Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/KK-BH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 167779 văn bản

201

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

01/2021/TT-BKHDT,Thông tư 01 2021,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp,Thông tư đăng ký doanh nghiệp,Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp,Doanh nghiệp BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

202

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh An Giang

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh An Giang,Mức chi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV An Giang,Mức chi phục vụ bầu cử đại biểu tỉnh An Giang 2021,Mức chi bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

203

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi, thời gian được hưởng chế độ bồi dưỡng, hỗ trợ phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Mức chi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV Vũng Tàu,Chi bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Vũng Tàu,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

204

Thông tư 01/2021/TT-TTCP quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân do Thanh tra Chính phủ ban hành

01/2021/TT-TTCP,Thông tư 01 2021,Thanh tra Chính phủ,Quy tắc ứng xử cán bộ công chức ngành Thanh tra,Quy tắc ứng xử công chức viên chức ngành Thanh tra,Quy tắc ứng xử cán bộ công chức công tác tiếp công dân,Bộ máy hành chính THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2021

205

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND sửa đổi Điểm a, Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Hậu Giang,Sửa đổi Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND tỉnh Hậu Giang,Phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân,Thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân Hậu Giang,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

206

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Hải Dương,Mức chi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Mức chi bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Hải Dương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

207

Chỉ thị 01/CT-UBND thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 do tỉnh Trà Vinh ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2019,Tỉnh Trà Vinh,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UBND Trà Vinh, ngày 01 tháng 02 năm 2019 CHỈ

Ban hành: 01/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2019

208

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2019 về tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2019,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UBND Tuyên Quang, ngày 01 tháng 02 năm 2019

Ban hành: 01/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2019

209

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND về ban hành một số biện pháp đặc thù để bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng kịp thời, đúng tiến độ đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng kịp thời,Bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng Vĩnh Phúc 2021,Bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng đúng tiến độ,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 08/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

210

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2019 hợp nhất Nghị định về xác định lại giới tính do Bộ Y tế ban hành

01/VBHN-BYT,Văn bản hợp nhất 01 2019,Bộ Y tế,Xác định lại giới tính,Giới tính,Xác định giới tính,Quyền dân sự BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/VBHN-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 01

Ban hành: 30/01/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

211

Chỉ thị 01/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các khai thác, tập kết, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than, bã sàng đá xít có than trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh, nhất là trong mùa khô và các dịp nghỉ lễ, Tết Nguyên đán năm 2019

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2019,Tỉnh Quảng Ninh,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UBND Quảng Ninh, ngày 30 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 30/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

212

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi và thời gian hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành phố Cần Thơ

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Thành phố Cần Thơ,Kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV Cần Thơ,Kinh phí phục vụ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Cần Thơ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ --------

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

213

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức quà tặng nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Tết Nguyên đán hằng năm đối với người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Mức quà tặng ngày Thương binh người có công cách mạng,Mức quà tặng Tết Nguyên đán người có công cách mạng,Mức quà tặng người có công với cách mạng tỉnh Bắc Kạn,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

214

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản Ủy ban huyện Cần Giờ Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản pháp luật Ủy ban huyện Cần Giờ,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

215

Chỉ thị 01/CT-BXD năm 2019 về tổ chức Tết và tăng cường biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm do Bộ Xây dựng ban hành

01/CT-BXD,Chỉ thị 01 2019,Bộ Xây dựng,Tăng cường biện pháp an toàn,Đón Tết Nguyên đán ,Tết Nguyên đán,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01

Ban hành: 28/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2019

216

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND phê duyệt việc thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình

01/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Thái Bình,Số lượng dự án trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối,Dự án trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối tỉnh Thái Bình,Địa điểm dự án trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

217

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức Thanh tra huyện Củ Chi,Quy chế hoạt động của Thanh tra huyện Củ Chi,Quy chế của Thanh tra huyện Củ Chi Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 04/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

218

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế hoạt động của Phòng Tư pháp quận Tân Bình,Hoạt động của Phòng Tư pháp quận Tân Bình Hồ Chí Minh,Tổ chức của Phòng Tư pháp quận Tân Bình Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

219

Thông tư 01/2021/TT-BKHCN hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

01/2021/TT-BKHCN,Thông tư 01 2021,Bộ Khoa học và Công nghệ,Quyền hạn của cơ quan về khoa học thuộc Ủy ban cấp tỉnh,Nhiệm vụ của cơ quan về khoa học thuộc Ủy ban cấp tỉnh,Chức năng của cơ quan về khoa học thuộc Ủy ban cấp tỉnh,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

220

Chỉ thị 01/CT-UBND về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội,Phát triển kinh tế xã hội ,Phong trào thi đua,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.22.242