành: 19/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

109

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-94:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống su hào do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01-94:2012/BNNPTNT được xây dựng dựa trên cơ sở TG/65/4 ngày 17 tháng 4 năm 2002 của Hiệp hội quốc tế bảo hộ giống cây trồng mới (UPOV). QCVN 01-94:2012/BNNPTNT do Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống,

Ban hành: 19/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

110

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-95:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống hoa hồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Technical Regulation on Testing for Distinctness, Uniformity and Stability of Rose varieties Lời nói đầu QCVN 01-95:2012/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 686:2006 theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết

Ban hành: 19/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

111

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-96:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống ớt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Regulation on Testing for Distinctness, Uniformity and Stability of Sweet pepper, Hot pepper, Paprika, Chilli Varieties Lời nói đầu QCVN 01-96:2012/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 690:2006 theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của

Ban hành: 19/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

112

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-97:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống cà rốt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Technical Regulation on Testing for Distinctness, Uniformity and Stability of Carrot Varieties Lời nói đầu QCVN 01-97:2012/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 1011:2006 theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi

Ban hành: 19/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

113

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-91:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống dưa hấu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

GIỐNG DƯA HẤU National Technical Regulation on Testing for Value of Cultivation and Use of Watermelon Varieties Lời nói đầu QCVN 01-91:2012/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 467:2001 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007

Ban hành: 19/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

114

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-85:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống thuốc lá vàng sấy do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

National Technical Regulation on Testing for Value of Cultivation and Use of Flue – cured Tobacco Varieties Lời nói đầu QCVN 01-85:2012/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 426:2000 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ

Ban hành: 19/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

115

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-84:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống bông do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. QCVN 01-84:2012/BNNPTNT do Cục Trồng trọt phối hợp với Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố biên soạn, Vụ khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ban hành: 19/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

116

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2012/BCT về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm và nghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp do Bộ Công thương ban hành

QCVN01:2012/BCT,Quy chuẩn QCVN01:2012,Bộ Công thương,An toàn trong sản xuất,Thử nghiệm,Nghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp ,Công nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01:2012/BCT VỀ AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT, THỬ NGHIỆM VÀ NGHIỆM THU VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP National Technical Regulations on Safety in the

Ban hành: 12/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

117

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-117:2012/BNNPTNT về quy trình xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật bằng biện pháp chiếu xạ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-117:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-117:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy trình xử lý vật thể bằng chiếu xạ,Xử lý vật thể bằng chiếu xạ,QCVN 01-117:2012/BNNPTNT ,Xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật ,Nông nghiệp QCVN 01 - 117 : 2012/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUI TRÌNH XỬ LÝ VẬT THỂ

Ban hành: 14/01/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

118

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2011/BCA về dự trữ nhà nước đối với vật tư - thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do Bộ Công An quản lý do Bộ Công An ban hành

QCVN01:2011/BCA,Quy chuẩn QCVN01:2011,Bộ Công An,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,QCVN 01:2011/BCA ,Dự trữ nhà nước đối với vật tư ,Bộ Công An,Thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01: 2011/BCA QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VẬT TƯ, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ DO BỘ CÔNG AN QUẢN LÝ

Ban hành: 12/12/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

119

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-80:2011/BNNPTNT về cơ sở nuôi trồng thủy sản thương phẩm - điều kiện vệ sinh thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-80:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-80:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-80:2011/BNNPTNT ,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Cơ sở nuôi trồng thủy sản thương phẩm ,Điều kiện vệ sinh thú y,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-80:2011/BNNPTNT CƠ SỞ NUÔI TRỒNG THỦY

Ban hành: 25/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

120

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-73:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm- kiểm định ngan giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-73:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-73:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-73:2011/BNNPTNT ,Khảo nghiêm kiểm định ngan giống ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01 -73: 2011/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH NGAN GIỐNG

Ban hành: 25/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.10