Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 01/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 10023 tiêu chuẩn

81

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-118:2012/BNNPTNT về phương pháp điều tra phát hiện sinh vật chính gây hại cây chè do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-118:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-118:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Sinh vật chính gây hại cây chè ,Điều tra phát hiện sinh vật hại cây chè ,QCVN 01-118:2012/BNNPTNT ,Nông nghiệp QCVN 01 - 118 : 2012/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA PHÁT HIỆN SINH VẬT CHÍNH GÂY HẠI CÂY CHÈ

Ban hành: 14/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

82

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-105:2012/BNNPTNT về quy trình giám định mọt cứng đốt (Trogoderma granarium Everts) và mọt da vệt thận (Trogoderma inclusum LeConte) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-105:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-105:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy trình giám định mọt cứng đốt,Quy trình giám định mọt da vệt thận ,Mọt da vệt thận ,Mọt cứng đốt,QCVN 01-105:2012/BNNPTNT ,Nông nghiệp QCVN 01 - 105 : 2012/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH MỌT CỨNG ĐỐT

Ban hành: 14/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

83

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-106:2012/BNNPTNT về quy trình giám định mọt to vòi (Caulophilus oryzae (Gyllenhal)) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-106:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-106:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy trình giám định mọt to vòi ,Mọt to vòi , QCVN 01-106:2012/BNNPTNT ,Nông nghiệp QCVN 01 - 106 : 2012/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH MỌT TO VÒI (Caulophilus oryzae (Gyllenhal)) National technical

Ban hành: 14/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

84

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-112:2012/BNNPTNT về phương pháp xử lý nhà kính, nhà lưới sử dụng trong công tác kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-112:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-112:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Phương pháp xử lý nhà kính,Phương pháp xử lý nhà lưới ,Kiểm dịch thực vật ,QCVN 01-112:2012/BNNPTNT ,Nông nghiệp QCVN 01 - 112 : 2012/BNN PTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NHÀ KÍNH, NHÀ LƯỚI SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC

Ban hành: 14/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

85

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-113:2012/BNNPTNT về quy trình kiểm dịch cây quả hạch nhập khẩu trong khu cách ly kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-113:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-113:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Kiểm dịch cây quả hạch nhập khẩu ,Cây quả hạch nhập khẩu ,Kiểm dịch cây quả hạch trong khu cách ly ,QCVN 01-113:2012/BNNPTNT ,Nông nghiệp QCVN 01 - 113 : 2012/BNN PTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY TRÌNH  KIỂM DỊCH CÂY QUẢ HẠCH

Ban hành: 14/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

86

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN01-114:2012/BNNPTNT về quy trình xử lý cây xanh, cành ghép, mắt ghép trong kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-114:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-114:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Xử lý cây xanh trong kiểm dịch thực vật,Xử lý cành ghép trong kiểm dịch thực vật,Xử lý mắt ghép trong kiểm dịch thực vật,QCVN01-114:2012/BNNPTNT ,Nông nghiệp QCVN 01 - 114 : 2012/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY TRÌNH XỬ LÝ

Ban hành: 14/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

87

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-115:2012/BNNPTNT về quy trình xử lý quả tươi bằng hơi nước nóng trừ ruồi đục quả do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-115:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-115:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Xử lý quả tươi bằng hơi nước nóng ,Xử lý quả tươi trừ ruồi đục quả,QCVN 01-115:2012/BNNPTNT,Nông nghiệp QCVN 01 - 115 : 2012/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUI TRÌNH XỬ LÝ QUẢ TƯƠI BẰNG HƠI NƯỚC NÓNG TRỪ RUỒI ĐỤC QUẢ

Ban hành: 14/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

88

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-119:2012/BNNPTNT về phương pháp điều tra phát hiện sinh vật hại trên cây ăn quả có múi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-119:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-119:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Sinh vật hại trên cây ăn quả có múi,Cây có múi,Phương pháp điều tra sinh vật hại trên cây có múi,QCVN 01-119:2012/BNNPTNT ,Nông nghiệp QCVN 01 - 119 : 2012/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA PHÁT HIỆN SINH VẬT

Ban hành: 14/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

89

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-116:2012/BNNPTNT về quy trình xử lý nhện nhỏ hại trên giống cây trồng nhập khẩu trồng trong khu cách ly kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-116:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-116:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Xử lý nhện nhỏ hại trên cây trồng ,Nhện nhỏ hại trên cây trồng , QCVN 01-116:2012/BNNPTNT ,Nông nghiệp QCVN 01 - 116 : 2012/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY TRÌNH XỬ LÝ NHỆN NHỎ HẠI TRÊN GIỐNG CÂY TRỒNG NHẬP KHẨU TRỒNG TRONG

Ban hành: 14/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

90

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-108:2012/BNNPTNT về quy trình giám định nhóm ruồi đục quả thuộc giống Anastrepha là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-108:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-108:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Giám định nhóm ruồi đục quả,Ruồi đục quả, QCVN 01-108:2012/BNNPTNT ,Ruồi đục quả thuộc giống Anastrepha ,Nông nghiệp QCVN 01 - 108 : 2012/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH NHÓM RUỒI ĐỤC QUẢ THUỘC GIỐNG

Ban hành: 14/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

91

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-109:2012/BNNPTNT về quy trình giám định nhóm ruồi đục quả thuộc giống Bactrocera là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-109:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-109:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Giám định nhóm ruồi đục quả,Ruồi đục quả,Ruồi đục quả thuộc giống Bactrocera ,QCVN 01-109:2012/BNNPTNT ,Nông nghiệp QCVN 01 - 109 : 2012/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH NHÓM RUỒI ĐỤC QUẢ THUỘC GIỐNG Bactrocera

Ban hành: 14/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

92

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-110:2012/BNNPTNT về quy trình giám định nhóm ruồi đục quả thuộc giống Ceratitis là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-110:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-110:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Giám định nhóm ruồi đục quả,Ruồi đục quả,Ruồi đục quả thuộc giống Ceratitis ,QCVN 01-110:2012/BNNPTNT ,Nông nghiệp QCVN 01 - 110 : 2012/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH NHÓM RUỒI ĐỤC QUẢ THUỘC GIỐNG Ceratitis

Ban hành: 14/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

93

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-111:2012/BNNPTNT về quy trình điều tra giám sát rệp sáp hại giống cây trồng nhập khẩu và biện pháp xử lý do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-111:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-111:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Rệp sáp hại cây trồng nhập khẩu,Biện pháp xử lý rệp sáp hại cây ,Rệp sáp ,QCVN 01-111:2012/BNNPTNT ,Nông nghiệp QCVN 01 - 111 : 2012/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY TRÌNH ĐIỀU TRA GIÁM SÁT RỆP SÁP HẠI GIỐNG CÂY TRỒNG NHẬP KHẨU

Ban hành: 14/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

94

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2012/BQP về rà phá bom mìn, vật nổ do Bộ Quốc phòng ban hành

QCVN01:2012/BQP,Quy chuẩn QCVN01:2012,***,Rà phá bom mìn vật nổ,QCVN 01:2012/BQP,Công nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01:2012/BQP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ RÀ PHÁ BOM MÌN, VẬT NỔ National technical regulation on mine action MỤC LỤC Lời nói đầu 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều

Ban hành: 12/11/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

95

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-101:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm, kiểm định ong mật giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-101:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-101:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Khảo nghiệm kiểm định ong mật giống ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01 - 101: 2012/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH ONG MẬT GIỐNG National technical regulation on honeybee breeds testing

Ban hành: 15/08/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

96

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-102:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm, kiểm định đà điểu giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-102:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-102:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Khảo nghiệm kiểm định đà điểu giống ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01 - 102: 2012/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH ĐÀ ĐIỂU GIỐNG National technical Regulation of Ostrich Breeds Testing and Appraising

Ban hành: 15/08/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

97

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-103:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm, kiểm định thức ăn chăn nuôi gà do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-103:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-103:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Khảo nghiệm kiểm định ,Thức ăn chăn nuôi gà ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01 - 103: 2012/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỨC ĂN CHĂN NUÔI GÀ National technical regulation on testing feeding-stuff

Ban hành: 15/08/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

98

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-104:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm, kiểm định thức ăn chăn nuôi lợn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-104:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-104:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Khảo nghiệm kiểm định ,Thức ăn chăn nuôi lợn ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01 - 104: 2012/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỨC ĂN CHĂN NUÔI LỢN National technical regulation on resting feeding-stuff

Ban hành: 15/08/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

99

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN01-100:2012/BNNPTNT yêu cầu chung về vệ sinh thú y trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tươi sống và sơ chế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-100:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-100:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Vệ sinh thú y,Trang thiết bị dụng cụ,Phương tiện vận chuyển động vật,Sản phẩm động vật tươi sống ,Sơ chế ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-100:2012/BNNPTNT YÊU CẦU CHUNG VỀ VỆ SINH THÚ Y TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ,

Ban hành: 03/07/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

100

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-98:2012/BNNPTNT về chất lượng mía nguyên liệu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-98:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-98:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Chất lượng mía nguyên liệu ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-98: 2012/BNNPTNT CHẤT LƯỢNG MÍA NGUYÊN LIỆU Lời nói đầu QCVN 01-98: 2012/BNNPTNT do Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối

Ban hành: 03/07/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.213.192.104