Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/KK-BH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 167640 văn bản

121

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các loài chim trời do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 09

Ban hành: 09/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2020

122

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2020 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ do tỉnh Bắc Giang ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2020,Tỉnh Bắc Giang,Thi hành công vụ tỉnh Bắc Giang,Tăng cường kỷ luật kỷ cương ,Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

123

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2020 về giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, lành mạnh do tỉnh Bình Định ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2020,Tỉnh Bình Định,Giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển,Thị trường bất động sản phát triển ổn định,Thị trường bất động sản phát triển lành mạnh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2020

124

Chỉ thị 01/CT-UBND về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 do tỉnh Đồng Nai ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2020,Tỉnh Đồng Nai,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UBND Đồng Nai, ngày 07 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

125

Chương trình 01/CTr-UBND về hoạt động đối ngoại tỉnh Tuyên Quang năm 2020

01/CTr-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CTr-UBND Tuyên Quang, ngày 06 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 06/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

126

Kế hoạch 01/KH-UBND về bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020 do tỉnh Yên Bái ban hành

01/KH-UBND,Tỉnh Yên Bái,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/KH-UBND Yên Bái, ngày 06 tháng 01 năm 2020 KẾ

Ban hành: 06/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2020

127

Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2020 về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên do tỉnh Phú Yên ban hành

01/KH-UBND,Tỉnh Phú Yên,Giáo dục đạo đức lối sống học sinh sinh viên,Giáo dục đạo đức lối sống thế hệ trẻ,Giáo dục đạo đức cho sinh viên Phú Yên,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2020

128

Kế hoạch 01/KH-UBND triển khai công tác tư pháp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

01/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1/KH-UBND Lạng Sơn, ngày 03 tháng 01 năm 2020 KẾ

Ban hành: 03/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2020

129

Chỉ thị 01/CT-BYT về tăng cường biện pháp bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 do Bộ Y tế ban hành

01/CT-BYT,Chỉ thị 01 2020,Bộ Y tế,Công tác y tế,Công tác dịp Tết Nguyên đán,Biện pháp,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-BYT Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 03/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2020

130

Chỉ thị 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ban hành

01/CT-NHNN,Chỉ thị 01 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng,Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm ngành Ngân hàng năm 2020,Nhiệm vụ trọng tâm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 03/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

131

Chỉ thị 01/CT-BTP về tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do Bộ Tư pháp ban hành

01/CT-BTP,Chỉ thị 01 2020,Bộ Tư pháp,Tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý,Bộ Tư pháp tổ chức đón Tết Canh Tý 2020,Đón Tết 2020 vui tươi lành mạnh an toàn tiết kiệm,Văn hóa - Xã hội BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2020

132

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế do Bộ Tài chính ban hành

01/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 01 2020,Bộ Tài chính,Thủ tục hải quan,Hàng hóa xuất khẩu,Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01

Ban hành: 03/01/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2020

133

Chỉ thị 01/CT-BTTTT về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

01/CT-BTTTT,Chỉ thị 01 2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Ngành Thông tin Truyền thông,Định hướng phát triển,Dịch vụ bưu chính,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2020

134

Chỉ thị 01/CT-UBND về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Kế hoạch phát triển kinh tế tỉnh Bắc Ninh,Kế hoạch phát triển xã hội tỉnh Bắc Ninh,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

135

Chỉ thị 01/CT-UBND về công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm 2020 do tỉnh Thái Bình ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2020,Tỉnh Thái Bình,Công tác quân sự địa phương năm 2020,Công tác quốc phòng địa phương năm 2020,Công tác quốc phòng quân sự địa phương Thái Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2020

136

Kế hoạch 01/KH-UBND về kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và việc triển khai kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử năm 2020 do tỉnh Hà Giang ban hành

01/KH-UBND,Tỉnh Hà Giang,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/KH-UBND Hà Giang, ngày 02 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2020

137

Quyết định 01/QĐ-BLĐTBXH về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

01/QD-BLDTBXH,Quyết định 01 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Phát triển kinh tế xã hội ,Dự toán ngân sách nhà nước,Kế hoạch hành động,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2020

138

Kế hoạch 01/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành

01/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Phòng chống tham nhũng,Công tác,Thực hiện,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/KH-UBND Hà Nội, ngày 02

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2020

139

Kế hoạch 01/KH-UBND về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

01/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới Huế,Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Huế,Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới,Doanh nghiệp,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

140

Kế hoạch 01/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP, 27/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2020 do tỉnh Cà Mau ban hành

01/KH-UBND,Tỉnh Cà Mau,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/KH-UBND Cà Mau, ngày 02 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.36