Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/KK-XS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 165043 văn bản

1

Thông tư 42/2009/TT-BTC hướng dẫn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý xổ số và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ trúng thưởng xổ số do Bộ Tài chính ban hành

khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc, các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện nhân đạo... Điều 4. Khai thuế, quyết toán thuế 1. Đối với Công ty xổ số kiến thiết: - Khai thuế tháng: Hàng tháng căn cứ vào số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ của các đại lý, Công ty xổ số kiến thiết khai thuế theo mẫu số 01/KK-XS ban hành kèm theo Thông tư

Ban hành: 09/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2009

2

Thông tư 20/2010/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành

hiện theo mẫu số 02A/BK-BH ban hành kèm theo Thông tư này, thay thế cho các mẫu số 02/KK-BH, mẫu số 02A/BK-BH ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BTC. 13. Tờ khai khấu trừ thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số thực hiện theo mẫu số 01/KK-XS ban hành kèm theo Thông tư này, thay thế cho mẫu số 01/KK-XS

Ban hành: 05/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2010

3

Quyết định 01/QĐ-HĐTĐ năm 2021 về Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án

01/QD-HDTD,Quyết định 01 2021,Hội đồng thẩm định chuyển mục đích đất trồng lúa,Hội đồng thẩm định chuyển mục đích đất rừng phòng hộ,Hoạt động của Hội đồng thẩm định chuyển mục đích đất,Bất động sản,Bộ máy hành chính BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH HỒ SƠ TRÌNH TTCP CHẤP THUẬN CHUYỂN MĐSD ĐẤT TRỒNG

Ban hành: 27/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

4

Kết luận 01-KL/TW năm 2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

01-KL/TW,Ban Chấp hành Trung ương,Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW,Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh,Đẩy mạnh học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh,Văn hóa - Xã hội BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 01

Ban hành: 18/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

5

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VKSTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

01/VBHN-VKSTC,Văn bản hợp nhất 01 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác thi đua ngành Kiểm sát nhân dân,Thi đua khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân,Công tác khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/05/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

6

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VKSNDTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

01/VBHN-VKSNDTC,Văn bản hợp nhất 01 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác thi đua khen thưởng ngành kiểm sát,Thi đua khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân,Công tác thi đua trong ngành Kiểm sát nhân dân,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/05/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2021

7

Chỉ thị 01/CT-BGTVT năm 2021 về tăng cường công tác quản lý chất lượng, tiến độ thi công và phòng chống tham nhũng trong quá trình triển khai Dự án xây dựng đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

01/CT-BGTVT,Chỉ thị 01 2021,Bộ Giao thông vận tải,Qquản lý chất lượng Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam,Phòng chống tham nhũng Dự án cao tốc Bắc Nam,Tiến độ thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

8

Công điện 01/CĐ-BKHĐT năm 2021 về báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư điện

01/CD-BKHDT,Công điện 01 2021,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn,Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021,Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 2025,Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

9

Công điện 01/CĐ-UBQGVTE năm 2021 về tăng cường biện pháp phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em do Ủy ban quốc gia về trẻ em điện

01/CD-UBQGVTE,Công điện 01 2021,Ủy ban Quốc gia về trẻ em,Tăng cường biện pháp phòng chống đuối nước trẻ em,Tăng cường biện pháp phòng chống xâm hại trẻ em,Biện pháp phòng chống đuối nước xâm hại trẻ em,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN QUỐC GIA VỀ TRẺ EM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

10

Công điện 01/CĐ-BTTTT năm 2021 về khắc phục hậu quả và ứng phó với mưa lũ do Bộ Thông tin và Truyền thông điện

01/CD-BTTTT,Công điện 01 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Triển khai khắc phục hậu quả mưa lũ 2021,Khắc phục hậu quả và ứng phó với mưa lũ,Triển khai ứng phó với mưa lũ Bộ Thông tin,Tài nguyên - Môi trường BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

11

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2021 hợp nhất Thông tư về Chương trình Giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

01/VBHN-BGDDT,Văn bản hợp nhất 01 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thông tư quy định Chương trình Giáo dục mầm non,Hợp nhất Thông tư Chương trình Giáo dục mầm non,Thông tư Chương trình Giáo dục mầm non,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 13/04/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

12

Hướng dẫn 01-HD/BDVTW về nhiệm vụ trọng tâm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 do Ban Dân vận Trung ương ban hành

01-HD/BDVTW,Hướng dẫn 01-HD 2021,Ban Dân vận Trung ương,Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021,Nhiệm vụ trọng tâm quy chế dân chủ ở cơ sở,Nhiệm vụ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN DÂN VẬN ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

13

Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

01/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh An Giang,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội,Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

14

Nghị quyết 01/NQ-HĐND thông qua Danh mục dự án công trình, dự án thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

01/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Hà Giang,Danh mục dự án công trình tỉnh Hà Giang,Danh mục dự án thu hồi đất tỉnh Hà Giang,Dự án chuyển mục đích sử dụng đất Hà Giang,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

15

Chỉ thị 01-CT/TW năm 2021 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

01-CT/TW,Chỉ thị 01-CT 2021,Ban Chấp hành Trung ương,Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần XIII,Quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần XIII,Nghiên cứu học tập Nghị quyết Đại hội Đảng lần XIII,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

16

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tăng cường thực hiện văn hóa công sở đối với cán bộ,Thực hiện văn hóa công sở đối với cán bộ Vĩnh Phúc,Thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính đối với cán bộ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

17

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền do Bộ Tài chính ban hành

01/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 01 2021,Bộ Tài chính,Sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền,Quản lý phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền,Lệ phí cấp giấy chứng nhận kênh chương trình nước ngoài,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 04/03/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

18

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BQP năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh do Bộ Quốc phòng ban hành

01/VBHN-BQP,Văn bản hợp nhất 01 2021,Bộ Quốc phòng,Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục quốc phòng,Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục an ninh,Hướng dẫn Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/02/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

19

Nghị quyết 01/NQ-HĐND về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Cà Mau,Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng Cà Mau,Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác,Chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác Cà Mau,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2021

20

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

01/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 01 2021,Bộ Giao thông vận tải,Thông tư an ninh hàng không Việt Nam,Kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam,Thông tư kiểm soát chất lượng an ninh hàng không,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 04/02/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109