Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/KK-BH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 167360 văn bản

141

Kế hoạch 01/KH-UBND về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

01/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới Huế,Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Huế,Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới,Doanh nghiệp,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

142

Kế hoạch 01/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP, 27/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2020 do tỉnh Cà Mau ban hành

01/KH-UBND,Tỉnh Cà Mau,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/KH-UBND Cà Mau, ngày 02 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2020

143

Kế hoạch 01/KH-UBND về kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và việc triển khai kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử năm 2020 do tỉnh Hà Giang ban hành

01/KH-UBND,Tỉnh Hà Giang,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/KH-UBND Hà Giang, ngày 02 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2020

144

Quyết định 01/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Trà Vinh ban hành

01/QD-UBND,Quyết định 01 2020,Tỉnh Trà Vinh,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 02

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

145

Quyết định 01/QĐ-UBND về giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Tây Ninh ban hành

01/QD-UBND,Quyết định 01 2020,Tỉnh Tây Ninh,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 02 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2020

146

Quyết định 01/QĐ-UBND về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

01/QD-UBND,Quyết định 01 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng

Ban hành: 01/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2020

147

Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Chính phủ ban hành

01/NQ-CP,Nghị quyết 01 2020,Chính phủ,Phát triển kinh tế,Dự toán ngân sách nhà nước,Giải pháp,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/NQ-CP Hà

Ban hành: 01/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2020

148

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTNMT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

01/VBHN-BTNMT,Văn bản hợp nhất 01 2019,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Quyền sở hữu nhà ở,Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở,Bất động sản BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/09/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2019

149

Chỉ thị 01/CT-BTC về tăng cường công tác thu ngân sách phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và nhiệm vụ công tác quản lý thuế năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành

01/CT-BTC,Chỉ thị 01 2019,Bộ Tài chính,Cơ quan quản lý thuế,Công tác quản lý thuế,Tình hình quản lý thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01

Ban hành: 29/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

150

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPCP năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Văn phòng Chính phủ ban hành

01/VBHN-VPCP,Văn bản hợp nhất 01 2019,Văn phòng Chính phủ,Hợp nhất Thông tư,Công báo,Hướng dẫn thực hiện,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/VBHN-VPCP Hà Nội,

Ban hành: 28/08/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2019

151

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCT năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do Bộ Công thương ban hành

01/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 01 2019,Bộ Công thương,Xử phạt vi phạm hành chính,Buôn bán hàng giả,Hoạt động thương mại,Thương mại,Vi phạm hành chính BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/07/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2019

152

Thông tư 01/2021/TT-BNG bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành, liên tịch ban hành

01/2021/TT-BNG,Thông tư 01 2021,Bộ Ngoại giao,Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật,Bộ Ngoại giao bãi bỏ văn bản pháp luật,Bộ Ngoại giao bãi bỏ một số văn bản,Bộ máy hành chính BỘ NGOẠI GIAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

153

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Tây Ninh,Bãi bỏ nghị quyết về mức thu quản lý phí lệ phí tỉnh Tây Ninh,Bãi bỏ nghị quyết về sử dụng phí lệ phí tỉnh Tây Ninh,Mức thu quản lý phí lệ phí thu được tỉnh Tây Ninh,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 01/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2021

154

Văn bản 01/2021/GĐ-TANDTC giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ về hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân tối cao

01/2021/GD-TANDTC,Tòa án nhân dân tối cao,Nghiệp vụ về hòa giải tại Tòa án nhân dân tối cao,Một số vấn đề nghiệp vụ về hòa giải tại Tòa án,Nghiệp vụ về đối thoại tại Tòa án nhân dân tối cao,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 01/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2021

155

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND về điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách quận, thị xã, phường khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị do thành phố Hà Nội ban hành

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Thành phố Hà Nội,Tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu ngân sách Hà Nội,Điều chỉnh phân cấp nguồn thu ngân sách Hà Nội,Áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị Hà Nội,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 23/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

156

Công điện 01/CĐ-UBND năm 2019 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy do tỉnh Quảng Trị ban hành

01/CD-UBND,Công điện 01 2019,Tỉnh Quảng Trị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CĐ-UBND Quảng Trị, ngày 20 tháng 5 năm 2019

Ban hành: 20/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2019

157

Công điện 01/CĐ-UBND năm 2019 về chỉ đạo quyết liệt biện pháp khống chế, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

01/CD-UBND,Công điện 01 2019,Tỉnh Phú Thọ,Biện pháp khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi,Biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi,Ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi tỉnh Phú Thọ,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2020

158

Công điện 03/CĐ-BCA-V01 năm 2021 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá Châu Âu và Nam Mỹ do Bộ Công an điện

03/CD-BCA-V01,Công điện 03 2021,Bộ Công An,Tăng cường đấu tranh tội phạm liên quan đến cờ bạc,Đấu tranh với tội phạm liên quan cá độ bóng đá,Tăng cường phòng ngừa tội phạm liên quan đến cờ bạc,Trách nhiệm hình sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

159

Thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

01/2021/TT-BLDTBXH,Thông tư 01 2021,Bộ Lao động - Thương binh và X,Danh mục hàng hóa có khả năng gây mất an toàn,Hàng hóa gây mất an toàn thuộc quản lý Bộ Lao động,Danh mục sản phẩm có khả năng gây mất an toàn,Thương mại BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 03/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

160

Thông tư 01/2021/TT-BXD về QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

01/2021/TT-BXD,Thông tư 01 2021,Bộ Xây dựng,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2021/BXD,Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.102