Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/KK-BH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 167496 văn bản

61

Quyết định 01/QĐ-HĐND năm 2021 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành thuộc lĩnh vực công thương

01/QD-HDND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Trà Vinh,Công bố văn bản lĩnh vực công thương hết hiệu lực,Danh mục văn bản lĩnh vực công thương hết hiệu lực,Công bố văn bản hết hiệu lực tỉnh Trà Vinh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

62

Chương trình 01/CTr-UBND về công tác trọng tâm năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

01/CTr-UBND,Tỉnh Lào Cai,Triển khai công tác trọng tâm của Ủy ban tỉnh Lào Cai,Công tác trọng tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai,Công tác trọng tâm của Ủy ban nhân dân Lào Cai 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

63

Quyết định 01/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

01/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế Quảng Ngãi,Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển xã hội Quảng Ngãi,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi 2021,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

64

Quyết định 01/QĐ-LĐTBXH năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

01/QD-LDTBXH,Quyết định 01 2021,Bộ Lao động - Thương binh và X,Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP,Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP,Thực hiện các Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội,Thực hiện các Nghị quyết Dự toán ngân sách,Thương mại,Tài chính nhà nước BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

65

Quyết định 01/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ Tài chính

01/QD-BTC,Quyết định 01 2021,Bộ Tài chính,Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP,Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021,Chương trình xây dựng văn bản pháp luật 2021,Thương mại,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

66

Hướng dẫn 01/HD-VKSTC công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

01/HD-VKSTC,Hướng dẫn 01 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Kiểm sát giải quyết vụ việc kinh doanh theo pháp luật,Kiểm sát giải quyết vụ việc thương mại theo pháp luật,Giải quyết vụ án hành chính về lao động theo pháp luật,Thương mại,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

67

Chương trình 01/CTr-UBND về công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

01/CTr-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Công tác của Ủy ban tỉnh Hậu Giang,Công tác của Ủy ban nhân dân năm 2021,Công tác Ủy ban tỉnh Hậu Giang 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

68

Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2021 về thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP; 108/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2014/NĐ-CP và 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Kiên Giang ban hành

01/KH-UBND,Tỉnh Kiên Giang,Thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP Kiên Giang,Giải thể đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kiên Giang,Thành lập tổ chức lại giải thể đơn vị sự nghiệp công lập,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

69

Quyết định 01/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm 2021-2025

01/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Tây Ninh,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tây Ninh,Phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm,Kế hoạch phát triển kinh tế Tây Ninh 2021 2025,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

70

Kế hoạch 01/KH-UBND triển khai nền tảng Hue-S, liên thông với các hệ thống phổ biến trong thanh toán không dùng tiền mặt năm 2021 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

01/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Triển khai nền tảng Hue S Thừa Thiên Huế,Nền tảng Hue S thanh toán không dùng tiền mặt Huế,Kế hoạch thanh toán không dùng tiền mặt Huế 2021,Tiền tệ - Ngân hàng,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

71

Kế hoạch 01/KH-UBND triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

01/KH-UBND,Tỉnh Yên Bái,Triển khai kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Yên Bái,Công tác kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Yên Bái,Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Yên Bái 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

72

Kế hoạch 01/KH-UBND về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

01/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Công tác thi đua khen thưởng tỉnh Sơn La,Thi đua khen thưởng tỉnh Sơn La,Thực hiện công tác thi đua khen thưởng Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

73

Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2021 triển khai Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

01/KH-UBND,Tỉnh Quảng Bình,Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông Quảng Bình,Triển khai Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông,Tuyên truyền An toàn giao thông trên phương tiện đại chúng,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

74

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2021 triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Triển khai sử dụng hóa đơn điện tử,Sử dụng hóa đơn điện tử tỉnh Quảng Ngãi,Triển khai sử dụng hóa đơn điện tử Quảng Ngãi,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

75

Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2021 thực hiện "Chương trình quốc gia phòng chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum"

01/KH-UBND,Tỉnh Kon Tum,Phòng chống bệnh Lở mồm long móng tỉnh Kon Tum,Phòng chống bệnh Lở mồm long móng 2021 2025,Chương trình phòng chống bệnh Lở mồm long móng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

76

Quyết định 01/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum

01/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Kon Tum,Phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ,Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum,Phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ Kon Tum,Doanh nghiệp,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

77

Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Chính phủ ban hành

01/NQ-CP,Nghị quyết 01 2021,Chính phủ,Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 2021,Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021,Phát triển kinh tế và Dự toán ngân sách nhà nước 2021,Thương mại,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

78

Quyết định 01/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Quảng Trị,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Quảng Trị,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất Quảng Trị 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

79

Kế hoạch 01/KH-UBND về triển khai công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021

01/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Công tác văn thư lưu trữ tỉnh Lạng Sơn,Triển khai công tác văn thư lưu trữ,Công tác văn thư lưu trữ năm 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

80

Quyết định 01/QĐ-UBND năm 2021 về phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2016-2021

01/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Thái Bình,Phân công công việc của Chủ tịch Ủy ban Thái Bình,Phân công công việc Phó Chủ tịch Ủy ban Thái Bình,Phân công công việc Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 01/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144