Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 01/KK-BH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 9482 tiêu chuẩn

181

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-30:2010/BNNPTNT về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc trừ sâu đục thân hại lúa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-30:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-30:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,QCVN 01-30:2010/BNNPTNT ,Khảo nghiệm trên đồng ruộng ,Hiệu lực của các thuốc trừ sâu ,Thuốc trừ sâu đục thân hại lúa ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-30:2010/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG

Ban hành: 10/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

182

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-29:2010/BNNPTNT về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc trừ rầy hại lúa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-29:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-29:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Khảo nghiệm trên đồng ruộng ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Hiệu lực các thuốc trừ rầy hại lúa ,QCVN 01-29:2010/BNNPTNT ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-29:2010/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM

Ban hành: 10/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

183

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04-01:2010/BNNPTNT về thành phần, nội dung lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư và báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

QCVN04-01:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN04-01:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 04-01:2010/BNNPTNT,Thành phần nội dung lập báo cáo,Báo cáo đầu tư,Dự án đầu tư,Dự án thủy lợi,Báo cáo kinh tế kỹ thuật,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 04-01:2010/BNNPTNT THÀNH PHẦN, NỘI DUNG LẬP

Ban hành: 06/07/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

184

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01–26:2010/BNNPTNT về cà phê nhân – các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01–26:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01–26:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01–26:2010/BNNPTNT ,Cà phê nhân,Chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA: QCVN 01– 26:2010/BNNPTNT CÀ PHÊ NHÂN – CÁC CHỈ TIÊU VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Ban hành: 25/06/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

185

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01–28:2010/BNNPTNT về chè – quy trình lấy mẫu phân tích chất lượng - an toàn vệ sinh thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01–28:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01–28:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, QCVN 01–28:2010/BNNPTNT ,Quy trình lấy mẫu phân tích chất lượng,An toàn vệ sinh thực phẩm,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01–28:2010/BNNPTNT CHÈ – QUY

Ban hành: 25/06/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

186

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01–27:2010/BNNPTNT về nhân hạt điều – các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01–27:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01–27:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01–27:2010/BNNPTNT ,Nhân hạt điều ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm ,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA: QCVN 01–27:2010/BNNPTNT NHÂN HẠT ĐIỀU – CÁC CHỈ TIÊU VỆ SINH AN TOÀN THỰC

Ban hành: 25/06/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

187

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-24:2010/BNNPTNT về quản lý chất thải trong cơ sở chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-24:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-24:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-24:2010/BNNPTNT ,Quản lý chất thải,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Cơ sở chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật,Bệnh động vật ,Cơ sở chẩn đoán xét nghiệm,Tài nguyên- Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01- 24:2010/ BNNPTNT

Ban hành: 24/05/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

188

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-25:2010/BNNPTNT về quản lý chất thải trong cơ sở giết mổ gia súc gia cầm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-25:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-25:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-25:2010/BNNPTNT ,Cơ sở giết mổ gia súc gia cầm,Quản lý chất thải,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Tài nguyên- Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01- 25:2010/ BNNPTNT VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI TRONG CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC,

Ban hành: 24/05/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

189

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-18:2010/BNNPTNT về qui trình giám định rệp sáp vảy ốc đen (Diaspidiotus perniciosus (Comstock)) là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-18:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-18:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-18:2010/BNNPTNT ,Qui trình giám định ,Dịch hại ,Rệp sáp vảy ốc đen,Kiểm dịch thực vật của Việt Nam ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-18:2010/BNNPTNT VỀ QUI TRÌNH GIÁM ĐỊNH RỆP

Ban hành: 27/04/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

190

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-20:2010/BNNPTNT về quy trình xây dựng danh mục dịch hại thuộc diện điều chỉnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-20:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-20:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,QCVN 01-20:2010/BNNPTNT ,Quy trình xây dựng,Danh mục dịch hại ,Thuộc diện điều chỉnh,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-20:2010/BNNPTNT VỀ QUY TRÌNH XÂY

Ban hành: 27/04/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

191

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-23:2010/BNNPTNT về phương pháp kiểm tra các loại hạt xuất nhập khẩu và quá cảnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-23:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-23:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-23:2010/BNNPTNT ,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Phương pháp kiểm tra,Các loại hạt ,Xuất nhập khẩu và quá cảnh ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-23:2010/BNNPTNT VỀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM

Ban hành: 27/04/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

192

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-22:2010/BNNPTNT về phương pháp kiểm tra cây xuất nhập khẩu và quá cảnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-22:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-22:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-22:2010/BNNPTNT ,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Phương pháp kiểm tra,Cây xuất nhập khẩu và quá cảnh ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-22:2010/BNNPTNT VỀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CÂY

Ban hành: 27/04/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

193

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-21:2010/BNNPTNT về phương pháp kiểm tra củ quả xuất nhập khẩu và quá cảnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-21:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-21:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-21:2010/BNNPTNT ,Phương pháp kiểm tra,Củ quả xuất nhập khẩu và quá cảnh,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-21:2010/BNNPTNT VỀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CỦ, QUẢ

Ban hành: 27/04/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

194

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-16:2010/BNN PTNT về quy trình kiểm dịch côn trùng có ích nhập khẩu trong khu cách ly kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-16:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-16:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-16:2010/BNN PTNT ,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Quy trình kiểm dịch côn trùng có ích ,Kiểm dịch thực vật,Nhập khẩu trong khu cách ly,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN

Ban hành: 27/04/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

195

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-17:2010/BNNPTNT về quy trình điều tra theo dõi sinh vật gây hại trên giống cây có múi nhập khẩu trong khu cách ly kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-17:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-17:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-17:2010/BNNPTNT ,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Quy trình điều tra theo dõi ,Sinh vật gây hại,Giống cây có múi ,Kiểm dịch thực vật,Nhập khẩu trong khu cách ly,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

Ban hành: 27/04/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

196

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-15:2010/BNNPTNT về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc trừ bọ xít hại lúa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

QCVN01-15:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-15:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-15:2010/BNNPTNT ,Khảo nghiệm trên đồng ruộng ,Hiệu lực của các thuốc,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Trừ bọ xít hại lúa ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-15:2010/BNNPTNT VỀ

Ban hành: 27/04/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

197

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-14:2010/BNNPTNT về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc trừ bệnh phòng trừ bệnh bạc lá (Xanthomonas oryzae Swings et al) hại lúa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

QCVN01-14:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-14:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-14:2010/BNNPTNT ,Khảo nghiệm trên đồng ruộng ,Hiệu lực của các thuốc trừ bệnh ,Phòng trừ bệnh bạc lá hại lúa ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-14:2010/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU

Ban hành: 27/04/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

198

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-19:2010/BNNPTNT về qui trình kỹ thuật xông hơi khử trùng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

QCVN01-19:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-19:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Xông hơi khử trùng,QCVN 01-19:2010/BNNPTNT,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Qui trình kỹ thuật ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-19:2010/BNNPTNT VỀ QUI TRÌNH KỸ THUẬT XÔNG HƠI KHỬ TRÙNG National technical

Ban hành: 27/04/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

199

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-14:2010/BNNPTNT về điều kiện trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-14:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-14:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Điều kiện trại chăn nuôi lợn,QCVN 01-14:2010/BNNPTNT ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,An toàn sinh học,Nông nghiệp   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/01/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

200

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN01-15:2010/BNNPTNT về điều kiện trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-15:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-15:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN01-15:2010/BNNPTNT ,Điều kiện trại chăn nuôi gia cầm,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,An toàn sinh học,Nông nghiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/01/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.203.87
server250