Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 238353 văn bản

201

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (không bao gồm các lực lượng được quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ). 2. Thời gian được hưởng chế độ quy định tại Điều 1 Nghị quyết này được tính từ ngày 01 tháng 6 năm 2021 theo số ngày thực tế làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh

Ban hành: 01/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2021

202

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Tây Ninh,Bãi bỏ nghị quyết về mức thu quản lý phí lệ phí tỉnh Tây Ninh,Bãi bỏ nghị quyết về sử dụng phí lệ phí tỉnh Tây Ninh,Mức thu quản lý phí lệ phí thu được tỉnh Tây Ninh,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 01/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2021

203

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ xét xử phiên tòa của Hội thẩm nhân dân hai cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021-2026

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Hải Dương,Mức chi hỗ trợ xét xử phiên tòa của Hội thẩm nhân dân hai cấp,Mức chi hỗ trợ xét xử phiên tòa hai cấp tỉnh Hải Dương,Xét xử phiên tòa của Hội thẩm nhân dân hai cấp Hải Dương,Thủ tục Tố tụng,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2021

204

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND về điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách quận, thị xã, phường khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị do thành phố Hà Nội ban hành

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Thành phố Hà Nội,Tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu ngân sách Hà Nội,Điều chỉnh phân cấp nguồn thu ngân sách Hà Nội,Áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị Hà Nội,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 23/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

205

Nghị quyết 01/NQ-HĐND bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau năm 2019 các chỉ tiêu tỷ lệ dân số thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội

01/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2019,Tỉnh Cà Mau,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/NQ-HĐND Cà Mau, ngày 02 tháng 04 năm 2019

Ban hành: 02/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2019

206

Nghị định 01/2019/NĐ-CP về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

01/2019/ND-CP,Nghị định 01 2019,Chính phủ,Bảo vệ rừng,Kiểm lâm,Chế độ phụ cấp Kiểm Lâm,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01

Ban hành: 01/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2019

207

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND Quy định về chế độ thăm hỏi, phúng viếng và hỗ trợ điều trị bệnh đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, những người công tác ở các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Bạc Liêu,Chế độ thăm hỏi đối với cán bộ công chức tỉnh Bạc Liêu,Chế độ phúng viếng đối với cán bộ viên chức tỉnh Bạc Liêu,Hỗ trợ điều trị bệnh đối với người lao động tỉnh Bạc Liêu,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

208

Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm 2019 về cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

01/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2019,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/NQ-HĐND Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng

Ban hành: 25/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

209

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Phú Thọ

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Phú Thọ,Mức chi bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Phú Thọ,Kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2021

210

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 48/2017/NQ-HĐND và 08/2019/NQ-HĐND do tỉnh Bình Phước ban hành

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Bình Phước,Kéo dài Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND tỉnh Bình Phước,Kéo dài thực hiện Nghị quyết 48/2017/NQ-HĐND,Kéo dài Nghị quyết 48/2017/NQ-HĐND tỉnh Bình Phước,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2021

211

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu di tích lịch sử - văn hóa Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng do tỉnh Khánh Hòa ban hành

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Mức thu phí tham quan Tháp Bà Ponagar Khánh Hòa,Sử dụng phí tham quan Tháp Bà Ponagar Khánh Hòa,Phí tham quan danh lam thắng cảnh Hòn Chồng Khánh Hòa,Thuế - Phí - Lệ Phí,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 14/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2021

212

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về xử lý cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy 27/2001/QH10 có hiệu lực do tỉnh Bắc Ninh ban hành

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Xử lý cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy,Xử lý cơ sở không đảm bảo phòng cháy tỉnh Bắc Ninh,Xử lý cơ sở không đảm bảo về phòng cháy và chữa cháy,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

213

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về một số nội dung, mức chi hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Lào Cai,Mức chi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lào Cai,Mức chi hỗ trợ công tác bầu cử đại biểu tỉnh Lào Cai,Mức chi bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2021

214

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Mức chi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV Vĩnh Long,Mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

215

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định mức chi và thời gian được hưởng kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Bình Thuận ban hành

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Bình Thuận,Mức chi bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Hưởng kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội Bình Thuận,Mức chi bầu cử đại biểu tỉnh Bình Thuận 2021,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

216

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi, thời gian hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của thành phố Hà Nội

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Thành phố Hà Nội,Mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV Hà Nội,Hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Hà Nội,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2021

217

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Bắc Giang,Mức chi công tác bầu cử đại biểu tỉnh Bắc Giang,Mức chi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV,Hỗ trợ kinh phí bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2021

218

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Mức chi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Tuyên Quang,Mức chi bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

219

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Sóc Trăng,Mức chi bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân,Mức chi bầu cử đại biểu Quốc Hội tỉnh Sóc Trăng,Mức chi bầu cử đại biểu tỉnh Sóc Trăng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

220

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND sửa đổi Điểm c Khoản 4.2 Điều 2 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND về hỗ trợ giáo dục mầm non thành phố Hồ Chí Minh

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Sửa đổi Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND Hồ Chí Minh,Sửa đổi về hỗ trợ giáo dục mầm non Hồ Chí Minh,Hỗ trợ giáo dục mầm non Hồ Chí Minh 2021,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.225.48.56