Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/KK-BH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 167360 văn bản

161

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND Quy định về chế độ thăm hỏi, phúng viếng và hỗ trợ điều trị bệnh đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, những người công tác ở các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Bạc Liêu,Chế độ thăm hỏi đối với cán bộ công chức tỉnh Bạc Liêu,Chế độ phúng viếng đối với cán bộ viên chức tỉnh Bạc Liêu,Hỗ trợ điều trị bệnh đối với người lao động tỉnh Bạc Liêu,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

162

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BQP năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng

01/VBHN-BQP,Văn bản hợp nhất 01 2019,Bộ Quốc phòng,Đăng ký,Quản lý,Xe cơ giới,Giao thông - Vận tải BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/VBHN-BQP Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019

Ban hành: 22/04/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2019

163

Thông tư 01/2021/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 11/2020/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

01/2021/TT-BTTTT,Thông tư 01 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Sửa đổi Thông tư 11/2020/TT-BTTTT,Danh mục sản phẩm có khả năng gây mất an toàn,Danh mục hàng hóa có khả năng gây mất an toàn,Thương mại,Văn hóa - Xã hội BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

164

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy do tỉnh Bắc Kạn ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2019,Tỉnh Bắc Kạn,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UBND Bắc Kạn, ngày 18 tháng 4 năm 2019

Ban hành: 18/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2019

165

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố do Bộ Nội vụ ban hành

01/VBHN-BNV,Văn bản hợp nhất 01 2019,Bộ Nội vụ,Tổ dân phố,Thôn tổ dân phố ,Tổ chức thôn bản tổ dân phố ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/VBHN-BNV Hà Nội, ngày 16

Ban hành: 16/04/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

166

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bãi bỏ 12 quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Bãi bỏ 12 quyết định của Ủy ban tỉnh Tuyên Quang,Bãi bỏ quyết định quy phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang,Bãi bỏ quy phạm pháp luật Ủy ban tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

167

Nghị quyết 01/NQ-HĐND bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau năm 2019 các chỉ tiêu tỷ lệ dân số thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội

01/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2019,Tỉnh Cà Mau,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/NQ-HĐND Cà Mau, ngày 02 tháng 04 năm 2019

Ban hành: 02/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2019

168

Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm 2019 về cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

01/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2019,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/NQ-HĐND Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng

Ban hành: 25/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

169

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Phú Thọ

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Phú Thọ,Mức chi bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Phú Thọ,Kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2021

170

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

01/VBHN-BTTTT,Văn bản hợp nhất 01 2019,Bộ Thông tin và Truyền thông,Thiết bị vô tuyến điện,Danh mục thiết bị vô tuyến điện ,Cấp giấy phép,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/03/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2019

171

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 48/2017/NQ-HĐND và 08/2019/NQ-HĐND do tỉnh Bình Phước ban hành

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Bình Phước,Kéo dài Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND tỉnh Bình Phước,Kéo dài thực hiện Nghị quyết 48/2017/NQ-HĐND,Kéo dài Nghị quyết 48/2017/NQ-HĐND tỉnh Bình Phước,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2021

172

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu di tích lịch sử - văn hóa Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng do tỉnh Khánh Hòa ban hành

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Mức thu phí tham quan Tháp Bà Ponagar Khánh Hòa,Sử dụng phí tham quan Tháp Bà Ponagar Khánh Hòa,Phí tham quan danh lam thắng cảnh Hòn Chồng Khánh Hòa,Thuế - Phí - Lệ Phí,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 14/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2021

173

Thông tư 01/2021/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

01/2021/TT-BTNMT,Thông tư 01 2021,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Lập điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Quy định kỹ thuật lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Kỹ thuật điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Bất động sản BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

174

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về xử lý cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy 27/2001/QH10 có hiệu lực do tỉnh Bắc Ninh ban hành

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Xử lý cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy,Xử lý cơ sở không đảm bảo phòng cháy tỉnh Bắc Ninh,Xử lý cơ sở không đảm bảo về phòng cháy và chữa cháy,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

175

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về một số nội dung, mức chi hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Lào Cai,Mức chi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lào Cai,Mức chi hỗ trợ công tác bầu cử đại biểu tỉnh Lào Cai,Mức chi bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2021

176

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Mức chi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV Vĩnh Long,Mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

177

Lệnh công bố Luật Phòng, chống ma túy năm 2021

01/2021/L-CTN,Lệnh 01 2021,Chủ tịch nước,Lệnh công bố Luật Phòng chống ma túy,Luật Phòng chống ma túy năm 2021,Công bố Luật Phòng chống ma túy 2021,Trách nhiệm hình sự,Văn hóa - Xã hội CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

178

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

01/VBHN-BGDDT,Văn bản hợp nhất 01 2019,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chỉ tiêu tuyển sinh ,Xác định chỉ tiêu tuyển sinh,Trình độ trung cấp cao đẳng nghề ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/03/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

179

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định mức chi và thời gian được hưởng kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Bình Thuận ban hành

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Bình Thuận,Mức chi bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Hưởng kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội Bình Thuận,Mức chi bầu cử đại biểu tỉnh Bình Thuận 2021,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

180

Thông tư 01/2021/TT-BCT sửa đổi Thông tư 30/2016/TT-BCT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương do Bộ Công thương ban hành

01/2021/TT-BCT,Thông tư 01 2021,Bộ Công thương,Giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương,Sửa đổi quy định giám định tư pháp công thương,Sửa đổi quy định về giám định tư pháp,Thương mại,Dịch vụ pháp lý BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.102