Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 01/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 10023 tiêu chuẩn

21

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-175:2014/BNNPTNT về Quy trình lưu trữ, bảo quản và vận chuyển mẫu trong kiểm dịch thực vật

QCVN01-175:2014/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-175:2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 175 : 2014/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY TRÌNH LƯU GIỮ, BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN MẪU TRONG KIỂM DỊCH THỰC VẬT National technical regulation on procedure for preservation and handling of samples in plant

Ban hành: 05/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

22

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-166:2014/BNNPTNT phương pháp điều tra phát hiện dịch hại lúa

QCVN01-166:2014/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-166:2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 166 : 2014/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA PHÁT HIỆN DỊCH HẠI LÚA National technical regulation on surveillance method of Rice pests Lời nói đầu QCVN 01 - 166 : 2014/BNNPTNT do

Ban hành: 05/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

23

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-160:2014/BNNPTNT về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh thán thư (Colletotrichum spp.) hại cây ớt của các thuốc trừ bệnh

QCVN01-160:2014/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-160:2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 160 : 2014/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ BỆNH THÁN THƯ (COLLETOTRICHUM SPP.) HẠI CÂY ỚT CỦA CÁC THUỐC TRỪ BỆNH National technical regulation on bio-efficacy

Ban hành: 05/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

24

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-163:2014/BNNPTNT về quy trình giám định cây kế đồng Cirsium arvense (L.) Scop. là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam

QCVN01-163:2014/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-163:2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 163 : 2014/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH CÂY KẾ ĐỒNG [CIRSIUM ARVENSE (L.) SCOP.] LÀ DỊCH HẠI KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỦA VIỆT NAM National technical regulation on Procedure

Ban hành: 05/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

25

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-181:2014/BNNPTNT về Quy trình giám định bệnh ung thư khoai tây Synchytrium endobioticum (Schilb) Percival là dịch hại kiểm dịch thực vật ở Việt Nam

QCVN01-181:2014/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-181:2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 181 : 2014/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH BỆNH UNG THƯ KHOAI TÂY SYNCHYTRIUM ENDOBIOTICUM (SCHILB) PERCIVAL LÀ DỊCH HẠI KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỦA VIỆT NAM National technical regulation on

Ban hành: 05/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

26

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-164:2014/BNNPTNT về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh chết cây con hại dưa chuột của các thuốc trừ bệnh

QCVN01-164:2014/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-164:2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 164 : 2014/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ BỆNH CHẾT CÂY CON HẠI DƯA CHUỘT CỦA CÁC THUỐC TRỪ BỆNH National technical regulation on bio-efficacy against

Ban hành: 05/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

27

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-165:2014/BNNPTNT về Quy trình giám định cỏ ma ký sinh thuộc chi Striga là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam

QCVN01-165:2014/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-165:2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 165 : 2014/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH CỎ MA KÝ SINH THUỘC CHI STRIGA LÀ DỊCH HẠI KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỦA VIỆT NAM National technical regulation on Procedure for identification

Ban hành: 05/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

28

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-176:2014/BNNPTNT về Quy trình giám định mọt lạc (Pachymerus pallidus Olivier) là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam

QCVN01-176:2014/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-176:2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 176 : 2014/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH MỌT LẠC (PACHYMERUS PALLIDUS OLIVIER) LÀ DỊCH HẠI KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỦA VIỆT NAM National technical regulation on Procedure for identification

Ban hành: 05/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

29

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-177:2014/BNNPTNT về phương pháp điều tra phát hiện sinh vật chính gây hại cây nhãn, vải

QCVN01-177:2014/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-177:2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 177 : 2014/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA PHÁT HIỆN SINH VẬT CHÍNH GÂY HẠI CÂY NHÃN, VẢI National technical Regulation on Surveillance method of Longan, Lychee pests Lời nói đầu

Ban hành: 05/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

30

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-178:2014/BNNPTNT về Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh nứt thân chảy nhựa (Mycosphaerella melonis (Paserini) Chui & Walker) hại cây dưa hấu của các thuốc trừ bệnh

QCVN01-178:2014/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-178:2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 178 : 2014/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ BỆNH NỨT THÂN CHẢY NHỰA (MYCOSPHAERELLA MELONIS (PASSERINI) CHUI & WALKER) HẠI CÂY DƯA HẤU CỦA CÁC THUỐC TRỪ BỆNH

Ban hành: 05/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

31

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-167:2014/BNNPTNT về Phương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây ngô

QCVN01-167:2014/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-167:2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 167 : 2014/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA PHÁT HIỆN DỊCH HẠI CÂY NGÔ National technical regulation on surveillance method of Maize pests Lời nói đầu QCVN 01 - 167 :

Ban hành: 05/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

32

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-168:2014/BNNPTNT về Phương pháp điều tra phát hiện dịch hại trên cây lạc, đậu tương

QCVN01-168:2014/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-168:2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 168 : 2014/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA PHÁT HIỆN DỊCH HẠI TRÊN CÂY LẠC, ĐẬU TƯƠNG National technical regulation on surveillance method of Peanut and Soybean pests Lời nói đầu

Ban hành: 05/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

33

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-169:2014/BNNPTNT về Phương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây rau họ hoa thập tự

QCVN01-169:2014/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-169:2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 169 : 2014/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA PHÁT HIỆN DỊCH HẠI CÂY RAU HỌ HOA THẬP TỰ National technical regulation on surveillance method of Cruciferous vegetable pests Lời nói đầu

Ban hành: 05/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

34

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-170:2014/BNNPTNT về Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ dòi đục lá (Liriomyza sativae Blanchard) hại ớt của các thuốc trừ sâu

QCVN01-170:2014/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-170:2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 170 : 2014/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ DÒI ĐỤC LÁ (LIRIOMYZA SATIVAE BLANCHARD) HẠI ỚT CỦA CÁC THUỐC TRỪ SÂU National technical regulation on bio-efficacy

Ban hành: 05/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

35

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-171:2014/BNNPTNT về Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh gỉ sắt (Puccinia chrysanthemi Roze) hại cây hoa cúc của các thuốc trừ bệnh

QCVN01-171:2014/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-171:2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 171 : 2014/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ BỆNH GỈ SẮT (PUCCINIA CHRYSANTHEMI ROZE) HẠI CÂY HOA CÚC CỦA CÁC THUỐC TRỪ BỆNH National technical regulation on

Ban hành: 05/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

36

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-172:2014/BNNPTNT về Phương pháp điều tra phát hiện sinh vật chính hại cây hồ tiêu

QCVN01-172:2014/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-172:2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 172 : 2014/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA PHÁT HIỆN SINH VẬT CHÍNH HẠI CÂY HỒ TIÊU National technical Regulation on Surveillance method of Black Pepper pests Lời nói đầu QCVN

Ban hành: 05/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

37

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-173:2014/BNNPTNT về Quy trình giám định bệnh khô cành cam quýt Phoma tracheiphila (Pertri) Kantachveli & Gikachvili là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam

QCVN01-173:2014/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-173:2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 173 : 2014/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH BỆNH KHÔ CÀNH CAM QUÝT PHOMA TRACHEIPHILA (PERTRI) KANTACHVELI & GIKACHVILI LÀ DỊCH HẠI KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỦA VIỆT NAM National technical

Ban hành: 05/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

38

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-174:2014/BNNPTNT về Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh loét (Xanthomonas campestris pv.citri (Hasse) Dowson) hại cây có múi của các thuốc phòng trừ bệnh

QCVN01-174:2014/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-174:2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 174 : 2014/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ BỆNH LOÉT (XANTHOMONAS CAMPESTRIS PV.CITRI (HASSE) DOWSON) HẠI CÂY CÓ MÚI CỦA CÁC THUỐC PHÒNG TRỪ BỆNH National

Ban hành: 05/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

39

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-159:2014/BNNPTNT về quy trình giám định bệnh phấn đen lúa mỳ Tilletia indica Mitra là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam

QCVN01-159:2014/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-159:2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 159 : 2014/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH BỆNH PHẤN ĐEN LÚA MỲ TILLETIA INDICA MITRA LÀ DỊCH HẠI KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỦA VIỆT NAM National technical regulation on Procedure

Ban hành: 05/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

40

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-161:2014/BNNPTNT về quy trình giám định bệnh thối loét cà chua Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et al. là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam

QCVN01-161:2014/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-161:2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 161 : 2014/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH BỆNH THỐI LOÉT CÀ CHUA CLAVIBACTER MICHIGANENSIS SUBSP. MICHIGANENSIS (SMITH) DAVIS ET AL. LÀ DỊCH HẠI KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỦA VIỆT NAM National

Ban hành: 05/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.213.192.104