Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/KK-BH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 167511 văn bản

21

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền do Bộ Tài chính ban hành

01/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 01 2021,Bộ Tài chính,Sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền,Quản lý phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền,Lệ phí cấp giấy chứng nhận kênh chương trình nước ngoài,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 04/03/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

22

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BQP năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh do Bộ Quốc phòng ban hành

01/VBHN-BQP,Văn bản hợp nhất 01 2021,Bộ Quốc phòng,Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục quốc phòng,Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục an ninh,Hướng dẫn Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/02/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

23

Quyết định 01/QĐ-TWPCTT năm 2021 về Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh và kế hoạch thực hiện giai đoạn từ năm 2021 - 2025 do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai ban hành

01/QD-TWPCTT,Quyết định 01 2021,Kế hoạch thực hiện phòng chống thiên tai 2021 2025,Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh,Đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh,Tài nguyên - Môi trường BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2021

24

Nghị quyết 01/NQ-HĐND về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Cà Mau,Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng Cà Mau,Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác,Chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác Cà Mau,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2021

25

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

01/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 01 2021,Bộ Giao thông vận tải,Thông tư an ninh hàng không Việt Nam,Kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam,Thông tư kiểm soát chất lượng an ninh hàng không,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 04/02/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

26

Chỉ thị 01/CT-UBND về tổ chức thực hiện tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh An Giang

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2021,Tỉnh An Giang,Tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế,Tổng điều tra kinh tế tỉnh An Giang,Điều tra cơ sở hành chính tỉnh An Giang,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

27

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2021 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn,Biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 ,Thực hiện biện pháp phòng chống COVID-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

28

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2021 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2021,Tỉnh Bến Tre,Công tác xây dựng hệ thống pháp luật tỉnh Bến Tre,Nâng cao chất lượng xây dựng hệ thống pháp luật,Nâng cao chất lượng hoàn thiện hệ thống pháp luật,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2021

29

Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm 2021 về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

01/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Cà Mau,Thành phần số lượng đại biểu Hội đồng Cà Mau,Dự kiến cơ cấu thành phần đại biểu Hội đồng Cà Mau,Phân bổ số lượng đại biểu Hội đồng Cà Mau,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

30

Chương trình 01/CTr-UBND về hoạt động đối ngoại tỉnh Tuyên Quang năm 2021

01/CTr-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Hoạt động đối ngoại tỉnh Tuyên Quang,Hoạt động đối ngoại năm 2021,Hoạt động đối ngoại Tuyên Quang 2021,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2021

31

Chỉ thị 01/CT-LĐTBXH về tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

01/CT-LDTBXH,Chỉ thị 01 2021,Bộ Lao động - Thương binh và X,Tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu,Tổ chức Tết Nguyên đán năm 2021,Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

32

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Điện Biên ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2021,Tỉnh Điện Biên,Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Điện Biên,Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

33

Quyết định 01/CT-UBND về tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

01/CT-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tổ chức quản lý ngân sách nhà nước,Tổ chức điều hành ngân sách nhà nước,Tổ chức quản lý ngân sách Vũng Tàu,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2021

34

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2021 về thực hiện cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Hà Nội

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2021,Thành phố Hà Nội,Thực hiện cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV Hà Nội,Thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng các cấp Hà Nội,Thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

35

Nghị quyết 01/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 76/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2021 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

01/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Sửa đổi Nghị quyết 76/NQ-HĐND tỉnh Khánh Hòa,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Khánh Hòa,Sửa đổi kế hoạch đầu tư công tỉnh Khánh Hòa 2021,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

36

Chỉ thị 01/CT-UBND về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021 do tỉnh Yên Bái ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2021,Tỉnh Yên Bái,Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy Yên Bái,Tăng cường công tác cứu nạn cứu hộ tỉnh Yên Bái,Công tác phòng cháy chữa cháy tỉnh Yên Bái 2021,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

37

Chương trình 01/CTr-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 56/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái 5 năm 2021-2025

01/CTr-UBND,Tỉnh Yên Bái,Thực hiện Nghị quyết 56/NQ-HĐND tỉnh Yên Bái,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021 2025,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

38

Chỉ thị 01/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội,Chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội,Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Bắc Ninh,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

39

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

01/VBHN-BYT,Văn bản hợp nhất 01 2021,Bộ Y tế,Hợp nhất Thông tư đào tạo cho cán bộ y tế,Hướng dẫn việc đào tạo cho cán bộ y tế,Đào tạo liên tục cho cán bộ y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/01/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

40

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tỉnh Hà Tĩnh,Tăng cường công tác cứu nạn cứu hộ tỉnh Hà Tĩnh,Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188