Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 01/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 10023 tiêu chuẩn

201

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-07:2009/BNNPTNT về cơ sở chế biến chè – điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-07:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-07:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Vệ sinh an toàn thực phẩm, Cơ sở chế biến chè – điều,QCVN 01-07:2009/BNNPTNT,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-07:2009/BNNPTNT CƠ SỞ CHẾ BIẾN CHÈ – ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM National technical

Ban hành: 02/12/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

202

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-03:2009/BNNPTNT về lấy mẫu thuốc thú y để kiểm tra chất lượng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-03:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-03:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Thuốc thú y,QCVN 01-03:2009/BNNPTNT ,Mẫu thuốc thú y,Kiểm tra chất lượng,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01- 03:2009/BNNPTNT VỀ LẤY MẪU THUỐC THÚ Y ĐỂ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG National technical

Ban hành: 13/10/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

203

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-05:2009/BNNPTNT về yêu cầu vệ sinh cơ sở đóng gói thịt gia súc, gia cầm tươi sống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-05:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-05:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Yêu cầu vệ sinh,Cơ sở đóng gói ,Thịt gia súc gia cầm, Đóng gói thịt gia súc gia cầm,QCVN 01-05:2009/BNNPTNT ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01 - 05: 2009/BNNPTNT YÊU CẦU VỆ SINH CƠ SỞ ĐÓNG GÓI THỊT GIA SÚC,

Ban hành: 13/10/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

204

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01- 04:2009/BNNPTNT về kỹ thuật lấy và bảo quản mẫu thịt tươi từ các cơ sở giết mổ và kinh doanh thịt để kiểm tra vi sinh vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-04:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-04:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Mẫu thịt tươi,Kỹ thuật lấy mẫu,Bảo quản mẫu thịt tươi,QCVN 01-04:2009/BNNPTNT,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01- 04:2009/BNNPTNT KỸ THUẬT LẤY VÀ BẢO QUẢN MẪU THỊT TƯƠI TỪ CÁC CƠ SỞ GIẾT MỔ VÀ KINH DOANH THỊT

Ban hành: 13/10/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

205

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2009/BYT về về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành

QCVN01:2009/BYT,Quy chuẩn QCVN01:2009,Bộ Y tế,QCVN 01:2009/BYT ,Chất lượng nước ăn uống,Bộ Y tế,Tài nguyên- Môi trường QCVN 01:2009/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĂN UỐNG (National technical regulation on drinking water quality) LỜI NÓI ĐẦU: QCVN 01:2009/BYT do Cục Y tế dự phòng

Ban hành: 17/09/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

206

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-01:2009/BNNPTNT về cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản – điều kiện chung đảm bảo an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN02-01:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN02-01:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản,Cơ sở sản xuất kinh doanh,An toàn thực phẩm thủy sản,Vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 02-01:2009 /BNNPTNT CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH

Ban hành: 31/07/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

207

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2008/BGTVT/SĐ 1:2016 về Phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm

QCVN01:2008/BGTVT/SD1:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam QCVN01:2008,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA SỬA ĐỔI LẦN 1:2016 QCVN 01:2008/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA VỎ THÉP CHỞ XÔ HÓA CHẤT NGUY HIỂM National technical regulation on the

Ban hành: 15/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2017

208

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2008/BGTVT về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN01:2008/BGTVT,Quy chuẩn QCVN01:2008,Bộ Giao thông vận tải,QCVN 01:2008/BGTVT,Phân cấp,Đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép,Chở xô hóa chất nguy hiểm,Giao thông,Công nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01:2008/BGTVT KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA VỎ THÉP CHỞ XÔ HÓA CHẤT NGUY HIỂM

Ban hành: 22/12/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

209

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2008/BLĐTBXH về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

QCVN01:2008/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN01:2008,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,QCVN 01:2008/BLĐTBXH,An toàn lao động,Bộ Lao động Thương binh và xã hội,Nồi hơi và bình chịu áp lực CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN: 01 - 2008/BLĐTBXH

Ban hành: 27/11/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

210

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2009/BKHCN/SĐ01:2016 về An toàn đối với thiết bị điện và điện tử - Sửa đổi lần 1:2016

QCVN04:2009/BKHCN/SD01:2016,Quy chuẩn QCVN04:2009,Bộ Khoa học và Công nghệ,Điện - điện tử SỬA ĐỔI 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ National technical regulation on safety for electrical and electronic appliances Lời nói đầu Sửa đổi 1:2016 QCVN

Ban hành: 15/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2017

211

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2008/BTTTT về dịch vụ bưu chính công ích do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN01:2008/BTTTT,Quy chuẩn QCVN01:2008,Bộ Thông tin và Truyền thông,QCVN 01:2008/BTTTT ,Bộ Thông tin và Truyền thông,Dịch vụ bưu chính công ích CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 01 : 2008/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Ban hành: 12/11/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

212

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2008/BTC về dự trữ quốc gia đối với thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

QCVN01:2008/BTC,Quy chuẩn QCVN01:2008,Bộ Tài chính, QCVN 01:2008/BTC ,Dự trữ Quốc gia,Thóc bảo quản đổ rời,Điều kiện áp suất thấp,Bộ Tài chính QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01: 2008/BTC VỀ DỰ TRỮ QUỐC GIA ĐỐI VỚI THÓC BẢO QUẢN ĐỔ RỜI TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP SUẤT THẤP National

Ban hành: 04/08/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

213

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2008/BTNMT về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN01:2008/BTNMT,Quy chuẩn QCVN01:2008,Bộ Tài nguyên và Môi trường, QCVN 01:2008/BTNMT ,Nước thải công nghiệp,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Chế biến cao su thiên nhiên ,Tài nguyên- Môi trường CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 01

Ban hành: 18/07/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

214

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2008/BCT về an toàn điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

QCVN01:2008/BCT,Quy chuẩn QCVN01:2008,Bộ Công thương,QCVN 01:2008/BCT ,An toàn điện,Bộ Công thương,Điện - điện tử CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 01:2008/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ

Ban hành: 17/06/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

215

Tiêu chuẩn ngành TCN 01:2004 về vải bạt phun keo PVC do Bộ Tài chính ban hành

TCN01:2004,Tiêu chuẩn ngành TCN01:2004,Bộ Tài chính,Vải bạt phun keo PVC,TCN 01:2004 TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 01: 2004 VẢI BẠT PHUN KEO PVC Spaying withglue PVC canvas 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho vải bạt sản xuất từ sợi bông hoặc sợi bông pha đã được phun keo PVC để may nhà bạt cứu sinh.

Ban hành: 14/04/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

216

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD về quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

QCXDVN01:2008/BXD,Quy chuẩn QCXDVN01:2008,Bộ Xây dựng,Quy hoạch xây dựng,Xây dựng QCXDVN 01: 2008/BXD QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM QUY HOẠCH XÂY DỰNG Vietnam Building Code. Regional and Urban Planning and Rural Residental Planning Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01: 2008/BXD do Viện Quy hoạch

Ban hành: 03/04/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

217

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-F01:2007 (ISO 105-F01 : 2001) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần F01: Yêu cầu kỹ thuật cho vải thử kèm bằng len

TCVN7835-F01:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-F01:2007,***,Yêu cầu kỹ thuật,Vải thử kèm bằng len,Vật liệu dệt, Phương pháp xác định độ bền màu,TCVN 7835-F01:2007,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7835-F01 : 2007 ISO 105-F01 : 2001 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN F01: YÊU CẦU KỸ THUẬT CHO

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

218

Quy chuẩn Việt Nam QCXDVN 01:2002 về Quy chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng

QCXDVN01:2002,Quy chuẩn QCXDVN01:2002,Bộ Xây dựng,Xây dựng QCXDVN 01: 2002 QUY CHUẨN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐẢM BẢO NGƯỜI TÀN TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG Builing code of construction accessibility for people with disabilities Điều 1: Phạm vi áp dụng 1.1. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu được áp dụng khi xây dựng

Ban hành: 17/01/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2014

219

Tiêu chuẩn ngành TCN 01:2002 về bìa hồ sơ do Cục Lưu trữ Nhà nước ban hành

TCN01:2002,Tiêu chuẩn ngành TCN01:2002,Cục Lưu trữ Nhà nước,Tiêu chuẩn ngành Bìa hồ sơ,Bìa hồ sơ , TCN 01:2002,Tiêu chuẩn ngành TCN 01:2002 TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 01 : 2002 BÌA HỒ SƠ File cover Lời nói đầu TCN 01:2002 thay thế TCN 2-1992 TCN 01:2002 do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Lưu trữ biên soạn và đề

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

220

Tiêu chuẩn ngành 24 TCN 01:2004 về da bò Wetblue – Yêu cầu kỹ thuật – Phương pháp thử

24TCN01:2004,Tiêu chuẩn ngành 24TCN01:2004,***,Da bò Wetblue,Yêu cầu kỹ thuật,Phương pháp thử,24 TCN 01: 2004,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 24 TCN 01: 2004 DA BÒ WETBLUE – YÊU CẦU KỸ THUẬT – PHƯƠNG PHÁP THỬ 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho da bò thuộc Crrome. 2. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 7117:

Ban hành: 05/05/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.213.192.104