Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 01/GĐ-TANDTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 46989 công văn

61

Công văn 314/BHXH-1 năm 2019 về áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Các quy định trên được thực hiện từ ngày 01/07/2019. Trân trọng./. Nơi nhận: - Như trên; - Giám đốc; - Các phòng chức năng; - BHXH quận, huyện; - Lưu: VT, 1, 2 KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Lưu Thị Thanh Huyền

Ban hành: 23/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2019

62

Công văn 91/TANDTC-PC năm 2019 về cung cấp thông tin kinh phí liên quan đến hòa giải, đối thoại do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

91/TANDTC-PC,Công văn 91 2019,Tòa án nhân dân tối cao,Hòa giải,Hoạt động hòa giải,Đối thoại,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 91/TANDTC-PC V/v cung cấp thông tin

Ban hành: 26/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2019

63

Công văn 79/TANDTC-PC năm 2019 thông báo kết quả giải đáp trực tuyến 64/TANDTC-PC do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

79/TANDTC-PC,Công văn 79 2019,Tòa án nhân dân tối cao,Giải đáp ,Giải đáp vướng mắc,Giải đáp thắc mắc ,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/TANDTC-PC V/v thông

Ban hành: 12/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2019

64

Công văn 68/TANDTC-PC năm 2019 về xét xử tội phạm xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

68/TANDTC-PC,Công văn 68 2019,Tòa án nhân dân tối cao,Trẻ em bị xâm hại tình dục ,Tội phạm,Phòng chống tội phạm,Trách nhiệm hình sự TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 68/TANDTC

Ban hành: 08/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

65

Công văn 64/TANDTC-PC năm 2019 thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng hành chính do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

cách chính xác, toàn diện ”. (Mục 3 Bộ luật Tố tụng dân sự ngày 10-4-2015 của Tòa án nhân dân tối cao). Tại mục 1 Phần I của Công văn số 02/GĐ-TANDTC ngày 19-9-2016 của Tòa án nhân dân tối cao về Giải đáp nghiệp vụ đã hướng dẫn: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là quyết định hành chính...” cá biệt. Như vậy, theo quy định tại Điều 34 của Bộ

Ban hành: 03/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2019

66

Công văn 59/TANDTC-PC năm 2019 hướng dẫn bổ sung về nghiệp vụ triển khai thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân

59/TANDTC-PC,Công văn 59 2019,Tòa án nhân dân tối cao,Hòa giải,Giải quyết tranh chấp dân sự,Hướng dẫn giải quyết tranh chấp dân sự,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2019

67

Công văn 2844/BXD- năm 2016 thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đối với dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, khắc phục hư hỏng hệ thống VTS luồng Sài Gòn – Vũng Tàu, hạng mục: VTS luồng Cái Mép – Thị Vải do Bộ Xây dựng ban hành

2844/BXD-GD,Công văn 2844 2016,Bộ Xây dựng,Đánh giá nghiệm thu ,Dự án đầu tư xây dựng,Cảng Cái Mép Thị Vải ,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2844/BXD-

Ban hành: 19/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2017

68

Công văn 291/KCB-PHCN& năm 2019 về liên quan đến hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

291/KCB-PHCN&GD,Công văn 291 2019,Cục Quản lý khám chữa bệnh,Khám sức khỏe,Cơ sở khám chữa bệnh,Cơ sở khám bệnh,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2019

69

Công văn 97/TANDTC-HVTA hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2019 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

97/TANDTC-HVTA,Công văn 97,Tòa án nhân dân tối cao,Hồ sơ dự sơ tuyển,Học viện Tòa án,Ngành Tòa án,Giáo dục TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 97/TANDTC-HVTA V/v: Hướng dẫn công

Ban hành: 07/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2019

70

Công văn 28/BXD- năm 2016 về phân cấp kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

28/BXD-GD,Công văn 28 2016,Bộ Xây dựng,Nghiệm thu công trình xây dựng,Phân công phân cấp kiểm tra ,Công tác nghiệm thu,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/BXD- V/v phân

Ban hành: 10/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2016

71

Công văn 25/BXD- năm 2016 phúc đáp văn bản 4291/2016/CV-VM-PTDA do Bộ Xây dựng ban hành

25/BXD-GD,Công văn 25 2016,Bộ Xây dựng,Công tác nghiệm thu,Nghiệm thu công trình xây dựng,Hướng dẫn nghiệm thu công trình ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/BXD- V/v

Ban hành: 28/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2016

72

Công văn 276/TANDTC-PC năm 2018 về thi hành án đối với người bị kết án phạt tù nhưng cho hưởng án treo trước ngày 01-01-2018 vi phạm nghĩa vụ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

276/TANDTC-PC V/v thi hành án đối với người bị kết án phạt tù nhưng cho hưởng án treo trước ngày 01-01-2018 vi phạm nghĩa vụ Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2018 Kính gửi: - Các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp; - Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

Ban hành: 24/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2018

73

Công văn 3193/BVHTTDL- năm 2016 triển khai Quyết định 1028/QĐ-TTg về Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

3193/BVHTTDL-GD,Công văn 3193 2016,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Giáo dục đời sống gia đình Việt Nam ,Xây dựng đời sống văn hoá,Chương trình giáo dục,Kế hoạch triển khai Quyết định ,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 16/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2016

74

Công văn 263/TANDTC-PC năm 2018 xác định quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án tranh chấp về di sản thừa kế do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

263/TANDTC-PC,Công văn 263 2018,Tòa án nhân dân tối cao,Người khởi kiện,Di sản thừa kế,Đảo đảm quyền khởi kiện,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 263/TANDTC-PC V/v

Ban hành: 05/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

75

Công văn 1624/BXD- năm 2016 về tăng cường kiểm tra công tác quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ do Bộ Xây dựng ban hành

1624/BXD-GD,Công văn 1624 2016,Bộ Xây dựng,Chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ,Quản lý chất lượng,Quản lý chất lượng nhà ở riêng lẻ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1624/BXD-

Ban hành: 04/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2016

76

Công văn 1576/BXD- năm 2016 về kiểm tra, rà soát chất lượng các công trình cột tháp ăng ten trên cả nước do Bộ Xây dựng ban hành

1576/BXD-GD,Công văn 1576,Bộ Xây dựng,Chất lượng công trình cột tháp ăng ten ,Công trình cột tháp ăng ten ,Cột tháp ăng ten ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1576/BXD- V/v

Ban hành: 01/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2016

77

Công văn 356/CV-TANDTC-TĐKT năm 2020 về công tác thi đua khen thưởng của Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân khi thực hiện các chỉ tiêu công tác của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 01/2018/TT-TANDTC ngày 24/4/2018, Bảng chấm điểm thi đua (ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-TANDTC-TĐKT ngày 30/7/2020 và Công văn số 203/CV-TANDTC-TĐKT ngày

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

78

Công văn 254/TANDTC-PC năm 2018 về người đã yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu theo quy định tại Điều 155 của Bộ luật Tố tụng hình sự do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

254/TANDTC-PC,Công văn 254 2018,Tòa án nhân dân tối cao,Khởi tố vụ án,Thủ tục khởi tố,Vụ án hình sự,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2018

79

Công văn 253/TANDTC-PC năm 2018 về giải quyết vụ án ly hôn có bị đơn là người Việt Nam ở nước ngoài nhưng không rõ địa chỉ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

253/TANDTC-PC,Công văn 253 2018,Tòa án nhân dân tối cao,Ly hôn,Thủ tục ly hôn,Người Việt Nam ở nước ngoài,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 253/TANDTC-PC V/v:

Ban hành: 26/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2018

80

Công văn 1452/BXD- năm 2016 về tăng cường công tác quản lý đối với lò nung thủ công sản xuất vật liệu xây dựng trên phạm vi toàn quốc do Bộ Xây dựng ban hành

1452/BXD-GD,Công văn 1452,Bộ Xây dựng,Công tác quản lý,Vật liệu xây dựng,Lò nung thủ công,Sản xuất vật liệu xây dựng,Nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.109.55