Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/KK-BH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 167709 văn bản

81

Quyết định 01/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Quảng Trị,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Quảng Trị,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất Quảng Trị 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

82

Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Chính phủ ban hành

01/NQ-CP,Nghị quyết 01 2021,Chính phủ,Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 2021,Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021,Phát triển kinh tế và Dự toán ngân sách nhà nước 2021,Thương mại,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

83

Kế hoạch 01/KH-UBND về triển khai công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021

01/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Công tác văn thư lưu trữ tỉnh Lạng Sơn,Triển khai công tác văn thư lưu trữ,Công tác văn thư lưu trữ năm 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

84

Quy chế phối hợp 01/QCPH-UBND năm 2020 trong công tác quản lý khoáng sản, quản lý cát, sỏi lòng sông tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Lào Cai

01/QCPH-UBND,Quy chế 01 2020,Tỉnh Lào Cai,Tỉnh Yên Bái,Công tác quản lý khoáng sản tỉnh Yên Bái tỉnh Lào Cai,Quản lý cát sỏi lòng sông tỉnh Yên Bái với tỉnh Lào Cai,Công tác quản lý khoáng sản quản lý cát sỏi lòng sông,Tài nguyên - Môi trường UBND TỈNH YÊN BÁI - UBND TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2021

85

Quyết định 01/QĐ-UBCĐQG năm 2020 về Quy chế hoạt động của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

01/QD-UBCDQG,Quyết định 01 2020,Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam,Phát triển bền vững kinh tế biển đến 2045,Thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển,Thương mại ỦY BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM -------- CỘNG

Ban hành: 21/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

86

Thông báo 01/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 44)

01/TB-BCD,Thông báo 01 2020,Thành phố Hà Nội,Phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội,Kết luận của Chủ tịch Hà Nội chống COVID-19,Công tác phòng chống dịch bệnh COVID 19 Hà Nội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ban hành: 30/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

87

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Giám định tư pháp do Văn phòng Quốc hội ban hành

01/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 01 2020,Văn phòng quốc hội,Hhợp nhất Luật Giám định tư pháp,Giám định viên tư pháp,Hoạt động giám định tư pháp,Thủ tục Tố tụng VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

88

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) do tỉnh Đồng Tháp ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2020,Tỉnh Đồng Tháp,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm tỉnh Đồng Tháp,Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 2025,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 03/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

89

Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm về thông qua phương án kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Trà Vinh ban hành

01/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Trà Vinh,Thông qua phương án kế hoạch đầu tư công trung hạn,Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Trà Vinh,Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 2025,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 07/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

90

Chương trình 01/CTr-UBND về xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2020

01/CTr-UBND,Tỉnh Sơn La,Quy định xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La,Quy định xúc tiến đầu tư năm 2020,Xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2020,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2020

91

Chỉ thị 01/CT-BKHCN năm 2020 về nâng cao năng lực khoa học và công nghệ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

01/CT-BKHCN,Chỉ thị 01 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,nâng cao năng lực khoa học công nghệ trong dịch COVID,tháo gỡ khó khăn trong dịch COVID,thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong dịch COVID,Văn hóa - Xã hội BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 21/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2020

92

Kế hoạch 01/KH-BCĐ năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

01/KH-BCD,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19,Phòng chống dịch bệnh Covid-19 Bộ Tài nguyên,Hạn chế nguy cơ lây lan của dịch bệnh Bộ Tài nguyên,Thể thao - Y tế BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 10/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

93

Chỉ thị 01/CT-UBND về tăng cường công tác chỉ đạo giải ngân các nguồn vốn đầu tư năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Giải ngân các nguồn vốn đầu tư tỉnh Bắc Kạn,Công tác chỉ đạo giải ngân các nguồn vốn đầu tư,Chỉ đạo giải ngân các nguồn vốn đầu tư năm 2020,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 10/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2020

94

Công điện 01/CĐ-CTUBND năm 2020 về triển khai biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

01/CD-CTUBND,Công điện 01 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Biện pháp phòng chống Covid 19 Vĩnh Phúc,Vĩnh Phúc triển khai phòng chống Covid 19,Công tác phòng chống dịch Covid-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

95

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2020 về khẩn trương thực hiện nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm khắc phục tồn tại, hạn chế trong triển khai chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định do tỉnh Bạc Liêu ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Khắc phục khai thác hải sản bất hợp pháp Bạc Liêu,Chống khai thác hải sản không theo quy định Bạc Liêu,Khắc phục hạn chế chống khai thác hải sản trái phép,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

96

Công điện 01/CĐ-UBND năm 2020 về diễn biến ổ dịch COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng do thành phố Hà Nội ban hành

01/CD-UBND,Công điện 01 2020,Thành phố Hà Nội,Ổ dịch,Hạn chế việc lây lan,Bệnh viện Bạch Mai,Thể thao - Y tế CÔNG ĐIỆN KHẨN Số: 01/CĐ-UBND hồi 19 giờ 00 ngày 28/3/2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐIỆN - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố; - Chủ

Ban hành: 28/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

97

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2020 hợp nhất Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành

01/VBHN-BYT,Văn bản hợp nhất 01 2020,Bộ Y tế,Hợp nhất Nghị định quản lý trang thiết bị y tế,Quản lý trang thiết bị y tế,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 01

Ban hành: 16/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2020

98

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

01/VBHN-BTTTT,Văn bản hợp nhất 01 2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,An ninh thông tin,Bảo đảm an toàn,Mạng truyền số liệu chuyên dùng,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

99

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Quyết định về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2) do Bộ Xây dựng ban hành

01/VBHN-BXD,Văn bản hợp nhất 01 2020,Bộ Xây dựng,Hỗ trợ nhà ở,Hỗ trợ hộ nghèo,Hộ nghèo,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/VBHN-BXD Hà Nội, ngày 04

Ban hành: 04/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2020

100

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2020 hợp nhất Thông tư về Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

01/VBHN-BGDDT,Văn bản hợp nhất 01 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quy chế quản lý,Cán bộ công chức,Cán bộ viên chức,Bộ máy hành chính BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01

Ban hành: 04/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.124.56