Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 216763 văn bản

181

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 do tỉnh Bình Định ban hành

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Bình Định,Nhiệm vụ phát triển kinh tế tỉnh Bình Định,Nhiệm vụ phát triển xã hội tỉnh Bình Định,Phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2020,Thương mại,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

182

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Trà Vinh,Mức chi thực hiện công tác thăm dò khảo cổ,Chi công tác thăm dò khảo cổ từ nguồn ngân sách,Mức chi công tác thăm dò khảo cổ Trà Vinh,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

183

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Phú Thọ năm học 2020-2021

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Phú Thọ,Học phí đối với cơ sở giáo dục công lập Phú Thọ,Học phí đối với cơ sở giáo dục quốc dân Phú Thọ,Học phí đối với cơ sở giáo dục công lập quốc dân,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

184

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Cà Mau,Quy định phí và lệ phí Cà Mau,Phí và lệ phí Cà Mau,Phí và lệ phí 2020,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

185

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND quy định về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Đồng Nai,Chế độ người hoạt động không chuyên trách cấp xã,Chính sách người hoạt động không chuyên trách cấp xã,Số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

186

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C do tỉnh Tiền Giang ban hành

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Tiền Giang,Chủ trương đầu tư dự án nhóm C Tiền Giang,Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án,Giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

187

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND quy định về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Sửa đổi Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND Thái Nguyên,Sửa đổi chính sách cán bộ sắp xếp tổ chức bộ máy,Sửa đổi chính sách công chức sắp xếp tổ chức bộ máy,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2020

188

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Lào Cai,Sửa đổi Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND tỉnh Lào Cai,Sửa đổi Nghị quyết thông qua Bảng giá đất 05 năm,Thông qua Bảng giá đất 05 năm 2020 2024,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

189

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về giao quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với toàn bộ dự án đầu tư công nhóm C thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Quyết định chủ trương đầu tư toàn bộ dự án nhóm C,Bắc Ninh giao quyền đầu tư toàn bộ dự án nhóm C,Bắc Ninh đầu tư toàn bộ dự án nhóm C,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

190

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và bãi bỏ Nghị quyết 24/2014/NQ-HĐND về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Tây Ninh,Bãi bỏ nghị quyết 24/2014/NQ-HĐND Tây Ninh,Bãi bỏ đầu tư các dự án đầu tư công Tây Ninh,Đầu tư các dự án trọng điểm C Tây Ninh,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2020

191

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2024

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Bảng giá đất áp dụng huyện thị xã Đắk Lắk,Bảng giá đất Đắk Lắk giai đoạn 2020 2024,Bảng giá các loại đất Đắk Lắk 2020 2024,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2020

192

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND quy định về cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Thành phố Hà Nội,Mức chi đặc thù phòng chống Covid 19 Hà Nội,Nội dung chi phòng chống Covid 19 Hà Nội,Cơ chế chi đặc thù phòng chống Covid 19 Hà Nội,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2020

193

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về giao quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Bình Thuận,Giao thẩm quyền đầu tư dự án nhóm C Bình Thuận,Đầu tư dự án nhóm C Bình Thuận,Dự án nhóm C 2020 Bình Thuận,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

194

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh An Giang quản lý

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh An Giang,Đầu tư dự án nhóm C sử dụng ngân sách An Giang,Giao thẩm quyền đầu tư dự án nhóm C An Giang,Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

195

Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm 2018 về danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020

01/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2018,Tỉnh Tuyên Quang,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày 09 tháng 3 năm 2018

Ban hành: 09/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2018

196

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Đắk Nông,Bảng giá đất tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020 2024,Thông qua Bảng giá đất Đắk Nông 2020 2024,Thông qua Bảng giá đất tỉnh Đắk Nông,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2020

197

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

2021; Căn cứ Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Ngãi; Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự

Ban hành: 28/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2020

198

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Chủ trương đầu tư dự án nhóm C Tuyên Quang,Giao Ủy ban quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C,Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 28/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2020

199

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về giao thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp do cấp tỉnh quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Bến Tre,Dự án nhóm B C sử dụng ngân sách địa phương,Sử dụng vốn Ngân sách địa phương,Đầu tư dự án sử dụng ngân sách địa phương,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2020

200

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗ trợ khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2030

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Quảng Nam,Cơ chế hỗ trợ khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt,Khuyến khích đầu tư khu xử lý chất thải sinh hoạt,Đầu tư khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt Quảng Nam,Đầu tư,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 21/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98