Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 238353 văn bản

181

Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm 2021 về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

01/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Cà Mau,Thành phần số lượng đại biểu Hội đồng Cà Mau,Dự kiến cơ cấu thành phần đại biểu Hội đồng Cà Mau,Phân bổ số lượng đại biểu Hội đồng Cà Mau,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

182

Nghị quyết 01/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 76/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2021 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

01/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Sửa đổi Nghị quyết 76/NQ-HĐND tỉnh Khánh Hòa,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Khánh Hòa,Sửa đổi kế hoạch đầu tư công tỉnh Khánh Hòa 2021,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

183

Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm 2021 về tổ chức lại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

01/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Tiền Giang,Tổ chức lại Văn phòng Ủy ban nhân dân Tiền Giang,Thực hiện tổ chức lại Văn phòng Ủy ban nhân dân,Tổ chức lại Văn phòng Ủy ban nhân dân 2021,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

184

Nghị quyết 01/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang năm 2021

01/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Hà Giang,Chương trình giám sát tỉnh Hà Giang,Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng,Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh 2021,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

185

Nghị quyết số 01/2008/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) tỉnh Gia Lai do Chính phủ ban hành

01/2008/NQ-CP,Nghị quyết 01 2008,Chính phủ,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ --------------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Số: 01/2008/NQ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2008

Ban hành: 08/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2008

186

Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm về thông qua phương án kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Trà Vinh ban hành

01/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Trà Vinh,Thông qua phương án kế hoạch đầu tư công trung hạn,Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Trà Vinh,Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 2025,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 07/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

187

Nghị định 01/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư

01/2020/ND-CP,Nghị định 01 2020,Chính phủ,Giám sát,Đầu tư,Đánh giá CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2020 NGHỊ ĐỊNH

Ban hành: 01/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2020

188

Nghị quyết 01/NQ-HĐND về sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

01/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Thành phố Hà Nội,Sáp nhập,Đặt tên phố,Đổi tên thôn,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/NQ-HĐND Hà Nội, ngày 24

Ban hành: 24/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2020

189

Nghị quyết 01/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang năm 2020

01/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/NQ-HĐND Hà Giang, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 21/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2020

190

Nghị quyết số 01/2007/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2006 do Chính phủ ban hành

01/2007/NQ-CP,Nghị quyết 01 2007,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2007/NQ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2007 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 03/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2007

191

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 201 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/2021/NQ-HDTP,Nghị quyết 01 2021,Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Hướng dẫn áp dụng Điều 201 của Bộ luật Hình sự,Xét xử vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự,Hướng dẫn xét xử vụ án cho vay lãi nặng trong dân sự,Trách nhiệm hình sự HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 20/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2021

192

Nghị quyết 19/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2021

hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021, kiên định thực hiện "mục tiêu kép", phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021,

Ban hành: 10/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2021

193

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định cụ thể về mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Điện Biên,Giá xét nghiệm SARS CoV 2 tỉnh Điện Biên,Mức giá xét nghiệm SARS CoV 2 Điện Biên,Mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS CoV 2,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 22/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2021

194

Nghị quyết số 01/2006/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2006 do Chính phủ ban hành

01/2006/NQ-CP,Nghị quyết 01 2006,Chính phủ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ****** Số: 01/2006/NQ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2006 NGHỊ QUYẾT VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ

Ban hành: 16/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

195

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND bãi bỏ một phần Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình kèm theo Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Quảng Bình,Bãi bỏ một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư,Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Bình,Bãi bỏ một phần Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 13/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2021

196

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Phú Yên,Quy chế của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 2026,Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên,Quy chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VIII,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 11/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2021

197

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Sơn La,Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La,Quy chế hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XV,Quy chế của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 2026,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 10/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2021

198

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Gia Lai,Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai,Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân Gia Lai khóa XII,Quy chế của Hội đồng nhân dân Gia Lai nhiệm kỳ 2021 2026,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2021

199

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh,Quy chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX,Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 2021 2026,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2021

200

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức tiền thưởng đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục trên địa bàn tỉnh Hà Nam

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Hà Nam,Mức tiền thưởng đối với cơ quan đạt chuẩn văn hóa,Mức tiền thưởng cơ quan đạt chuẩn văn hóa 5 năm,Mức tiền thưởng cơ quan đạt chuẩn văn hóa tỉnh Hà Nam,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.225.48.56