Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 01/KK-BH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 9482 tiêu chuẩn

61

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-125:2013/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống mía do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-125:2013/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-125:2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,giống mía ,khảo nghiệm giống mía ,QCVN 01-125:2013/BNNPTNT ,Nông nghiệp QCVN 01-125:2013/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG MÍA National Technical Regulation on

Ban hành: 21/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

62

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-128:2013/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống nhãn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-128:2013/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-128:2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giống nhãn ,khảo nghiệm giống nhãn ,QCVN01-128:2013/BNNPTNT,Nông nghiệp QCVN 01-128:2013/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG NHÃN National Technical Regulation on

Ban hành: 21/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

63

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-129:2013/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống thanh long do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-129:2013/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-129:2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khảo nghiệm giống thanh long ,giống thanh long , QCVN 01-129:2013/BNNPTNT ,Nông nghiệp QCVN 01-129:2013/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG THANH LONG National

Ban hành: 21/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

64

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-147:2013/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống dâu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-147:2013/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-147:2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy phạm khảo nghiệm giống dâu ,Giống dâu , khảo nghiệm giống dâu ,QCVN 01-147:2013/BNNPTNT ,Nông nghiệp QCVN 01-147:2013/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ SỬ DỤNG CỦA GIỐNG DÂU National Technical

Ban hành: 21/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

65

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-121:2013/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống dưa hấu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-121:2013/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-121:2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,khảo nghiệm giống dưa hấu ,Giống dưa hấu,QCVN01-121:2013/BNNPTNT,Nông nghiệp QCVN 01-121:2013/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG DƯA HẤU National Technical Regulation

Ban hành: 21/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

66

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-122:2013/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống nho do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-122:2013/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-122:2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,khảo nghiệm giống nho ,giống nho ,QCVN 01-122:2013/BNNPTNT ,Nông nghiệp QCVN 01-122:2013/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG NHO National Technical Regulation on

Ban hành: 21/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

67

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-123:2013/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống bông do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-123:2013/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-123:2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Giống bông,khảo nghiệm giống bông ,QCVN 01-123:2013/BNNPTNT ,Nông nghiệp QCVN 01-123:2013/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG BÔNG National Technical Regulation on

Ban hành: 21/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

68

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-124:2013/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống chè do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-124:2013/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-124:2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,khảo nghiệm giống chè,giống chè, QCVN 01-124:2013/BNNPTNT ,Nông nghiệp QCVN 01 -124:2013/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG CHÈ National Technical Regulation on

Ban hành: 21/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

69

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2013/BCT về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

QCVN01:2013/BCT,Quy chuẩn QCVN01:2013,Bộ Công thương,Cửa hàng xăng dầu,Quy chuẩn thiết kế cửa hàng xăng dầu, QCVN 01:2013/BCT ,Xây dựng QCVN 01 : 2013/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU THIẾT KẾ CỬA HÀNG XĂNG DẦU National technical regulation on design requirements for petrol filling stations Lời nói

Ban hành: 18/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

70

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-141:2013/BNNPTNT về phương pháp lấy mẫu kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-141:2013/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-141:2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN  01 - 141 : 2013/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU KIỂM DỊCH THỰC VẬT National technical regulation on phytosanitary sampling methods Lời nói đầu QCVN 01 - 141 : 2013/BNNPTNT

Ban hành: 14/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

71

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-142:2013/BNNPTNT về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc kích thích sinh trưởng đối với cây vải do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-142:2013/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-142:2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 142 : 2013/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU LỰC CỦA CÁC THUỐC KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG ĐỐI VỚI CÂY VẢI National technical regulation  on bio-efficacy field trials

Ban hành: 14/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

72

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-144:2013/BNNPTNT về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc phòng trừ bệnh sương mai (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary) hại cà chua do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-144:2013/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-144:2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 144 : 2013/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU LỰC CỦA CÁC THUỐC PHÒNG TRỪ BỆNH SƯƠNG MAI (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary) HẠI CÀ CHUA National technical

Ban hành: 14/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

73

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01–146:2013/BNNPTNT về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc phòng trừ bệnh thán thư (Colletotrichum gloesporioides Penz.) hại vải do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01–146:2013/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01–146:2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 – 146 : 2013/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU LỰC CỦA CÁC THUỐC PHÒNG TRỪ BỆNH THÁN THƯ (Colletotrichum gloesporioides Penz.) HẠI VẢI National technical regulation

Ban hành: 14/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

74

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01 - 138 : 2013/BNNPTNT về quy trình phòng trừ bệnh thán thư (Colletotrichum spp.) hại ớt trên đồng ruộng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-138:2013/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-138:2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 138 : 2013/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY TRÌNH PHÒNG TRỪ BỆNH THÁN THƯ (Colletotrichum spp.) HẠI ỚT TRÊN ĐỒNG RUỘNG National technical regulations on control process to chili anthracnose

Ban hành: 14/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

75

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-139:2013/BNNPTNT về phương pháp phối trộn và xử lý chất nền trồng cây trong khu cách ly kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-139:2013/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-139:2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 139 : 2013/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG PHÁP PHỐI TRỘN VÀ XỬ LÝ CHẤT NỀN TRỒNG CÂY TRONG KHU CÁCH LY KIỂM DỊCH THỰC VẬT National technical regulation on mixed technique and treatment

Ban hành: 14/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

76

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-143:2013/BNNPTNT về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc kích thích sinh trưởng đối với cây lúa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-143:2013/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-143:2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01- 143 : 2013/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU LỰC CỦA CÁC THUỐC KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG ĐỐI VỚI CÂY LÚA National technical regulation on bio-efficacy field trials

Ban hành: 14/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

77

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01 - 145 : 2013/BNNPTNT về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc trừ cỏ trên đất không trồng trọt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-145:2013/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-145:2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 145 : 2013/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU LỰC CỦA CÁC THUỐC TRỪ CỎ TRÊN ĐẤT KHÔNG TRỒNG TRỌT National technical regulation on bio-efficacy field trials of herbicides

Ban hành: 14/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

78

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-136:2013/BNNPTNT về quy trình giám định mọt đục hạt lớn (Prostephanus truncatus (Horn) là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-136:2013/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-136:2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 136 : 2013/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH MỌT ĐỤC HẠT LỚN (Prostephanus truncatus (Horn) LÀ DỊCH HẠI KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỦA VIỆT NAM National technical regulation on Procedure

Ban hành: 14/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

79

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-137:2013/BNNPTNT về quy trình đánh giá nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường đối với kẻ thù tự nhiên sử dụng trong phòng trừ sinh học nhập khẩu vào Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-137:2013/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-137:2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 137 : 2013/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KẺ THÙ TỰ NHIÊN SỬ DỤNG TRONG PHÒNG TRỪ SINH HỌC NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM National technical

Ban hành: 14/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

80

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-135:2013/BNNPTNT về quy trình giám định sâu cánh cứng hại khoai tây do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-135:2013/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-135:2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 135 : 2013/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH SÂU CÁNH CỨNG HẠI KHOAI TÂY (Leptinotarsa decemlineata (Say) National technical regulation on Procedure for identification

Ban hành: 14/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.204
server251