Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 01/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 10023 tiêu chuẩn

41

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-162:2014/BNNPTNT về quy trình giám định bọ trĩ cam (Scirtothrips aurantii Faure) là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam

QCVN01-162:2014/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-162:2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 162 : 2014/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH BỌ TRĨ CAM (SCIRTOTHRIPS AURANTii FAURE) LÀ DỊCH HẠI KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỦA VIỆT NAM National technical regulation on Procedure

Ban hành: 05/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

42

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-180:2014/BNNPTNT về Quy trình giám định tuyến trùng thối thân, rễ cọ dầu, dừa Rhadinaphelenchus cocophilus (Cobb) Goodey là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam

QCVN01-180:2014/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-180:2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 180 : 2014/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH TUYẾN TRÙNG THỐI THÂN, RỄ CỌ DẦU, DỪA RHADINAPHELENCHUS COCOPHILUS (COBB) GOODEY LÀ DỊCH HẠI KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỦA VIỆT NAM National technical

Ban hành: 05/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

43

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-179:2014/BNNPTNT về Quy trình giám định bệnh rụng lá cao su Nam Mỹ Microcyclus uei (Henn.) Arx là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam

QCVN01-179:2014/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-179:2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 179 : 2014/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH BỆNH RỤNG LÁ CAO SU NAM MỸ MICROCYCLUS ULEI (HENN.) ARX LÀ DỊCH HẠI KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỦA VIỆT NAM National technical regulation on Procedure

Ban hành: 05/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

44

Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam QCVN 01-153:2014/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống mướp đắng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-153:2014/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-153:2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01-153: 2014/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG MƯỚP ĐẮNG National Technical Regulation on Testing for Distinctness, Uniformity and Stability

Ban hành: 20/02/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2014

45

Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam QCVN 01-156:2014/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống rau dền do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-156:2014/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-156:2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01-156: 2014/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG RAU DỀN National Technical Regulation on Testing for Distinctness, Uniformity and Stability

Ban hành: 10/02/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2014

46

Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam QCVN 01-157:2014/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống thu hải đường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-157:2014/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-157:2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01-157 : 2014/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG THU HẢI ĐƯỜNG National Technical Regulation on Testing for Distinctness, Uniformity and Stability

Ban hành: 10/02/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2014

47

Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam QCVN 01-155:2014/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống hoa cẩm chướng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-155:2014/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-155:2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01-155 : 2014/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VẾ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG HOA CẨM CHƯỚNG National Technical Regulation on Testing for Distinctness, Uniformity and Stability

Ban hành: 10/02/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2014

48

Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam QCVN 01-158:2014/BNNPTNT về điều kiện bảo quản giống lúa, ngô, rau do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-158:2014/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-158:2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01-158:2014/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN HẠT GIỐNG LÚA, NGÔ, RAU National Technical Regulation on Rice, Maize, Vegetable Seed storage Lời nói đầu QCVN 01-158:2014/BNNPTNT do Ban kỹ

Ban hành: 10/02/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2014

49

Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam QCVN 01-154:2014/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống bí ngô do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-154:2014/BNNPTN,Quy chuẩn QCVN01-154:2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01-154:2014/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG BÍ NGÔ National Technical Regulation on Testing for Distinctness, Uniformity and Stability

Ban hành: 10/02/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2014

50

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-X01:2014 (ISO 105-X01:1993) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần X01: Độ bền màu với quá trình cacbon hóa: Nhôm clorua

TCVN7835-X01:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-X01:2014,***,Công nghiệp TCVN 7835-X01:2014 ISO 105-X01:1993 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN X01: ĐỘ BỀN MÀU VỚI QUÁ TRÌNH CACBON HÓA: NHÔM CLORUA Textiles - Tests for colour fastness - Part X01: Colour fastness to carbonizing: Aluminium chloride

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2015

51

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-Z01:2014 (ISO 105-Z01:1993) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần Z01: Độ bền màu với kim loại trong bể nhuộm: Muối crom

TCVN7835-Z01:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-Z01:2014,***,Công nghiệp TCVN 7835-Z01:2014 ISO 105-Z01:1993 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN Z01: ĐỘ BỀN MÀU VỚI KIM LOẠI TRONG BỂ NHUỘM: MUỐI CROM Textiles - Tests for colour fastness - Part Z01: Colour fastness to metals in the dye-bath: Chromium

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2015

52

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2013/BVHTTDL về Rạp chiếu phim

QCVN01:2013/BVHTTDL,Quy chuẩn QCVN01:2013,Bộ Văn hóa thể thao và du lịch,Xây dựng QCVN 01:2013/BVHTTDL QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ RẠP CHIẾU PHIM National technical regulation on cinemas Lời nói đầu QCVN 01:2013/BVHTTDL do Cục Điện ảnh biên soạn, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình duyệt, và được ban

Ban hành: 25/12/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2014

53

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-131:2013/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống mía do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. QCVN 01-131:2013/BNNPTNT do Viện nghiên cứu mía đường biên soạn Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 33/2013/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 6 năm 2013.

Ban hành: 21/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

54

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-124:2013/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống chè do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Testing for Distinctness, Uniformity and Stability of Tea Varieties Lời nói đầu QCVN 01-124:2013/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 744: 2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của

Ban hành: 21/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

55

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-121:2013/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống dưa hấu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

on Testing for Distinctness, Uniformity and Sability of Watermelon Varieties Lời nói đầu QCVN 01-121:2013/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 684-2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một

Ban hành: 21/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

56

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-122:2013/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống nho do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Testing for Distinctness, Uniformity and Stability of Grapevine Varieties Lời nói đầu QCVN 01-122:2013/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 747-2006, theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành

Ban hành: 21/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

57

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-123:2013/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống bông do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Testing for Distinctness, Uniformity and Stability of Cotton Varieties Lời nói dầu QCVN 01-123:2013/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 746-2006, theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một

Ban hành: 21/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

58

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-125:2013/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống mía do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-125:2013/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-125:2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,giống mía ,khảo nghiệm giống mía ,QCVN 01-125:2013/BNNPTNT ,Nông nghiệp QCVN 01-125:2013/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG MÍA National Technical Regulation on

Ban hành: 21/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

59

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-128:2013/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống nhãn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-128:2013/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-128:2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giống nhãn ,khảo nghiệm giống nhãn ,QCVN01-128:2013/BNNPTNT,Nông nghiệp QCVN 01-128:2013/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG NHÃN National Technical Regulation on

Ban hành: 21/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

60

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-129:2013/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống thanh long do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-129:2013/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-129:2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khảo nghiệm giống thanh long ,giống thanh long , QCVN 01-129:2013/BNNPTNT ,Nông nghiệp QCVN 01-129:2013/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG THANH LONG National

Ban hành: 21/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.10