Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 01/KK-BH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 9482 tiêu chuẩn

101

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2012/BQP về rà phá bom mìn, vật nổ do Bộ Quốc phòng ban hành

QCVN01:2012/BQP,Quy chuẩn QCVN01:2012,***,Rà phá bom mìn vật nổ,QCVN 01:2012/BQP,Công nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01:2012/BQP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ RÀ PHÁ BOM MÌN, VẬT NỔ National technical regulation on mine action MỤC LỤC Lời nói đầu 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều

Ban hành: 12/11/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

102

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-103:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm, kiểm định thức ăn chăn nuôi gà do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-103:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-103:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Khảo nghiệm kiểm định ,Thức ăn chăn nuôi gà ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01 - 103: 2012/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỨC ĂN CHĂN NUÔI GÀ National technical regulation on testing feeding-stuff

Ban hành: 15/08/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

103

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-104:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm, kiểm định thức ăn chăn nuôi lợn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-104:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-104:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Khảo nghiệm kiểm định ,Thức ăn chăn nuôi lợn ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01 - 104: 2012/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỨC ĂN CHĂN NUÔI LỢN National technical regulation on resting feeding-stuff

Ban hành: 15/08/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

104

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-101:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm, kiểm định ong mật giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-101:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-101:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Khảo nghiệm kiểm định ong mật giống ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01 - 101: 2012/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH ONG MẬT GIỐNG National technical regulation on honeybee breeds testing

Ban hành: 15/08/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

105

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-102:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm, kiểm định đà điểu giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-102:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-102:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Khảo nghiệm kiểm định đà điểu giống ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01 - 102: 2012/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH ĐÀ ĐIỂU GIỐNG National technical Regulation of Ostrich Breeds Testing and Appraising

Ban hành: 15/08/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

106

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-98:2012/BNNPTNT về chất lượng mía nguyên liệu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-98:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-98:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Chất lượng mía nguyên liệu ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-98: 2012/BNNPTNT CHẤT LƯỢNG MÍA NGUYÊN LIỆU Lời nói đầu QCVN 01-98: 2012/BNNPTNT do Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối

Ban hành: 03/07/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

107

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-99:2012/BNNPTNT về điều kiện vệ sinh thú y khu cách ly kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-99:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-99:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Điều kiện vệ sinh thú y,Khu cách ly kiểm dịch động vật ,Sản phẩm động vật,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-99:2012/BNNPTNT VỀ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y KHU CÁCH LY KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT VÀ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT National

Ban hành: 03/07/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

108

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN01-100:2012/BNNPTNT yêu cầu chung về vệ sinh thú y trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tươi sống và sơ chế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-100:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-100:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Vệ sinh thú y,Trang thiết bị dụng cụ,Phương tiện vận chuyển động vật,Sản phẩm động vật tươi sống ,Sơ chế ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-100:2012/BNNPTNT YÊU CẦU CHUNG VỀ VỆ SINH THÚ Y TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ,

Ban hành: 03/07/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

109

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-91:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống dưa hấu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-91:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-91:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-91:2012/BNNPTNT ,Khảo nghiệm giá trị canh tác sử dụng ,Giống dưa hấu,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-91:2012/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ SỬ DỤNG CỦA

Ban hành: 19/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

110

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-85:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống thuốc lá vàng sấy do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-85:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-85:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-85:2012/BNNPTNT ,Khảo nghiệm giá trị canh tác sử dụng ,Giống thuốc lá vàng sấy,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-85:2012/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ SỬ DỤNG CỦA GIỐNG THUỐC LÁ VÀNG SẤY

Ban hành: 19/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

111

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-84:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống bông do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-84:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-84:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,QCVN 01-84:2012/BNNPTNT ,Khảo nghiệm giá trị canh tác ,Giá trị canh tác và sử dụng,Giống bông,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-84:2012/BNNPTNT VỀ KHẢO

Ban hành: 19/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

112

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-86:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống hoa Lily do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-86:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-86:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-86:2012/BNNPTNT ,Tính đồng nhất và tính ổn định,Khảo nghiệm tính khác biệt,Giống hoa Lily ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-86:2012/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC

Ban hành: 19/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

113

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-87:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống dưa chuột do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-87:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-87:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-87:2012/BNNPTNT ,Khảo nghiệm giá trị canh tác sử dụng ,Giống dưa chuột ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-87:2012/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ SỬ DỤNG CỦA

Ban hành: 19/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

114

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-88:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống su hào do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-88:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-88:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-88:2012/BNNPTNT ,Khảo nghiệm giá trị canh tác sử dụng ,Giống su hào ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-88:2012/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ SỬ DỤNG CỦA

Ban hành: 19/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

115

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-89:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống hoa cúc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-89:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-89:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-89:2012/BNNPTNT ,Khảo nghiệm tính khác biệt,Tính đồng nhất ,Tính ổn định ,Giống hoa cúc ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-89:2012/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT,

Ban hành: 19/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

116

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-90:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống hoa đồng tiền do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-90:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-90:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-90:2012/BNNPTNT ,Khảo nghiệm tính khác biệt,Tính đồng nhất ,Tính ổn định ,Giống hoa đồng tiền ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-90:2012/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC

Ban hành: 19/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

117

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-92:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống cải bắp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-92:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-92:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Khảo nghiệm tính khác biệt,QCVN 01-92:2012/BNNPTNT ,Tính đồng nhất ,Tính ổn định ,Giống cải bắp ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-92:2012/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT,

Ban hành: 19/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

118

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-93:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống dưa chuột do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-93:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-93:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-93:2012/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG DƯA CHUỘT National Technical Regulation on Testing for Distinctness, Uniformity

Ban hành: 19/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

119

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-94:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống su hào do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-94:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-94:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-94:2012/BNNPTNT ,Khảo nghiệm tính khác biệt,Tính đồng nhất ,Tính ổn định ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Giống su hào ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-94:2012/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG

Ban hành: 19/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

120

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-95:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống hoa hồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-95:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-95:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Khảo nghiệm tính khác biệt,Tính đồng nhất ,Tính ổn định ,Giống hoa hồng ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-95:2012/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG HOA HỒNG National

Ban hành: 19/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.204
server251