Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 01/KK-BH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 9481 tiêu chuẩn

201

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-12:2009/BNNPTNT về thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-12:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-12:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-12:2009/BNNPTNT,Thức ăn hỗn hợp,Thức ăn hỗn hợp cho lợn,Thức ăn chăn nuôi,Hàm lượng kháng sinh,Vi sinh vật trong thức ăn chăn nuôi,Hàm lượng kim loại nặng tối đa,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-12:2009/BNNPTNT THỨC

Ban hành: 25/12/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

202

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-11:2009/BNNPTNT về thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-11:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-11:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt ,Hàm lượng kháng sinh,Hàm lượng vi sinh vật,Hàm lượng kim loại nặng tối đa,QCVN 01-11:2009/BNNPTNT,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-11:2009/BNNPTNT THỨC ĂN CHĂN NUÔI - HÀM LƯỢNG KHÁNG

Ban hành: 25/12/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

203

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-10:2009/BNNPTNT về thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-10:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-10:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Hóa dược,Hàm lượng kháng sinh,Thức ăn hỗn hợp,Hàm lượng vi sinh vật,Thức ăn hỗn hợp cho gà,Thức ăn chăn nuôi,QCVN 01-10:2009/BNNPTNT ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-10:2009/BNNPTNT THỨC ĂN CHĂN NUÔI - HÀM LƯỢNG KHÁNG SINH,

Ban hành: 25/12/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

204

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-13:2009/BNNPTNT về thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn cho bê và bò thịt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-13:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-13:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thức ăn cho bê ,Thức ăn chăn nuôi, Thức ăn cho bò thịt ,Hàm lượng kháng sinh,Vi sinh vật trong thức ăn chăn nuôi,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-13:2009/BNNPTNT THỨC ĂN CHĂN NUÔI - HÀM LƯỢNG KHÁNG SINH, HÓA DƯỢC, VI SINH

Ban hành: 25/12/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

205

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-09:2009/BNNPTNT về cơ sở chế biến rau quả - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-09:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-09:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Cơ sở chế biến rau quả,QCVN 01-09:2009/BNNPTNT,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-09:2009/BNNPTNT CƠ SỞ CHẾ BIẾN RAU QUẢ - ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM National

Ban hành: 02/12/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

206

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-06:2009/BNNPTNT về cơ sở chế biến cà phê – điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-06:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-06:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-06:2009/BNNPTNT,Vệ sinh an toàn thực phẩm, Cơ sở chế biến cà phê,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-06:2009/BNNPTNT CƠ SỞ CHẾ BIẾN CÀ PHÊ – ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM National

Ban hành: 02/12/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

207

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-08:2009/BNNPTNT về cơ sở chế biến điều – điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-08:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-08:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Cơ sở chế biến điều ,QCVN 01-08:2009/BNNPTNT,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01- 08:2009/BNNPTNT CƠ SỞ CHẾ BIẾN ĐIỀU –  ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM National technical regulation

Ban hành: 02/12/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

208

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-07:2009/BNNPTNT về cơ sở chế biến chè – điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-07:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-07:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Vệ sinh an toàn thực phẩm, Cơ sở chế biến chè – điều,QCVN 01-07:2009/BNNPTNT,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-07:2009/BNNPTNT CƠ SỞ CHẾ BIẾN CHÈ – ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM National technical

Ban hành: 02/12/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

209

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-03:2009/BNNPTNT về lấy mẫu thuốc thú y để kiểm tra chất lượng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-03:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-03:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Thuốc thú y,QCVN 01-03:2009/BNNPTNT ,Mẫu thuốc thú y,Kiểm tra chất lượng,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01- 03:2009/BNNPTNT VỀ LẤY MẪU THUỐC THÚ Y ĐỂ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG National technical

Ban hành: 13/10/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

210

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01- 04:2009/BNNPTNT về kỹ thuật lấy và bảo quản mẫu thịt tươi từ các cơ sở giết mổ và kinh doanh thịt để kiểm tra vi sinh vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-04:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-04:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Mẫu thịt tươi,Kỹ thuật lấy mẫu,Bảo quản mẫu thịt tươi,QCVN 01-04:2009/BNNPTNT,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01- 04:2009/BNNPTNT KỸ THUẬT LẤY VÀ BẢO QUẢN MẪU THỊT TƯƠI TỪ CÁC CƠ SỞ GIẾT MỔ VÀ KINH DOANH THỊT

Ban hành: 13/10/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

211

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-05:2009/BNNPTNT về yêu cầu vệ sinh cơ sở đóng gói thịt gia súc, gia cầm tươi sống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-05:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-05:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Yêu cầu vệ sinh,Cơ sở đóng gói ,Thịt gia súc gia cầm, Đóng gói thịt gia súc gia cầm,QCVN 01-05:2009/BNNPTNT ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01 - 05: 2009/BNNPTNT YÊU CẦU VỆ SINH CƠ SỞ ĐÓNG GÓI THỊT GIA SÚC,

Ban hành: 13/10/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

212

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2009/BYT về về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành

QCVN01:2009/BYT,Quy chuẩn QCVN01:2009,Bộ Y tế,QCVN 01:2009/BYT ,Chất lượng nước ăn uống,Bộ Y tế,Tài nguyên- Môi trường QCVN 01:2009/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĂN UỐNG (National technical regulation on drinking water quality) LỜI NÓI ĐẦU: QCVN 01:2009/BYT do Cục Y tế dự phòng

Ban hành: 17/09/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

213

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-01:2009/BNNPTNT về cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản – điều kiện chung đảm bảo an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN02-01:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN02-01:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản,Cơ sở sản xuất kinh doanh,An toàn thực phẩm thủy sản,Vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 02-01:2009 /BNNPTNT CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH

Ban hành: 31/07/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

214

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2008/BGTVT/SĐ 1:2016 về Phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm

QCVN01:2008/BGTVT/SD1:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam QCVN01:2008,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA SỬA ĐỔI LẦN 1:2016 QCVN 01:2008/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA VỎ THÉP CHỞ XÔ HÓA CHẤT NGUY HIỂM National technical regulation on the

Ban hành: 15/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2017

215

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2008/BGTVT về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN01:2008/BGTVT,Quy chuẩn QCVN01:2008,Bộ Giao thông vận tải,QCVN 01:2008/BGTVT,Phân cấp,Đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép,Chở xô hóa chất nguy hiểm,Giao thông,Công nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01:2008/BGTVT KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA VỎ THÉP CHỞ XÔ HÓA CHẤT NGUY HIỂM

Ban hành: 22/12/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

216

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2008/BLĐTBXH về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

QCVN01:2008/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN01:2008,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,QCVN 01:2008/BLĐTBXH,An toàn lao động,Bộ Lao động Thương binh và xã hội,Nồi hơi và bình chịu áp lực CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN: 01 - 2008/BLĐTBXH

Ban hành: 27/11/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

217

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2008/BTTTT về dịch vụ bưu chính công ích do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN01:2008/BTTTT,Quy chuẩn QCVN01:2008,Bộ Thông tin và Truyền thông,QCVN 01:2008/BTTTT ,Bộ Thông tin và Truyền thông,Dịch vụ bưu chính công ích CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 01 : 2008/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Ban hành: 12/11/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

218

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2008/BTC về dự trữ quốc gia đối với thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

QCVN01:2008/BTC,Quy chuẩn QCVN01:2008,Bộ Tài chính, QCVN 01:2008/BTC ,Dự trữ Quốc gia,Thóc bảo quản đổ rời,Điều kiện áp suất thấp,Bộ Tài chính QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01: 2008/BTC VỀ DỰ TRỮ QUỐC GIA ĐỐI VỚI THÓC BẢO QUẢN ĐỔ RỜI TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP SUẤT THẤP National

Ban hành: 04/08/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

219

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2008/BTNMT về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN01:2008/BTNMT,Quy chuẩn QCVN01:2008,Bộ Tài nguyên và Môi trường, QCVN 01:2008/BTNMT ,Nước thải công nghiệp,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Chế biến cao su thiên nhiên ,Tài nguyên- Môi trường CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 01

Ban hành: 18/07/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

220

Tiêu chuẩn ngành TCN 01:2004 về vải bạt phun keo PVC do Bộ Tài chính ban hành

TCN01:2004,Tiêu chuẩn ngành TCN01:2004,Bộ Tài chính,Vải bạt phun keo PVC,TCN 01:2004 TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 01: 2004 VẢI BẠT PHUN KEO PVC Spaying withglue PVC canvas 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho vải bạt sản xuất từ sợi bông hoặc sợi bông pha đã được phun keo PVC để may nhà bạt cứu sinh.

Ban hành: 14/04/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.160.86
server250