Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 01/KK-BH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 9482 tiêu chuẩn

121

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-96:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống ớt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-96:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-96:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Khảo nghiệm tính khác biệt,Tính đồng nhất ,Tính ổn định ,Giống ớt,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-96:2012/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG ỚT National Technical

Ban hành: 19/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

122

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-97:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống cà rốt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-97:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-97:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Khảo nghiệm tính khác biệt,Tính đồng nhất ,Tính ổn định ,Giống cà rốt ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-97:2012/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG CÀ RỐT National

Ban hành: 19/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

123

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2012/BCT về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm và nghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp do Bộ Công thương ban hành

QCVN01:2012/BCT,Quy chuẩn QCVN01:2012,Bộ Công thương,An toàn trong sản xuất,Thử nghiệm,Nghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp ,Công nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01:2012/BCT VỀ AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT, THỬ NGHIỆM VÀ NGHIỆM THU VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP National Technical Regulations on Safety in the

Ban hành: 12/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

124

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-117:2012/BNNPTNT về quy trình xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật bằng biện pháp chiếu xạ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-117:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-117:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy trình xử lý vật thể bằng chiếu xạ,Xử lý vật thể bằng chiếu xạ,QCVN 01-117:2012/BNNPTNT ,Xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật ,Nông nghiệp QCVN 01 - 117 : 2012/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUI TRÌNH XỬ LÝ VẬT THỂ

Ban hành: 14/01/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

125

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2011/BCA về dự trữ nhà nước đối với vật tư - thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do Bộ Công An quản lý do Bộ Công An ban hành

QCVN01:2011/BCA,Quy chuẩn QCVN01:2011,Bộ Công An,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,QCVN 01:2011/BCA ,Dự trữ nhà nước đối với vật tư ,Bộ Công An,Thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01: 2011/BCA QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VẬT TƯ, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ DO BỘ CÔNG AN QUẢN LÝ

Ban hành: 12/12/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

126

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-80:2011/BNNPTNT về cơ sở nuôi trồng thủy sản thương phẩm - điều kiện vệ sinh thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-80:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-80:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-80:2011/BNNPTNT ,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Cơ sở nuôi trồng thủy sản thương phẩm ,Điều kiện vệ sinh thú y,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-80:2011/BNNPTNT CƠ SỞ NUÔI TRỒNG THỦY

Ban hành: 25/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

127

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01–76:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm, kiểm định trâu giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01–76:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01–76:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Trâu giống,Kiểm định trâu giống,QCVN 01–76:2011/BNNPTNT ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01–76:2011/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH TRÂU GIỐNG National technical regulation on Experiment, testing breeding

Ban hành: 25/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

128

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-83:2011/BNNPTNT về bệnh động vật – yêu cầu chung lấy mẫu bệnh phẩm - bảo quản và vận chuyển do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-83:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-83:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-83:2011/BNNPTNT ,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Bệnh động vật ,Yêu cầu chung lấy mẫu bệnh phẩm ,Bảo quản và vận chuyển ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01- 83:2011/BNNPTNT BỆNH ĐỘNG

Ban hành: 25/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

129

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-73:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm- kiểm định ngan giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-73:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-73:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-73:2011/BNNPTNT ,Khảo nghiêm kiểm định ngan giống ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01 -73: 2011/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH NGAN GIỐNG

Ban hành: 25/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

130

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-72:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm - kiểm định dê giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-72:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-72:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, QCVN 01-72:2011/BNNPTNT ,Khảo nghiệm kiểm định dê giống ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-72:2011/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH DÊ GIỐNG National

Ban hành: 25/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

131

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-74:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm, kiểm định tằm giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-74:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-74:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-74:2011/BNNPTNT ,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Khảo nghiệm kiểm định tằm giống ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-74:2011/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH TẰM GIỐNG

Ban hành: 25/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

132

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-75:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm - kiểm định thỏ giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-75:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-75:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-75:2011/BNNPTNT ,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Khảo nghiệm - kiểm định thỏ giống ,Khảo nghiệm kiểm định thỏ giống ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-75:2011/BNNPTNT VỀ KHẢO

Ban hành: 25/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

133

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-79:2011/BNNPTNT về cơ sở chăn nuôi gia súc - gia cầm - quy trình kiểm tra - đánh giá điều kiện vệ sinh thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-79:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-79:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-79:2011/BNNPTNT ,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Cơ sở chăn nuôi gia súc gia cầm ,Quy trình kiểm tra,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Đánh giá điều kiện vệ sinh thú y,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01

Ban hành: 25/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

134

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-71:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm - kiểm định cừu giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-71:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-71:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-71:2011/BNNPTNT ,Khảo nghiệm kiểm định cừu giống ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-71:2011/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH CỪU GIỐNG

Ban hành: 25/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

135

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-81:2011/BNNPTNT về cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản giống - Điều kiện vệ sinh thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-81:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-81:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-81:2011/BNNPTNT ,Cơ sở sản xuất kinh doanh,Điều kiện vệ sinh thú y,Thủy sản giống ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 01

Ban hành: 25/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

136

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-82:2011/BNNPTNT về vệ sinh thú y cơ sở ấp trứng gia cầm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

QCVN01-82:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-82:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Vệ sinh thú y,QCVN 01-82:2011/BNNPTNT ,Cơ sở ấp trứng gia cầm ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 01 - 82: 2011/BNNPTNT

Ban hành: 25/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

137

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-68:2011/BNNPTNT về về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống đậu tương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-68:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-68:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Tính khác biệt và ổn định,Giống đậu tương,Tính đồng nhất và tính ổn định,Khảo nghiệm tính khác biệt,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-68 : 2011/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA

Ban hành: 17/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

138

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-69:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống khoai tây do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-69:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-69:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Khảo nghiệm tính khác biệt,Giống khoai tây,Tính đồng nhất và tính ổn định,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-69 : 2011/BNNPTNT KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG KHOAI TÂY National

Ban hành: 17/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

139

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-67:2011/BNNPTNT về về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống lạc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-67:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-67:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Khảo nghiệm tính khác biệt,Tính khác biệt và ổn định,Tính đồng nhất và tính ổn định,Giống lạc,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-67: 2011/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG

Ban hành: 17/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

140

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-66:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống ngô do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-66:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-66:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Giống ngô ,Khảo nghiệm tính khác biệt,Tính đồng nhất và tính ổn định, QCVN 01-66:2011/BNNPTNT,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-66 : 2011/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG

Ban hành: 17/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.212.116
server251